Prudența este temelia încrederii care nu dezamăgește!

Marturia BisericiiTrebuie să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem: nu-i ușor să-l urmezi pe Cristos. Calea credinței nu este una simplă deoarece, așa cum știm din viețile sfinților, presupune crucea, cere efort și prudență. Și nu doar că nu este ușor să-l urmezi pe Cristos, ci și cuvintele sale sunt grele, provocatoare, nasc în noi zeci de întrebări.

Cum adică „să nu ne încredem în oameni”? De ce ne-ar cere Cristos să stăm la distanță de semenii noștri și să nu avem încredere în ei? Prin aceste cuvinte Cristos nu ne cheamă să trăim o viață de oameni speriați, mereu cu privirea întoarsă peste umăr, plini de suspiciune și neîncredere, ci ne cheamă să ne însușim o virtute importantă pentru viața de credință: prudența! În relațiile cu oamenii trebuie să manifestăm iubire, trebuie să le stăm aproape, trebuie să îi ajutăm, dar trebuie să facem toate acestea cu prudență. Mulți am experimentat deja și știm că nu toți „vecinii” noștri sunt fascinați de Cristos, nu toți cei cărora le spunem „aproapele” vor să fie cuprinși în iubirea Domnului. Față de aceștia trebuie să ne comportăm cu prudență, cu delicatețe, pentru a evita suferințele fără rost.

Însă să fim atenți: Cristos nu ne cheamă să fim farisei sau să ne ascundem credința. Nu! Chemarea sa este să avem curajul de a vesti evanghelia, de a da mărturie despre numele său, chiar și cu riscul persecuțiilor. Însă mereu trebuie să existe această prudență. Chiar Domnul ne spune: „Fiți înțelepți (prudenți!) ca șerprii și simpli ca porumbeii” (Mt 10,16).

Această nobilă virtute, prudența, cunoscută de toți ca auriga virtutum (vizitiul virtuților), ne ajută să rămânem statornici până la sfârșit. De fapt, astăzi Cristos ne invită să ne însușim aceste „virtuți”: prudența (să nu ne expunem fără rost pericolelor și polemicilor!), încrederea în inspirația Duhului Sfânt (care nu înseamnă să nu ne pregătim discursurile, predicile etc., ci să ne eliberăm de teama de a vorbi în fața lumii, de a ne mărturisi credința!) și statornicia (o fidelitate activă față de învățătura și adevărurile primite). Acestea trei ne vor ajuta să fim și noi asemenea sfinților pe care Biserica îi pune în fața inimii noastre ca exemple, ne vor da forța să „ne lăudăm chiar și în suferințele noastre, știind bine că suferința aduce răbdare, răbdarea biruință în încercări, această biruință aduce speranță, iar speranța nu dezamăgește”.

Reține

„Să nu vă fie teamă și să nu vă tulburați; adorați-l pe Cristos în inimile voastre. Fiți gata oricând să dați răspuns despre nădejdea voastră” (1Pt 3,14-15).

arţi, 16 septembrie 2014 

Marti din saptamâna a 24-a de peste an
Ss. Corneliu, pp. m. si Ciprian, ep. m. **; Ludmila, m.
Rom 5,1-5; Ps 33; Mt 10,17-22

LECTURA I
Ne lăudăm chiar şi cu suferinţele noastre.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,1-5
Fraţilor, 1 Dumnezeu ne-a îndreptăţit prin credinţă; prin urmare, noi suntem în pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, 2 care, prin credinţă, ne-a deschis cale liberă spre acest har, în care ne aflăm; iar lauda noastră este speranţa că vom avea parte de mărirea fiilor lui Dumnezeu. 3Dar nu numai atât, noi ne lăudăm chiar şi în suferinţele noastre, ştiind bine că suferinţa aduce răbdare, 4 răbdarea biruinţă în încercări, această biruinţă aduce speranţă, 5 iar speranţa nu dezamăgeşte, căci dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b)
R
.: Domnul mă eliberează de tot ce mă înspăimântă.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,
lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde
şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

ALELUIA 1Pt 3,14b.15
(Aleluia) Să nu vă fie teamă şi să nu vă tulburaţi;
adoraţi-l pe Cristos în inimile voastre.
Fiţi gata oricând să daţi răspuns despre nădejdea voastră. (Aleluia)

EVANGHELIA
Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,17-22
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: