De ce să urăști un adevăr care nu face rău nimănui?

indiferenta opusul iubiriiEste atât de greu să înțelegem de ce unii oameni disprețuiesc o învățătură atât de sublimă, cum este cea e evangheliei. De ce să urăști un adevăr care nu face rău nimănui? Cum să nu iubești ceea ce te îndeamnă la comuniune, la iubire, la împăcare?

Lecturile de astăzi pot fi sintetizate în versetul de la evanghelie: „Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredințat misiunea de a vesti lumii împăcarea”. Trebuie să începem această duminică tocmai conștientizând că însuși Dumnezeu ne-a încredințat o misiune: împăcarea. Suntem chemați să vestim și să purtăm în jurul nostru iubirea, acea dragoste despre care Apostolul spune: „Iubirea nu face nici un rău aproapelui. Iubirea este deci împlinirea desăvârșită a Legii”. Iar în prima lectură, ca și în Evanghelie, Domnul ne învață cum să concretizăm această iubire: „Dacă fratele tău a săvârșit un păcat, du-te și mustră-l între patru ochi; dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău”. Care este atitudinea noastră față de misiunea pe care Cristos ne-a încredințat-o? Oare chiar atragem noi atenția fratelui nostru? Și dacă îi atragem atenția, care este modul în care facem acest lucru? Suntem noi plini de dragoste față de cei care greșesc și încercăm să le salvăm viața?

Ne-am construit garduri din ce în ce mai înalte și ne-am izolat pereții caselor tocmai pentru a nu mai vedea ce se întâmplă dincolo de viața noastră. Ba mai mult, ne-am tencuit pereții inimii pentru a nu mai simți nimic din ceea ce ne-ar putea tulbura liniștea egoistă. Ne-am înconjurat cu un strat gros de indiferență și nu vrem să fim implicați în viața altora. Atunci când trecem indiferenți sau chiar trăim zilnic în indiferență lângă cel care păcătuiește și nu-i spunem nimic, uităm cuvântul Domnului: „Dacă eu îi spun celui nelegiuit: «Vei muri» și tu nu-i spui și nu-i atragi atenția, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, atunci cel nelegiuit va muri din cauza răutății lui, dar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea lui”.

Domnul ne-a asociat misiunii sale de mântuire. Trebuie să ne unim forțele pentru a face această lume mai bună, pentru a izgoni păcatul. Știm că noi înșine suntem mici și plini de păcate, însă ne încredem în cuvântul și ajutorul său: „dacă doi dintre voi, pe acest pământ, se vor înțelege să ceară vreun lucru, îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor”.

Reține

Nu suntem singuri în lupta cu păcatul. Însuși Domnul luptă împreună cu noi și pentru noi.

Duminică, 7 septembrie 2014 

† DUMINICA a 23-a de peste an
Sf. Regina, fc. m.
Ez 33,7-9; Ps 94; Rom 13,8-10; Mt 18,15-20

LECTURA I
Dacă nu-i vei atrage atenţia celui nelegiuit, eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea lui.
Citire din cartea profetului Ezechiel 33,7-9
Aşa spune Domnul: 7 „Fiul omului, te pun supraveghetor peste israeliţi. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura mea şi să-i înştiinţezi din partea mea. 8 Dacă eu îi spun celui nelegiuit: «Vei muri» şi tu nu-i spui şi nu-i atragi atenţia, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, atunci cel nelegiuit va muri din cauza răutăţii lui, dar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea lui. 9 Dimpotrivă, dacă tu îi atragi atenţia celui nelegiuit să se întoarcă de la calea lui şi el nu se întoarce, el va muri în răutatea lui, dar tu îţi vei salva viaţa”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: cf. 8)
R.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre.
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului
şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,
să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,
turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu,
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R.

LECTURA A II-A
Iubirea este împlinirea desăvârşită a Legii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 13,8-10
Fraţilor, 8 să nu aveţi nici o datorie faţă de nimeni, afară de datoria de a vă iubi unii pe alţii, căci cel care îl iubeşte pe celălalt a împlinit Legea. 9 De fapt, ce spune Legea: să nu săvârşeşti adulterul, să nu ucizi, să nu furi, să nu pofteşti, aceste porunci şi toate celelalte sunt cuprinse în această poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 10 Iubirea nu face nici un rău aproapelui. Iubirea este deci împlinirea desăvârşită a Legii.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,
iar nouă ne-a încredinţat
misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia
)

EVANGHELIA
Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,15-20
În acel timp, Isus spunea ucenicilor săi: 15 „Dacă fratele tău a săvârşit un păcat, du-te şi mustră-l între patru ochi; dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te va asculta, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe spusele a doi sau trei martori.17 Dacă nu-i va asculta nici pe aceştia, spune-l comunităţii, dacă nu va asculta nici de comunitate, consideră-l ca pe un păgân şi ca pe un vameş. 18 Vă spun adevărul: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 19 Din nou vă spun: dacă doi dintre voi, pe acest pământ, se vor înţelege să ceară vreun lucru, îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: