Tot ceea ce rămâne este iubirea pe care am răspândit-o în jurul nostru și cu care am umplut vieți și inimi!

Ioan Paul al II lea si Maica TerezaCel mai simplu, dar în același timp puternic gând pe care trebuie să îl avem zilnic și care trebuie să ne fie călăuză în tot ceea ce spunem și facem este cuprins în acest adevăr: „Într-o zi totul se va termina și toți vom da cont înaintea lui Dumnezeu”. La sfârșitul acestei scurte vieți pământești ne vom prezenta înaintea Domnului cu strădaniile și lupta noastră pentru dreptate, pentru valori, pentru virtuți. În acea zi ne vom rușina de clipele în care ne-am lăsat ademeniți de păcat, de corupție. În acea clipă vom regreta falsitatea, minciuna și nedreptățile făcute. În acea zi vom conștientiza că tot ceea ce rămâne este iubirea pe care am răspândit-o în jurul nostru și cu care am umplut vieți și inimi și vom vedea că nu putem purta cu noi în lumea de dincolo nici banii, nici puterea, nici orgoliul… nimic. Conștientizăm noi acest adevăr? Avem curajul să oprim astăzi planurile noastre pline de vanitate și să le înlocuim cu planuri de iubire și de pace? Vrem noi să ne amintim că vom da cont (curând!) în fața lui Dumnezeu?

Cât de bine subliniază Apostolul acest adevăr: „Nu vă grăbiți să judecați, dar așteptați venirea Domnului. El va pune în lumină ceea ce stă ascuns în întuneric și va da pe față gândurile inimilor. Atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda ce i se cuvine”. Dacă venirea Domnului ar fi astăzi, ce ne-ar spune Domnul?

Să nu lăsăm să răsune în zadar îndemnul psalmistului: „Îndepărtează-te de rău, fă binele și vei avea o casă pentru totdeauna. Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii săi”. Să ascultăm glasul Domnului și vom găsi calea de a face binele. Să nu ne temem de ziua Domnului, de întâlnirea cu el, ci să o sperăm, să o așteptăm cu încredere: el ne va răsplăti pentru tot binele făcut, pentru fiecare faptă prin care am împlinit cuvântul său. Iar dacă nu știm calea convertirii, să facem liniște și Domnul ne va vorbi ca de la inimă la inimă, arătându-ne drumul spre viață: „Tăcerea inimii este necesară pentru a-l putea auzi pe Dumnezeu pretutindeni – într-o ușă care se închide, în persoana care are nevoie de tine, în cântecul păsărilor, în flori, în animale. Nu este esențial ceea ce noi spunem, ci ceea ce Dumnezeu ne spune nouă și ce ne spune prin intermediul celorlalți. În tăcere, el ne ascultă; în tăcere, el vorbește sufletelor noastre. În tăcere, primim privilegiul de a-i asculta vocea” (fericita Tereza de Calcutta).

Reține

Din tot ceea ce vom realiza astăzi vom purta cu noi doar ceea ce facem plini de iubire pentru ceilalți, pentru frații noștri.

Vineri, 5 septembrie 2014 

Vineri din saptamâna a 22-a de peste an
Fer. Tereza de Calcutta, calug.
1Cor 4,1-5; Ps 36; Lc 5,33-39

LECTURA I
Dumnezeu va da pe faţă gândurile inimilor.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,1-5
Fraţilor, 1 să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos şi pe administratorii tainelor lui Dumnezeu.2 Iar de la administratori se cere în primul rând să fie oameni de încredere. 3 Cât mă priveşte, prea puţin îmi pasă dacă mă judecaţi voi sau dacă mă judecă oamenii; de altfel nici eu nu mă judec pe mine însumi. 4 Conştiinţa nu-mi reproşează nimic, dar nu pentru asta sunt îndreptăţit; cel care mă judecă este Domnul. 5 De aceea nu vă grăbiţi să judecaţi, dar aşteptaţi venirea Domnului. El va pune în lumină ceea ce stă ascuns în întuneric şi va da pe faţă gândurile inimilor. Atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda ce i se cuvine.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.27-28.39-40 (R.: cf. 39a)
R.: Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul.
3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa.
4 Caută-ţi bucuria în Domnul,
el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
încrede-te în el şi el îşi va împlini lucrarea;
6 el va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,
nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

27 Îndepărtează-te de rău, fă binele
şi vei avea o casă pentru totdeauna.
28 Căci Domnul iubeşte dreptatea
şi nu părăseşte pe credincioşii săi. R.

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,
el este ocrotitorul lor în timpul încercării.
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,
îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R.

ALELUIA In 8,12
(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;
cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,33-39
În acel timp, 33 fariseii şi cărturarii i-au spus lui Isus: „Ucenicii lui Ioan postesc şi se roagă mult, la fel şi ucenicii fariseilor, pe când ucenicii tăi mănâncă şi beau”. 34 Isus a răspuns: „Nu-i puteţi obliga pe nuntaşi să postească atâta vreme cât mirele este cu ei! 35 Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti”. 36 Apoi le-a spus şi o asemănare: „Nimeni nu taie un petic dintr-o haină nouă ca să-l pună la o haină veche, căci ar strica şi haina nouă şi nici peticul tăiat din ea nu s-ar potrivi la haina veche. 37 Şi nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, căci vinul nou ar sparge burdufurile, vinul s-ar vărsa şi burdufurile s-ar distruge. 38 Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. 39 Sau, nimeni, după ce a băut vin vechi, nu doreşte vin nou, căci zice: e bun cel vechi”.

Cuvântul Domnului

Cuvântul acesta mi se potrivește atât de bine. E în inima mea și pe buzele mele

Isus si Petru Domnul si pacatosul umilinta si credintaCu greu aș găsi cuvinte mai potrivite să le rostesc, să le cânt, să mă rog. Cuvintele lui Simon Petru sunt și cuvintele mele de fiecare zi: „Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos”. Cred împreună cu Simon Petru că Isus este Domnul, este Dumnezeu, dar, în același timp, împreună cu el îngenunchez plin de smerenie și pocăință și-mi recunosc păcatele! Credință și umilință, credință și pocăință, credință și nevrednicia de a sta aproape de un Dumnezeu atât de mare și bun.

Clipă de clipă simt nevoia să le rostesc, așa cum spun cu credință Tatăl nostru, așa cum inima îmi cere să proclam cu smerenie psalmul 50:
Ai milă de mine, Dumnezeule,
după marea ta bunătate, *
și, după mulţimea îndurărilor tale,
șterge fărădelegea mea.
Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea *
și curăţă-mă de păcatul meu.

Căci recunosc fărădelegea mea *
și păcatul meu stă pururi înaintea mea.

Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, *
și ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea tu eşti drept în sentinţele tale *
și nepărtinitor în judecăţile tale.

Căci, iată, în nelegiuire m-am născut *
și în păcat m-a zămislit mama mea.
Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii, *
fă deci să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.

Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, *
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, *
și oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.

Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele *
și şterge toate nelegiuirile mele.
Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, *
și un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

Nu mă alunga de la faţa ta *
și duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale *
și întăreşte-mă cu duh binevoitor.

Atunci voi învăţa pe cei fără de lege căile tale *
și cei păcătoşi la tine se vor întoarce.
Mântuieşte-mă, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele, †
de vinovăţia sângelui vărsat, *
și limba mea va preamări dreptatea ta.

Doamne, deschide-mi buzele *
și gura mea va vesti lauda ta.
Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute †
și, chiar dacă ţi-aş aduce, *
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.

În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului *
și reclădeşte zidurile Ierusalimului.
Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare,
arderile de tot şi ofrandele; *
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

 

 

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: