Arhiva pentru august 29th, 2014

Să nu vorbiți niciodată pe la spate! (Ispita unei false diplomații!)

1 ianuarie 2014 curaj accceptare si intelepciune„Ridică-te și spune în față poporului meu tot ce-ți voi porunci. Nu tremura în fața lor, ca nu cumva să te fac eu să tremuri înaintea lor”. Acest îndemn este valabil pentru toți. Este mandatul și încurajarea pe care Domnul ni le oferă pentru a atrage atenția celui ce greșește, pentru a-l corecta frățește și a-l ajuta pe cel căzut să se ridice. Câte lucruri nu ar fi mai bune în viața noastră, câte prietenii nu am fi salvat, dacă am fi avut mereu această atitudine de corectare frățească, de ajutor prin a spune adevărul celui ce greșește?!

Într-una din zile, sfântul părinte papa Francisc a fost întrebat de un seminarist chinez despre regulile pe care ar trebui să le urmeze pentru a trăi cât mai bine într-o comunitate și pentru a se simți în viața de seminar ca între frați. În răspunsul Sfântului Părinte, în fruntea listei, a stat această învățătură: „Să nu vorbiți niciodată pe la spate. Dacă aveți ceva împotriva altuia sau dacă nu sunteți de aceeași părere cu el, trebuie să-i spuneți în față. Există mereu această ispită de a nu spune lucrurilor pe nume, de a nu-l corecta pe cel care greșește spunându-i adevărul: ispita unei false diplomației. Această atitudine ne face rău, face mult rău”. Aceasta distruge comunitatea, familia, prietenia. Totul!

Îndemnul Domnului adresat profetului Ieremia și atitudinea tranșantă a lui Ioan Botezătorul față de regele Irod – „N-ai dreptul să o iei în căsătorie pe soția fratelui tău” – sunt un imbold pentru noi în această zi de a ne lepăda de acest demon al lașității și al vorbirii de rău. Astăzi trebuie să prindem curaj. Astăzi trebuie să proclamăm adevărul. Astăzi trebuie să deschidem ochii unei inimi care rătăcește și față de a cărei rătăcire am fost indiferenți. Să nu ne temem de consecințele proclamării adevărului, ci să ne temem mai degrabă de tragediile pe care le aduc în viața noastră minciuna și vorbirea de rău. Să nu facem calcule pentru a vedea la ce riscuri ne angajăm atunci când ne apropiem de celălalt cu intenția sinceră de a-l ajuta, ci să fim mereu conștienți de sufletele care se pierd pentru că nimeni nu îndrăznește să le vorbească. Să nu ne temem de adevăr, ci să-l proclamăm tuturor știind că Domnul este sprijinul și ocrotitorul nostru, el este apărătorul celui drept.

Reține

Mai bine să fii prigonit pentru dreptate și adevăr, decât să fii iubit pentru falsitate. Să se întipărească în inima noastră cuvântul Domnului: „Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor” (Mt 5,10).

Vineri, 29 august 2014 

Vineri din saptamâna a 21-a de peste an
Martiriul Sf. Ioan Botezatorul **; Sf. Sabina, m.
Ier 1,17-19; Ps 70; Mc 6,17-29

LECTURA I
Spune în faţa poporului meu tot ce îţi voi porunci. Nu tremura în faţa lor.
Citire din cartea profetului Ieremia 1,17-19
În zilele acelea, Domnul mi s-a adresat zicându-mi: 17 „Ridică-te şi spune în faţă poporului meu tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura în faţa lor, ca nu cumva să te fac eu să tremuri înaintea lor. 18 Eu însumi fac din tine astăzi o cetate întărită, o coloană de fier şi un zid de aramă, ca să te poţi împotrivi ţării întregi, regilor lui Iuda, căpeteniilor lui, preoţilor şi poporului întreg. 19 Ei vor lupta împotriva ta dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine, ca să te eliberez” – spune Domnul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab-17 (R.: 15a)
R
.: Tu, Doamne, eşti apărătorul celui drept.

1 La tine, Doamne, îmi aflu adăpostul,
nicicând nu voi fi dat de ruşine.
2 Eliberează-mă şi apără-mă în dreptatea ta,
pleacă-ţi urechea spre mine şi salvează-mă. R.

3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,
pentru că numai tu eşti stânca
şi cetatea mea de apărare.
4a Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege. R.

5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,
în tine mi-am pus încrederea din copilărie.
6ab În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,
de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. R.

15ab Gura mea va vesti în toate zilele
dreptatea şi îndurarea ta.
16 Voi povesti puterea lui Dumnezeu,
Doamne, voi preamări dreptatea ta.
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie,
iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R.

ALELUIA Mt 5,10
(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,
căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vreau să-mi dai îndată pe o tipsie, capul lui Ioan Botezătorul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,17-29
În acel timp, 17 regele Irod îl arestase pe Ioan şi-l aruncase în închisoare din pricina Irodiadei, soţia fratelui său Filip, pe care o luase în căsătorie. 18 Căci Ioan îi spusese lui Irod: „N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău”. 19 De aceea, Irodiada îi purta duşmănie şi ar fi voit să-l ucidă, dar nu putea, 20 pentru că Irod se temea de Ioan; îl ştia om drept şi sfânt şi-l ocrotea. De câte ori îl auzea, stătea descumpănit, neştiind ce să facă. Cu toate acestea îl asculta cu plăcere. 21 Dar s-a ivit un prilej bun pentru Irodiada, când cu ocazia aniversării Irod a dat un ospăţ, la care i-a invitat şi pe dregătorii de la curtea sa şi pe comandanţii armatei, împreună cu căpeteniile din Galileea. 22 Fiica Irodiadei a intrat la ospăţ, a dansat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor săi aşa de mult, încât regele i-a spus fetei: „Cere-mi orice vrei şi-ţi voi da!” 23 Şi a adăugat cu jurământ: „Orice îmi vei cere îţi voi da, chiar şi jumătate din regatul meu”. 24 Fata a ieşit afară la mama sa şi a întrebat-o: „Ce să cer?” Irodiada i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul!” 25 Copila a intrat în grabă la rege şi i-a spus: „Vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul”. 26 Atunci regele s-a întristat dar n-a voit s-o refuze, din pricina jurământului făcut în faţa oaspeţilor. 27 De aceea, a trimis imediat un soldat cu porunca de a-i aduce capul lui Ioan. Soldatul s-a dus la închisoare şi i-a tăiat capul lui Ioan. 28 Apoi a adus capul pe o tipsie, l-a dat fetei iar fata l-a dat mamei sale. 29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit aceasta, au venit, i-au luat trupul şi l-au pus într-un mormânt.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: