Ce purtăm în viața celor pe care îi întâlnim: bucuria sau tristețea, virtutea sau viciul?

Credinţa, speranţa şi dragostea
Credinţa, speranţa şi dragostea

Fericita Tereza de Calcutta spunea că „unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare; alții ne sunt ca o lecție”. Și fiecare ne putem aminti oamenii care au făcut sau fac parte din viața noastră și să ne manifestăm recunoștința față de ei pentru tot ceea ce am primit prin prezența și iubirea lor. Însă noi ce suntem pentru cei din jurul nostru: binecuvântare sau povară? Ce purtăm în viața celor pe care îi întâlnim: bucuria sau tristețea, virtutea sau viciul?

Cristos este o binecuvântare pentru cei din jurul său: toți vor să-l asculte, să-l atingă. În prezența lui Cristos fiecare om simte că este în fața unei puteri deosebite. Însă astăzi evanghelistul Luca ne vorbește și despre oamenii pe care Cristos îi alege să facă parte din viața sa, oameni pe care îi va numi „prietenii săi” (cf. In 15,14-15). Timp de trei ani aceștia au stat împreună, au format o nouă familie: Cristos a fost bucuria și binecuvântarea lor, iar apoi ei, la rândul lor, au devenit bucurie pentru cei cărora le-au vestit Evanghelia. Toți i-au fost recunoscători, mai puțin unul: „cel care l-a trădat”. Noi suntem astăzi noua familie a lui Cristos. Și noi putem fi prilej de bucurie pentru Domnul și pentru cei din jur. Însă suntem mereu sub amenințarea trădării, a păcatului. Pentru aceasta avem nevoie de rugăciune.

Cât de puternică este expresia: „Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune”. Însuși Domnul s-a rugat și ne dă exemplul singurei vieți în care se poate împlini cu desăvârșire voința Tatălui: viața în rugăciune, în contemplație. Cristos înaintea acestui moment important și semnificativ, se roagă, se urcă pe munte – loc al rugăciunii și al prezenței lui Dumnezeu – și imploră binecuvântare pentru cei care aveau să devină apostoli și pentru noi.

Trebuie să ne convingem că numai printr-o viață de rugăciune vom reuși să înțelegem care sunt planurile lui Dumnezeu cu noi și care este calea pe care trebuie să mergem pentru a le împlini. Numai viața de rugăciune ne poate transforma într-o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Numai urcându-ne pe muntele lui Dumnezeu, numai căutând prezența sa în liniștea înălțimilor, vom da munci noastre de zi cu zi un scop nobil. Numai așa vom face parte dintre cei care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu renunțând la păcat și la tot ce ne îndepărtează de viața veșnică.

Reține

Astăzi trebuie să fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău: renunță la bunuri de dragul păcii, iartă din iubire, dăruiește fără să ți se ceară, împacă-te pentru a-ți mântui sufletul.

Marţi, 9 septembrie 2014 

Marti din saptamâna a 23-a de peste an
Sf. Petru Claver, pr. *
1Cor 6,1-11; Ps 149; Lc 6,12-19

LECTURA I
Un frate îl trage la judecată pe alt frate şi încă în faţa unor judecători necredincioşi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,1-11
Fraţilor, 1 atunci când aveţi vreo neînţelegere, cum îndrăzniţi să mergeţi la judecată în faţa judecătorilor păgâni, în loc să vă adresaţi celor care fac parte din poporul sfânt? 2 Nu ştiţi că cei care fac parte din poporul sfânt vor judeca lumea? Şi dacă voi sunteţi cei care veţi judeca lumea, să nu fiţi voi în stare a face o judecată când este vorba de nişte lucruri lipsite de importanţă? 3 Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngerii cei răi? Cu atât mai mult lucrurile de pe acest pământ. 4 Deci, când aveţi neînţelegeri de felul acesta, pentru ce mergeţi să alegeţi ca judecători nişte oameni, care n-au nici o autoritate în Biserică? 5 Vă spun aceasta spre ruşinea voastră. Oare să nu fie printre voi nici un om destul de înţelept, care să fie în stare să judece pricinile dintre fraţi? 6 Iată, un frate îl trage la judecată pe un alt frate şi încă înaintea unor judecători necredincioşi. 7 Numai faptul că aveţi procese este deja o lipsă. N-ar fi mai bine să înduraţi nedreptatea? N-ar fi mai bine să suportaţi paguba? 8 Dimpotrivă, voi înşivă sunteţi cei care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi încă pe fraţi. 9Nu ştiţi că cei care fac nedreptate nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta. Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici cei care caută plăcerile trupului, nici homosexualii, 10 nici hoţii, nici zgârciţii, nici beţivii, nici hulitorii, nici escrocii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 11 Iar printre voi erau unii ca aceştia. Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi şi aţi devenit drepţi în numele Domnului nostru Isus Cristos şi în Duhul Dumnezeului nostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)
R.: Domnul iubeşte pe poporului său.
1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut,
să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

3 Să laude numele lui cu jocuri,
să-l laude cu harpă şi tobă.
4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său
şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

ALELUIA In 15,16
(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume,
ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune. Apoi i-a ales pe cei doisprezece apostoli.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,12-19
12 Isus s-a urcat pe un munte să se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune. 13 Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe ucenicii săi, a ales doisprezece dintre ei şi le-a dat numele de apostoli. 14Aceştia sunt: Simon pe care l-a numit Petru, Andrei, fratele lui, Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, 15Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zelotul, 16 Iuda, fiul lui Iacob şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 17 Apoi Isus s-a coborât de pe munte, împreună cu cei doisprezece apostoli şi s-a oprit pe câmpie. Acolo se afla un mare număr de ucenici şi o mulţime de oameni, veniţi din toată Iudeea, din Ierusalim, de pe ţărmul mării, din regiunea Tirului şi Sidonului. 18 Toţi voiau să-l asculte şi să fie vindecaţi. 19 Toţi încercau să-l atingă, pentru că din el ieşea o putere care îi vindeca pe toţi.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: