Varianta modernă a strigătului: „Ce ai cu noi ? Ai venit să ne pierzi?”

Isus la usa inimiiUn preot blând a bătut încet la ușa unei case. De dincolo se simțea fum de țigară și o muzică rock ce trebuia ascultată (suportată!) și de vecini din cauza volumului. De după ușă s-a întrezărit un tânăr chip feminin: „Cine ești? Ce vrei?” „Sunt părintele. Am venit să vă binecuvântez casa în numele Domnului Isus”. Glasul indignat al domnișoarei a acoperit imediat muzica: „Lăsați-mă cu superstițiile voastre! Nu am nevoie de Cristos. Nu am chef să-mi pierd timpul cu chestiile voastre. Lăsați-mă în pace!”. Și a dispărut în zgomotul și fumul de după ușă.

De fapt, acesta este varianta modernă a strigătului: „Ce ai cu noi, Isuse? Ai venit să ne pierzi?” Pe atâtea chipuri, în atâtea comportamente, prin atâtea voci răsună acest refuz: „Ajunge, ce ai cu noi?” Prea mulți sunt cei care și astăzi se simt deranjați de Isus, se simt tulburați de prezența sa. Însă de ce ne-ar deranja o „Persoană” care „pe unde a trecut a făcut bine tuturor”? Nu cumva doar „răul” se simte incomod în prezența binelui?! Dacă prezența lui Cristos ne deranjează, motivul trebuie căutat în noi, în interiorul nostru: răul din noi, așezat confortabil, se simte amenințat de prezența binelui.

Trebuie subliniată și diferența între strigătul omului modern și vocea duhului din evanghelie. Această diferență constă în cunoașterea diferită pe care o au despre Dumnezeu. Duhul cel rău, Diavolul știe cine este Cristos, îl cunoaște, se teme de el; în schimb omul nu-l cunoaște. Noi oamenii știm atât de puține despre Cristos, despre iubirea și măreția lui, despre prezența și forța sa. Și totuși ne permitem, fără să-l cunoaștem sau având doar o cunoaștere superficială dobândită din „ziare”, să spunem că nu avem nevoie de el. Dacă am cunoaște cine este Cristos, dacă i-am simți iubirea, cu câtă ardoare l-am invoca și cu cât drag l-am face oaspetele nostru!

Totodată, diferența nu constă doar în modul nostru de a ne raporta la Cristos, doar în cunoașterea pe care o avem despre el, ci și în modul în care Cristos se raportează la noi. Spre deosebire de duhurile rele cărora le „poruncește cu asprime”, nouă Domnul nu ne poruncește. Creați din iubire, după chipul și asemănarea sa, Domnul vrea să înțelegem că iubirea nu se impune. El, Iubirea prin excelență, ni se propune: blând, discret, dar răbdător, așteptând la ușa inimii noastre. Poată că astăzi îi vom deschide și îl vom primi.

Reține

„Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva ascultă glasul meu și-mi deschide ușa, voi intra la el și voi sta la masă cu el și el cu mine” (Ap 3,20).

Marţi, 2 septembrie 2014 

Marti din saptamâna a 22-a de peste an
Fer. Ingrid, calug.
1Cor 2,10b-16; Ps 144; Lc 4,31-37

LECTURA I
Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti nu poate înţelege cele care vin de la Duhul lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,10b-16
Fraţilor, 10b Duhul Sfânt pătrunde cu privirea toate lucrurile, chiar şi adâncimile lui Dumnezeu. 11Care dintre oameni cunoaşte oare tainele omului, dacă nu duhul omului care este în el? Tot aşa şi tainele lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaşte, în afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Noi nu am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaştem darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. 13 Despre acestea vorbim, nu cu vorbe învăţate de la înţelepciunea omenească, ci învăţate de la Duhul Sfânt, explicând lucrurile duhovniceşti prin cuvinte duhovniceşti. 14 Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti nu poate înţelege cele ce vin de la Duhul lui Dumnezeu; pentru el sunt o nebunie şi nu le poate înţelege, pentru că acestea nu pot fi judecate decât cu ajutorul Duhului Sfânt. 15 Dimpotrivă, omul însufleţit de Duhul Sfânt judecă orice lucru, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Scriptura se întreabă: 16 „Cine cunoaşte gândul Domnului? Sau cine-l va sfătui pe el?” Ei bine, noi suntem aceia care avem gândul lui Cristos!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 (R.: 17a)
R.: Drept este Domnul în toate căile sale.
8 Domnul este iubire şi îndurare,
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura
şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;
11 să vestească slava împărăţiei tale
şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale
şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.
13ab Împărăţia ta este o împărăţie veşnică
şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele
şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale.
14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină
şi îi ridică pe cei căzuţi. R.

ALELUIA Lc 7,16
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi
şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia
)

EVANGHELIA
Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,31-37
În acel timp, 31 Isus a coborât la Cafarnaum, o cetate din Galileea, şi îi învăţa pe oameni într-o zi de sâmbătă. 32 Ei erau uimiţi de învăţătura lui, pentru că vorbea cu autoritate. 33 În sinagogă se afla un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige cu glas puternic: 34 „Ajunge, ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!” 35 Isus i-a poruncit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!” Atunci diavolul l-a aruncat la pământ în mijlocul sinagogii şi a ieşit afară din el, fără să-i facă nici un rău. 36 Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi ziceau unii către alţii: „Ce înseamnă acest fel de a vorbi? Căci el porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele pleacă!” 37 Şi i s-a dus vestea în toate împrejurimile.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: