Cristos este și rămâne Domn chiar și atunci când întâlnește refuzul oamenilor!

Cu Domnul nu ma temUn lucru esențial pentru meditarea Sfintei Scripturi este să încerci să intri în lumea textului, să simți că faci parte din acel cadru biblic. Un avantaj deosebit îl au cei care au vizitat deja Țara Sfântă, care au atins pământul pe care a pășit Cristos. Dar și ceilalți sunt invitați să se folosească de forța imaginației pentru a se „încadra” în contextul evangheliei: să „simți” locul, peisajul, casele, mirosul… totul. Să simți oamenii: pe Paul, pe Isus și consătenii săi.

Oare nu suntem și noi cuprinși de zel pentru Cristos când îl simțim pe Paul și ardoarea cu care predica evanghelia? Nu am vrea și noi să ieșim din casele noastre, din bisericile noastre și să străbatem locuri în care Evanghelia nu a răsunat, să intrăm împreună cu Cristos în acele case, familii și inimi în care el încă nu a intrat? Nu am vrea și noi să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și de puterea lui Dumnezeu pentru ca, în toată simplitatea noastră, să putem spune împreună cu Apostolul: „Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, și pe acesta răstignit”.

Ba mai mult, în această zi putem merge și noi cu Isus la Nazaret. Ne putem imagina că suntem în acea sinagogă. Biserica în care se proclamă mereu evanghelia este tocmai „sinagoga” în care Isus ne vorbește, în care simțim cum fiecare cuvânt al Scripturii s-a împlinit în el, Domnul și mântuitorul nostru. Cât de solemn este Cristos în evanghelia de astăzi: proclamă cu autoritate cuvântul Tatălui transmis prin profetul Ieremia, îi vestește împlinirea și refuzul. Tonul și limbajul său este mai presus de profeții și învățătorii legii. Modul „maiestos” prin care evanghelistul notează că „a trecut prin mijlocul lor” atunci când s-au hotărât să-l ucidă, vorbește despre autoritatea sa: Cristos este și rămâne Domn chiar și atunci când întâlnește refuzul oamenilor. Chiar dacă toți l-ar respinge, chiar dacă noi ne încăpățânăm să trăim în păcatul și necredința noastră, el rămâne Domnul și Dumnezeul nostru.

Să simțim astăzi cum se apropie de inima noastră și ne șoptește: „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfințit prin ungere ca să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic celor prinși în război eliberarea și celor orbi vederea, să dau celor asupriți libertatea și să vestesc anul de îndurare al Domnului”.

Reține

Cristos a venit pentru tine. Astăzi trebuie să-l simți cum îți vorbește, cum se apropie de inima ta, cum pune mâna sa pe rănile tale, cum te vindecă. Astăzi trebuie să ne simțim îmbrățișați de Dumnezeu.

Luni, 1 septembrie 2014 

Luni din saptamâna a 22-a de peste an
Ss. Egidiu, abate; Iosua
1Cor 2,1-5; Ps 118; Lc 4,16-30

LECTURA I
V-am vestit pe Isus Cristos cel răstignit.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5
Fraţilor, 1 când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu, nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii. 2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică, ba chiar de-a dreptul tremurând. 4 Limbajul meu şi predicarea evangheliei nu aveau nimic comun cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui, 5 pentru ca temeiul credinţei voastre să nu fie înţelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,97.98.99.100.101.102 (R.: 97a)
R.: Cât de mult iubesc Legea ta, Doamne, Dumnezeule.
97 Cât de mult iubesc legea ta,
toată ziua mă gândesc la ea. R.

98 Poruncile tale mă fac mai înţelept decât duşmanii mei,
pentru că mă însoţesc întotdeauna. R.

99 Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei,
deoarece cuget la legile tale. R.

100 Am mai multă pricepere decât bătrânii,
pentru că păzesc poruncile tale. R.

101 Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului,
pentru a păzi cuvântul tău. R.

102 Nu mă abat de la hotărârile tale,
pentru că tu însuţi mă înveţi. R.

ALELUIA Lc 4,18
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;
el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia.
(Aleluia)

EVANGHELIA
M-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. Nici un profet nu este primit în locul său de baştină.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,16-30
În acel timp, 16 Isus a venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă şi s-a sculat să citească. 17 I s-a dat cartea profetului Isaia. Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 18 „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfinţit prin ungere19 ca să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic celor prinşi în război eliberarea şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 21 Atunci a început să le spună: „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum s-au împlinit astăzi”. 22 Toţi îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele pline de har, care ieşeau din gura lui. Ei se întrebau: „Nu este el oare fiul lui Iosif?” 23 Însă el le-a zis: „Desigur, îmi veţi spune zicala: «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi». Noi am auzit tot ce s-a petrecut la Cafarnaum. Fă la fel şi aici, în cetatea ta natală”. 24 Apoi a adăugat: „Vă spun adevărul: nici un profet nu este bine primit în locul său de baştină. 25 Vă spun adevărul că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a venit o foamete mare peste toată ţara, 26dar la nici una dintre ele nu a fost trimis Ilie; în schimb a fost trimis la o văduvă străină în Sarepta Sidonului. 27 Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea profetului Elizeu, dar nici unul nu a fost curăţit; în schimb a fost curăţit Naaman, un sirian”. 28 Când au auzit aceste lucruri, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie. 29 Ridicându-se, l-au scos afară din localitate şi l-au dus la un povârniş al colinei pe care era clădită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. 30 Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: