„Rugăciunea este înălțarea sufletului către Dumnezeu sau cererea de la Dumnezeu a unor bunuri potrivite”, este o întâlnire tainică între Dumnezeu și om.

Forta credintei si a rugaciunii
Forta credintei si a rugaciunii

Sfânta Tereza a Pruncului Isus spunea: „Pentru mine, rugăciunea este un elan al inimii, o simplă privire aruncată spre cer, este un strigăt de recunoștință și de iubire atât în încercare, cât și în bucurie”. Însă pentru noi ce este rugăciunea? Ba mai mult, cum sunt rugăciunile noastre? Ce fel de rugăciuni înălțăm: de cerere, de mulțumire, de binecuvântare? Pentru cine sau pentru ce ne-am rugat astăzi?

„Rugăciunea este înălțarea sufletului către Dumnezeu sau cererea de la Dumnezeu a unor bunuri potrivite”, este o întâlnire tainică între Dumnezeu și om (CBC 2259). Cât de profundă este rugăciunea pe care Domnul ne-o oferă astăzi în prima lectură. Cu aceste cuvinte ar trebui să ne începem fiecare zi. Însă dacă ne analizăm vedem că rugăciunile noastre sunt atât de diferite. Ne-am obișnuit să cerem atât de multe „lucruri” încât uităm esențialul: valorile spirituale și comuniunea cu Dumnezeu.

Sfânta evanghelie ne arată o direcție care nu trebuie să lipsească niciodată din rugăciunile noastre. Așa cum Isus Cristos i-a trimis pe ucenici să predice împărăția lui Dumnezeu și să-i vindece pe cei bolnavi, la fel și noi trebuie să avem prezentă în rugăciunile noastre această misiune încredințată de Domnul apostolilor. În câte din rugăciunile noastre implorăm haruri pentru răspândirea împărăției lui Dumnezeu? Cât ne rugăm pentru misionari și misionarism? Cât de mult ne rugăm pentru cei care sunt apostoli în mijlocul nostru?

Totodată, nu avem voie să uităm predilecția lui Cristos pentru cei aflați în suferință. Dragostea noastră față de cei bolnavi trebuie să aibă ecou și în faptele, dar și în rugăciunile noastre. Acolo unde faptele, medicii și știința nu mai pot face nimic, acolo poate interveni harul lui Dumnezeu, minunea invocată cu stăruință în rugăciune. Cât de mult ne rugăm pentru cei bolnavi? Cât de mult ne îngrijim de sufletul lor, îndreptându-i nu doar spre medicii trupești, dar și spre cei sufletești pentru a primi sacramentele? Când am încurajat ultima dată un bolnav să se spovedească și împărtășească, să primească sfântul Maslu, ungerea bolnavilor?

Să reînnoim astăzi rugăciunile noastre și să invocăm ajutor de la Domnul prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, Regina apostolilor și tămăduitoarea bolnavilor.

Reține

„Este cineva dintre voi bolnav? Să-i cheme pe preoții Bisericii și ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Iar rugăciunea făcută cu credință îl va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, iar dacă a săvârșit păcate, i se vor ierta” (Iac 5,14-15).

Miercuri, 24 septembrie 2014 

Miercuri din saptamâna a 25-a de peste an
Sf. Gerard, ep. m.
Prov 30,5-9; Ps 118; Lc 9,1-6

LECTURA I
Doamne, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, ci numai hrana de trebuinţă.
Citire din cartea Proverbelor 30,5-9
5 Orice cuvânt al lui Dumnezeu este sigur, el este un scut pentru cei care-şi caută adăpost în el. 6Nu adăuga nimic la cuvintele lui Dumnezeu, ca să nu te dojenească şi să nu fii găsit mincinos. 7Doamne, eu îţi cer două lucruri, nu mi le refuza înainte ca eu să mor: 8 Ţine departe de mine falsitatea şi minciuna; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie; dă-mi numai hrana de trebuinţă, 9 ca nu cumva, bogat fiind, să mă lepăd de tine şi să zic: „Cine este Domnul?”, sau nu cumva, fiind în mizerie, să ajung un hoţ şi să profanez astfel numele Dumnezeului meu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,29.72.89.101.104.163 (R.: 105a)
R.: Legea ta, Doamne, este o făclie pentru picioarele mele.
29 Ţine-mă, Doamne, departe de calea minciunii
şi ajută-mă să merg pe calea ta. R.

72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta,
decât mii de lucruri de aur şi argint. R.

89 Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci,
neschimbat ca cerul. R.

101 Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului,
pentru a păzi cuvântul tău. R.

104 Devin mai priceput păzind poruncile tale,
de aceea urăsc orice cale a minciunii. R.

163 Urăsc şi nu pot suferi minciuna.
Dar iubesc legile tale. R.

ALELUIA Mc 1,15
(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;
întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
I-a trimis pe cei doisprezece să predice împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,1-6
1 În acel timp, Isus i-a chemat pe cei doisprezece ucenici ai săi, le-a dat putere şi autoritate asupra duhurilor rele şi să-i vindece pe cei bolnavi. 2 Apoi i-a trimis să predice împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi 3 şi le-a spus: „Să nu luaţi nimic cu voi la drum, nici toiag, nici sac de merinde, nici pâine, nici bani şi nici haină de schimb. 4 Dacă vi se oferă găzduire într-o casă, rămâneţi în ea până veţi pleca din localitatea aceea. 5 Şi dacă oamenii nu vă vor oferi găzduire, ieşiţi din localitatea aceea, scuturându-vă praful de pe picioare; aceasta va fi o mărturie împotriva lor”. 6 Cei doisprezece au plecat şi au mers din sat în sat, predicând evanghelia şi vindecându-i pretutindeni pe cei bolnavi.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: