Arhiva pentru august 27th, 2014

Soție și mamă exemplară / Zi de rugăciune pentru drepturile și demnitatea femeii

Sfanta_MonicaSfânta Monica poate fi descrisă în aceste cuvinte atât de simple: „soție și mamă exemplară”. Câtă nevoie are omenirea tocmai de astfel de femei care se pot încadra cu desăvârșire în aceste categorii atât de nobile! Spre deosebire de femeile timpului ei (sfânta Monica s-a născut la Tagaste, în anul 332), multe din doamnele timpului nostru refuză tocmai aceste splendide chemări: de a fi soții și mame exemplare. Sau, putem spune și altfel: spre deosebire de multe dintre femeile moderne, doamnele altor timpuri se îndeletniceau (printre altele!) cu înțelepciunea Scripturii. Această iubire de înțelepciune pe care a manifestat-o sfânta Monica, l-a determinat pe fiul ei să scrie despre ea: „Cuvântul grec filosofia înseamnă iubirea înțelepciunii. Eu aș fi putut să te tratez cu indiferență în scrierile mele, dacă tu nu ai fi iubit înțelepciunea. Dar tu o iubești mai mult decât mă iubești pe mine, și eu știu cât mă iubești. Tu ai făcut în ea atâtea progrese, încât nu ai tremurat niciodată înaintea morții, care, după cum o afirmă cu toții, reprezintă culmea cea mai înaltă a filozofiei. Oare nu ar trebui să devin în mod spontan un discipol al tău?” Dacă în acele timpuri înțelepciunea își avea izvorul în citirea, meditarea și trăirea cuvintelor Scripturii, astăzi unde-și caută lumea înțelepciunea? Care ne sunt principiile după care ne călăuzim viața și de unde izvorăsc ele?

Un „moment” important și emoționat din viața sfintei Monica este statornicia în rugăciune pentru convertirea familiei ei, a soțului Patriciu și a fiului Augustin. Atât de mult s-a rugat și a plâns încât sfântul Ambroziu a consolat-o cu aceste cuvinte: „Este imposibil ca fiul atâtor lacrimi să se piardă”. Ochii noștri mai cunosc lacrimile de pocăință sau lacrimile prin care implorăm harul convertirii pentru cei dragi ai noștri? Mai cuprind rugăciunile noastre și astfel de cereri: „Dumnezeule, mângâietorul celor întristați, care ai primit cu îndurare lacrimile de mamă ale sfintei Monica, pentru convertirea fiului ei, Augustin, dă-ne, te rugăm, harul, prin mijlocirea acestor sfinți, să ne plângem păcatele, și astfel, să dobândim de la tine iertare și alinare”.

Să ne rugăm în această zi pentru toate femeile creștine ca să imite viața și iubirea sfintei Monica. Să ne rugăm ca drepturile și demnitatea femeii să fie recunoscute și respectate. Să ne rugăm ca fiecare femeie să se simtă împlinită prin vocația pe care Domnul i-a încredințat-o.

Reține

„Farmecul femeii bune luminează casa, asemenea soarelui care strălucește peste munții Domnului” (Sir 26,20-21).

Miercuri, 27 august 2014 

Miercuri din saptamâna a 21-a de peste an
Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.
Sir 26,1-4.16-21; Ps 127; Lc 7,11-17

LECTURA I
Farmecul femeii frumoase în casa bine întreţinută este asemănător unui răsărit de soare.
Citire din cartea lui Ben Sirah 26,1-4.16-21
1 Fericit este bărbatul care are o soţie bună: numărul anilor lui va fi dublu. 2 Femeia destoinică este bucuria bărbatului; el va avea parte de fericire toată viaţa sa. 3 O femeie bună este o comoară, de care au parte cei care se tem de Dumnezeu; 4 fie că sunt bogaţi, fie că sunt săraci, ei au inima plină de bucurie, în orice împrejurare faţa lor este senină. 16 Farmecul femeii aduce bucurie soţului ei; 17înţelepciunea ei face viaţa fericită. 18 O femeie tăcută este un dar al lui Dumnezeu, iar femeia bine crescută este de nepreţuit. 19 Dar peste dar este femeia sfioasă şi nu este comoară mai de preţ ca femeia înfrânată. 20 Farmecul femeii bune luminează casa, 21 asemenea soarelui care străluceşte peste munţii Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5
R.: Fericită este casa celui care se teme de Domnul.
1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale.
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,
eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

3 Soţia ta este ca o viţă roditoare
înăuntrul casei tale,
copiii tăi, ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa este binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

ALELUIA Cf. Înţ 11,24.26
(Aleluia) Tu ai milă de toţi şi nu dispreţuieşti nimic din ce ai creat,
o Doamne, iubitorul vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA
I-a spus fiului văduvei: „Tinere, îţi spun, scoală-te!”
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,11-17
În acel timp, Isus se îndrepta spre o cetate numită Naim. Împreună cu el mergeau ucenicii şi o mare mulţime de oameni. 12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la mormânt un mort, fiul unic al unei mame, şi ea era văduvă şi multă lume din cetate o însoţea. 13 Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!” 14 Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia. Cei care o duceau s-au oprit. Isus i-a zis: „Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!” 15 Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Isus l-a dat mamei sale. 16 Toţi au fost cuprinşi de teamă şi 17 au început să-l preamărească pe Dumnezeu, zicând: „Un mare profet s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său”. Vestea acestui fapt s-a răspândit în toată Iudeea şi în ţinuturile învecinate.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: