Totul în varianta „rapid, ieftin și bun”!

Comoditate_povestea-unui-om-lenesPrea ne-am obișnuit să mergem la „magazinul cu de toate” și să ne cumpărăm tot ce ne trebuie. Astăzi se depune prea puțin efort pentru a avea ceea ce îți dorești. De exemplu, dacă cineva vrea să bea lapte sau să mănânce brânză, nu mai este nevoit să crească animalele de la care poate obține aceste alimente. Este suficient să aibă bani și să știe de unde se pot cumpăra. Dar cum ar fi ca fiecare să trebuiască, măcar pentru o zi, să devină crescător de animale sau să devină păstor? Cum ar fi să ne trezim în fiecare dimineață și să ne îngrijim de turmă pentru a putea beneficia de roadele ei? Poate că abia atunci am înțelege mai bine cuvintele lui Isus, asemănarea sa cu păstorul cel bun, poate că atunci am prețui mai mult roadele și munca celor de lângă noi. De prea puține ori (sau poate chiar niciodată!) ne-am rugat pentru cei care, prin munca lor, ne pun la dispoziție tot ceea ce avem nevoie.

Această realitate nu este valabilă numai pentru lucrurile materiale, ci și pentru cele spirituale. Și aici am vrea să găsim și să primim totul în varianta „rapid, ieftin și bun”, fără nici un efort. Vrem să ne bucurăm de cuvintele și exemplul oamenilor deosebiți, cum a fost sfântul Ioan Gură de Aur, dar nu ne preocupăm ca și viața noastră să devină pentru alții un model, o sursă de fericire și de învățătură. Nu cumva uităm cuvintele apostolului Paul: „vă rog să urmați cum se cuvine chemarea pe care ați primit-o de la Dumnezeu; fiți smeriți, blânzi, răbdători, îngăduiți-vă cu iubire unii pe alții, străduiți-vă să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii”. Aceste cuvinte sunt adresate tuturor, sunt pentru toți, nu doar pentru păstori. Ba mai mult, toți sunt chemați să devină „păstori” pentru cei lângă care trăiesc.

Astăzi să ne analizăm și să vedem cum este viața noastră: nu cumva este una prea comodă, obișnuită să primească de toate, dar să nu ofere nimic? Există momente în viața noastră când am avut cu adevărat „gură de aur”, cuvinte pline de învățătură și mângâiere? Am fost noi păstori buni, dispuși să slujim și să ne dăm viața pentru cei încredințați: copii, rude, prieteni, vecini, credincioși, bătrâni, săraci, bolnavi? Orice creștin este chemat să fie imaginea lui Cristos, să fie păstorul plin de grijă, să fie omul pe a căror buze se găsesc cuvinte de aur, să fie omul care aduce mângâiere celor din jur prin smerenia, blândețea și răbdarea sa.

Reține

Cristos și sfinții săi nu sunt un exemplu de studiat în biblioteci sau laboratoare, ci vieți care trebuie imitate pentru a ajunge la „starea omului desăvârșit”.

Sâmbăta, 13 septembrie 2014 

Sâmbata din saptamâna a 23-a de peste an
Sf. Ioan Gura de Aur, ep. înv. **
Ef 4,1-7.11-13; Ps 36; In 10,11-16

LECTURA I
A împlinit misiunea de a sluji, ca să se formeze trupul lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-7.11-13
Fraţilor, 1 eu cel întemniţat pentru Domnul, vă rog să urmaţi cum se cuvine chemarea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu; 2 fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii, 3străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. 4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum una este speranţa pe care aţi primit-o: aceea a chemării voastre. 5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, 6 un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care domneşte peste toate, lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi. 7 Fiecare dintre noi a primit harul în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 11 El a dat oamenilor felurite daruri: pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai evangheliei; pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 12 Astfel poporul sfânt este organizat pentru a putea împlini misiunea de a sluji şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 13ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 (R.: 30a)
R
.: Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;
4 caută-ţi bucuria în Domnul
şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.
6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,
nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune
şi limba lui rosteşte cele drepte.
31 Legea Domnului este în inima lui
şi paşii lui nu şovăie. R.

ALELUIA In 10,11
(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun.
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,11-16
În acel timp, Isus a spus: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 12Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi.14 Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: