Omul-albină și omul-muscă: unul vede doar flori, altul doar gunoaie!

Albina si florileDeși nu există nici măcar doi oameni identici, de multe ori ne vine atât de ușor să categorisim lumea, să o împățim în două tabere și să-i includem pe toți acolo. Unul dintre părinții Bisericii Orientale spunea că oamenii pot fi împărțiți în două categorii: una este cea a oamenilor-muscă și alta a oamenilor-albină. Spune părintele Bisericii: „Vin unii oameni la mine și îmi spun că sunt foarte indignați de faptul că există multe lucruri greșite în Biserică. Atunci eu le spun să întrebe o muscă: „Sunt flori în apropiere?” iar ea le va răspunde: „Nu știu dacă sunt flori, dar acolo în mormanul acela de gunoi poți găsi toată mizeria pe care o vrei”. Și va începe să îți înșiruie toate locurile murdare pe unde a fost. Dar dacă întrebi o albină: „Ai văzut vreun coș de gunoi prin zonă?” ea îți va răspunde: „Coș de gunoi? Nu, n-am văzut niciunul, pe aici e plin de flori parfumate”. Și va începe să îți înșiruie toate florile din grădină sau de pe pajiște. Vedeți voi, musca nu știe decât unde este mizeria în timp ce albina știe unde se găsesc irișii sau zambilele. Iar eu am realizat că unii oameni sunt asemenea muștelor iar alții asemeni albinelor. Cei care se aseamănă cu muștele găsesc răul în orice și sunt preocupați de el. Aceștia nu văd binele din jurul lor. Dar cei ce se aseamănă cu albinele nu văd decât bine oriunde s-ar uita. Oamenii limitați gândesc și privesc totul într-o manieră greșită, în timp ce aceia care au gânduri pozitive, orice ar vedea, orice li s-ar spune, vor gândi într-o manieră optimistă”.

Să privim la viața noastră și să vedem ce fel de oameni suntem. Noi vedem răul sau binele din viața celuilalt? Noi suntem dispuși să facem binele sau răul? Suntem noi pregătiți să fim asemenea apostolilor: purtători de vești bune, de optimism?

Asemenea apostolilor Simon și Iuda și noi suntem „concetățenii sfinților și membri ai familiei lui Dumnezeu”. Și noi am fost aleși. Și pentru noi s-a rugat și se roagă Isus. Și nouă ne încredințează Domnul misiunea de a vesti lumii pacea, împăcarea, evanghelia. Cum realizăm chemarea noastră? Cum privim spre cei pe care-i întâlnim? Viața noastră poartă parfumul florilor sau pe cel al mormanelor de gunoi?

Reține

Apostolii sunt oamenii pe care Domnul i-a ales cu o iubire veșnică. Noi înșine suntem iubiți de Dumnezeu cu o iubire veșnică. Cum răspundem la această iubire? Cum sunt faptele noastre de caritate față de aproapele? Suntem optimiști? Avem încredere în Providența divină? Privim totul cu speranță?

Marţi, 28 octombrie 2014 

Marti din saptamâna a 30-a de peste an
SS. SIMON si IUDA, ap.
Ef 2,19-22; Ps 18; Lc 6,12-16

LECTURA I
Clădiţi pe temelia apostolilor.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,19-22
Fraţilor, 19 prin Isus Cristos, voi nu mai sunteţi străini, nici oaspeţi, dar concetăţenii sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 20 clădiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, având ca piatră unghiulară pe însuşi Cristos Isus. 21 Pe această temelie orice construcţie se înalţă în bună rânduială, ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul; 22 în el şi voi sunteţi împreună zidiţi, ca să deveniţi locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a)
R
.: În lumea întreagă răsună vestea mântuirii.

2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu
şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.
3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare,
iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R.

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,
nu e un glas care să se poată auzi,
5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul,
o veste care ajunge la marginile lumii. R.

ALELUIA
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,
pe tine, Doamne, te mărturisim;
pe tine, Doamne, te măreşte corul slăvit al apostolilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
A ales doisprezece dintre ei şi le-a dat numele de apostoli.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,12-16
În zilele acelea, Isus s-a urcat pe un munte să se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune.13 Când s-a făcut ziuă i-a chemat pe ucenicii săi, a ales doisprezece dintre ei şi le-a dat numele de apostoli. 14 Aceştia sunt: Simon, pe care l-a numit Petru, şi Andrei, fratele lui, Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, 15 Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zelotul, 16 Iuda, fiul lui Iacob şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: