Scrisoare pastorală către familii şi către păstori: Un nou gest de preţuire pentru familie şi sacramentul Căsătoriei

petru-gherghelFamilia, cea mai mare valoare şi cel mai mare dar făcut de Creator omenirii după darul vieţii, a fost la inima lui Cristos, Fiul lui Dumnezeu, făcut om, care cu alegerea de a veni pe pământ dintr-o tânără fecioară cu numele de Maria, logodită cu un bărbat drept, Iosif, în casa şi familia din Nazaret, a sfinţit-o şi a ridicat-o la rangul de sacrament, prezentând-o într-un mister care stă la baza vieţii pe pământ.

De la un capăt la altul Sfânta Scriptură vorbeşte despre căsătorie şi despre „misterul” ei, despre întemeierea ei şi despre sensul pe care Dumnezeu i l-a dat, despre originea şi despre scopul ei, despre diferitele ei realizări pe tot parcursul istoriei mântuirii, despre greutăţile izvorâte din păcat şi despre reînnoirea ei în Domnul, în noul legământ dintre Cristos şi Biserică, aşa cum învaţă şi Catehismul Bisericii Catolice, făcând referinţă la Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni (cf. Ef 5,31-32) şi la învăţătura Conciliului Vatican II, constituţia pastorală Gaudium et spes (nr. 47-52).

Creând, aşadar, bărbatul şi femeia, Dumnezeu a întemeiat familia umană şi a înzestrat-o în constituţia ei fundamentală, iar prin Cristos şi prin sacramentul Căsătoriei, familia creştină a devenit o comunitate de credinţă, de speranţă şi de iubire, şi ea poate şi trebuie să fie numită „Biserica familială”, precizează Conciliul Vatican II în Lumen gentium (nr. 11).

Când vorbim despre familie şi despre căsătoria creştină, vorbim despre un adevărat semn şi o imagine a comuniunii dintre Tatăl şi Fiul în Duhul Sfânt. Activitatea ei de procreare şi educare este reflectarea lucrării creatoare a Tatălui. Ea este chemată să împărtăşească rugăciunea şi jertfa lui Cristos. Rugăciunea zilnică şi citirea cuvântului lui Dumnezeu o întăresc în dragoste. Familia creştină este, aşadar, prin împlinirea misiunii sale evanghelizatoare şi misionară, după cum ne învaţă acelaşi Catehism al Bisericii Catolice când vorbeşte despre planul lui Dumnezeu în familie şi despre rolul tainic al familiei creştine (cf. CBC 2201,5).

Fiind păstrătoarea şi învăţătoarea credinţei primită de la Cristos, prin apostoli şi tradiţie, Biserica iubeşte, propune, apără şi prezintă lumii marele mister de iubire al lui Dumnezeu faţă de omenire, taina familiei şi a căsătoriei creştine.

Ne bucurăm descoperind în învăţătura Bisericii din ultimul secol acest adevăr exprimat aşa de clar în documentele magisteriale, mai ales ale Conciliului Vatican II şi ale marilor papi, declaraţi sfinţi şi fericiţi ai timpurilor noastre.

Suntem fericiţi să trăim şi să fim contemporani cu marii apărători ai familiei, Paul al VI-lea, sfântul Ioan Paul al II-lea şi, mai ales, să urmărim iubirea şi preocuparea actualului papă Francisc faţă de realitatea sacră a familiei şi a căsătoriei creştine, angajarea sa exemplară în a apăra aceste supreme valori de care depinde viitorul omenirii.

Ştim că una dintre marile sale preocupări, încă de la începutul pontificatului, a fost familia şi menirea ei în răspândirea evangheliei şi în promovarea vieţii pe planeta noastră. Ceea ce afirma cândva sfântul papă Ioan Paul al II-lea că „viitorul lumii (al Europei) depinde şi trece prin familie”, papa actual, cu un zel şi o inspiraţie deosebită doreşte să convingă lumea de acest suprem adevăr. Fără familie viitorul lumii este în primejdie, soarta omenirii e în pericol.

În nenumărate rânduri a ţinut să amintească Bisericii şi lumii, că familia şi căsătoria trece prin momente extrem de dificile şi că numai redescoperind chemarea şi misiunea familiei şi a căsătoriei creştine lumea va putea să-şi asigure viitorul şi să împlinească planul veşnic al Creatorului.

Nerespectarea celulei de bază – familia -, face ca societatea să fie în pericol, să fie ameninţată de cel mai cumplit flagel, de un „cancer” ce poate distruge încet, încet, marele organism al vieţii şi al omenirii.

După apelul repetat pe care Sfântul Părinte papa Francisc l-a făcut la rugăciune pentru familii şi la o analiză profundă, cum ştim că a făcut-o la 2 februarie 2014 prin Scrisoarea sa către familii, mai recent, pentru duminică, 28 septembrie, a relansat un apel la o nouă zi de rugăciune pentru reuşita Sinodului Episcopilor, care va începe în ziua de 5 octombrie, cerând tuturor Bisericilor şi tuturor creştinilor şi oamenilor de bună voinţă să se unească într-o campanie mondială de rugăciuni şi sacrificii în favoarea familiei.

Despre această iniţiativă, secretarul special al adunării sinodale, arhiepiscopul Bruno Forte, afirmă: „Însăşi faptul că papa Francisc a dorit să lanseze această mobilizare de rugăciune ne face să înţelegem cât de mult ţine la această adunare sinodală. Prin această iniţiativă el scoate în lumină faptul că protagonistul Sinodului va trebui să fie Duhul Sfânt, care să-i lumineze pe părinţii sinodali şi să-i ajute să ajungă la propuneri demne de încredere pentru binele Bisericii şi al familiei”.

Episcopul Bruno Forte îşi exprimă în acelaşi context speranţa că adunarea sinodală, susţinută cu intense rugăciuni şi cu aportul întregii Biserici, la care se adaugă şi glasul a 14 familii din întreaga lume, ce vor fi prezente în aula sinodală şi vor aduce contribuţia lor, să găsească modalităţi prin care să se arate fie familiilor fericite şi unite, fie celor rănite, fie celor divorţaţi şi recăsătoriţi, evanghelia lui Cristos, adică vestea cea bună a iubirii şi milostivirii sale.

Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori, dragi familii,

Chemarea Sfântului Părinte Francisc şi a întregii Biserici ne onorează, dar ne şi obligă.

Vrem şi trebuie să intrăm şi noi, cei din Dieceza de Iaşi, alături de toţi creştinii din ţară şi din lume, în această campanie de rugăciuni, unindu-ne în bisericile noastre, în instituţiile diecezane, în casele călugăreşti, în centrele de spiritualitate şi în şcoli, nu numai duminică, 28 septembrie, adăugându-ne la marele cor al tuturor celor ce cred în misterul familiei şi al căsătoriei, ci şi în toată perioada Sinodului, implorând de la Dumnezeu lumină pentru părinţii sinodali, pentru a arăta lumii marele dar oferit de Creator omenirii.

Facem cunoscut că diecezele şi eparhiile din ţara noastră vor fi reprezentate la Sinod de arhiepiscopul mitropolit de Bucureşti, dr. Ioan Robu, preşedinte al Conferinţei Episcopilor din România, şi de Preasfinţitul Mihai Frăţilă, episcop al Eparhiei nou-înfiinţate de Bucureşti, ca reprezentant al Preafericirii sale, cardinal Lucian Mureşan.

Pentru a intra cu bucurie în acest program de rugăciuni pentru Sinod şi pentru familii, Oficiul pentru Pastoraţia Familiei, coordonat de pr. dr. Felician Tiba, va propune diferite modele de rugăciuni, puncte de meditaţie şi reflecţii şi va face precizări în vederea unei mobilizări exemplare a întregii Biserici locale pentru taina familiei şi marele mister al Căsătoriei.

Doamne, binecuvântează omenirea şi Biserica cu adevărate şi fericite biserici domestice!

Sfântă familie din Nazaret, fă să strălucească în lume pentru binele şi fericirea lumii cât mai multe imagini ale iubirii şi armoniei din Sfânta Treime!

Cu aleasă preţuire pentru toate familiile, pentru toţi părinţii şi copiii ţării şi Bisericii noastre,

Iaşi, 15 septembrie 2014

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: