Mai mult decât o reclamă, un adevăr!

Acest clip ne învață pe toți cel puțin un adevăr!

Acum un an…

Universitatea Pontificala LateranAcum un an, 6 septembrie 2013, pe la ora asta, 18-19, ajungeam la Roma, în Colegiul Latern… Doar mi-am amintit, nimic mai mult! 🙂

primii pasi in colegiul Lateran 6 septembrie 2013

Chiar dacă nu sunt și nu am de gând să mă conformez versurilor din câtecul de mai jos (mai ales partea cu „sono un italiano, un italiano vero”), nu mi-au venit în minte decât două cântece: L’italiano (Toto Cutugno) și, clar, imnul țării: Fratelli d’Italia… Am ales prima melodie 🙂

Sau așa: 😀

1_Ioan din Lateran

Cristos trăiește și astăzi și despre prezența și forța sa vorbește sângele martirilor care nu încetează să curgă nici măcar după două mii de ani.

Domnul este pacea si siguranta noastraNu sunt puțini cei care își argumentează necredința și disprețul față de cele sfinte invocând lipsa unor adevărate modele de viață creștină. Mulți spun: „Dacă ar trăi astăzi Cristos, l-aș iubi. Dacă l-aș vedea, dacă i-aș asculta cuvintele, dacă mi-ar da să văd minunile sale, cu siguranță că aș deveni și eu un bun creștin, un sfânt. Însă… când privesc în jur, chiar și în viața celor ce-și spun creștini, sunt dezamăgit. Este o atât de mare diferență între Cristos și creștini”. Cu siguranță fiecare am fost martorii unor astfel de replici. Însă oare chiar așa să fie?! Oare Cristos nu este viu? Oare chiar a încetat el să vorbească și să înfăptuiască lucrări minunate? Oare chiar lipsesc modelele de viață creștină?

Cristos trăiește, predică și face minuni și astăzi. El este și astăzi „stăpânul sâmbetei”, Domnul timpului și al istoriei. Doar că ecoul prezenței și al minunilor sale nu este unul care răsună din difuzoarele televizoarelor sau unul care strălucește pe coperțile revistelor de succes, ci este o adiere lină care se așterne pe inima dispusă să-l primească. Cristos trăiește și astăzi și despre prezența și forța sa vorbește sângele martirilor care nu încetează să curgă nici măcar după două mii de ani. Zilnic auzim despre oameni care suferă pentru Cristos, care sunt prigoniți și uciși pentru numele Domnului. Oare chiar ne lipsesc modelele? Sau mai degrabă vrem modele care să se încadreze în șabloanele noastre destul de lejere? Oare nu cumva ne este teamă de ceea ce presupune o adevărată convertire, o reală viață de credință?

Haideți să vedem câți dintre noi sunt dispuși să spună împreună cu apostolul Paul și cu martirii timpului nostru: „Oamenii ne batjocoresc, iar noi îi binecuvântăm; ne prigonesc, iar noi răbdăm; ne calomniază, iar noi avem cuvinte de mângâiere”. Câți dintre noi se pregătesc dimineața pentru o viață de martir, iar seara îi mulțumesc Domnului pentru că i-a întărit în clipele de încercare și nu au răspuns la rău cu rău?! Nu mai degrabă suntem dintre cei comozi, dintre cei care vrem doar să beneficiem de „bunurile” credinței, „să putem mânca grâu pe săturate”, fără însă a ține cont de Domnul care face să răsară și să crească acest grâu?!

Așadar, nu modelele ne lipsesc. Nu este Cristos cel care tace, care nu mai face minuni, ci suntem noi cei care nu vrem să ne deschidem inima pentru a trăi asemenea lui.

Pr. Laurențiu Dăncuță

Reține

Este imposibil să citești cu atenție și să meditezi Noul Testament și să nu simți cum Cristos este lângă tine. El singur trebuie să fie forța și modelul nostru de viață.

NB. Să ne unim în rugăciune pentru pacea in lume și pentru toți cei care sunt persecutați pe nedrept. Dumnezeu să le dăruiască forță, speranță și victorie asupra răului. Regina Păcii, roagă-te pentru noi.

Sâmbăta, 6 septembrie 2014 

Sâmbata din saptamâna a 22-a de peste an
Sf. Zaharia, profet
1Cor 4,9-15; Ps 144; Lc 6,1-5

LECTURA I
Suferim de foame şi de sete şi suntem lipsiţi de îmbrăcăminte.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,9-15
Fraţilor, 9 s-ar părea că Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, cei mai de pe urmă oameni, nişte osândiţi la moarte; am ajuns un spectacol pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. 10 Suntem consideraţi drept nebuni pentru Cristos; voi, dimpotrivă, sunteţi consideraţi înţelepţi în Cristos. Noi suntem slabi, voi sunteţi tari; vouă vi se dă cinste, noi suntem dispreţuiţi. 11 Până în clipa de faţă suferim de foame şi de sete, suntem lipsiţi de îmbrăcăminte, suntem bătuţi, n-avem un cămin al nostru. 12 Ne trudim muncind cu mâinile noastre. Oamenii ne batjocorăsc, iar noi îi binecuvântăm; ne prigonesc, iar noi răbdăm; 13 ne calomniază, iar noi avem cuvinte de mângâiere. Până în ziua de astăzi suntem – ca să spun aşa – gunoiul lumii şi lepădătura tuturor. 14 Nu vă scriu acestea ca să vă fac de ruşine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii preaiubiţi, 15 căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători care să vă conducă la Cristos, totuşi nu aveţi decât un singur tată, pentru că eu v-am născut la viaţa lui Cristos Isus, predicându-vă evanghelia.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,17-18.19-20.21 (R.: 18a)
R.: Domnul este alături de cei care-l cheamă.
17 Drept este Domnul pe toate căile sale,
milostiv în toate lucrările sale.
18 Domnul este alături de cei care-l cheamă,
alături de cei care-l cheamă din toată inima. R.

19 El împlineşte dorinţele celor care se tem de dânsul,
le ascultă rugăciunea şi îi salvează;
20 Domnul îi apără pe toţi cei care îl iubesc,
iar pe cei păcătoşi îi pedepseşte. R.

21 Gura mea să vestească lauda Domnului,
toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt
în vecii vecilor. R.

ALELUIA In 14,5
(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;
nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

EVANGHELIA
Pentru ce faceţi ceea ce nu este îngăduit în zi de sâmbătă?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,1-5
1 Într-o zi de sâmbătă, Isus trecea printr-un lan de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau în mâini şi le mâncau. 2 Atunci le-au zis unii dintre farisei: „Pentru ce faceţi ceea ce nu este îngăduit în zi de sâmbătă?” 3 Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David, odată când era înfometat el şi însoţitorii lui? 4 Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile care trebuiau oferite Domnului, a mâncat din ele şi a dat şi însoţitorilor săi, deşi numai preoţilor le era îngăduit să mănânce din ele?” 5 Şi a adăugat: „Fiul Omului este stăpânul sâmbetei”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: