Oamenii trăiesc mai mult visând viața decât bucurându-se de ea!

visatoarea seninaNe dorim atât de mult să ne bucurăm de viață încât încercăm să o planificăm pas cu pas. Avem planuri făcute pentru zilele și anii de care nu știm cât și cum ne vom bucura. Pe drept cuvânt se spune că oamenii trăiesc mai mult visând viața decât bucurându-se de ea. Și nu doar „obsesia” planificării ne irosește timpul și frumusețea vieții. Există și alte căi pe care le străbatem deseori și prin care risipim farmecul acestei vieți: ura față de frați și goana după avere.

Să luăm aminte la cuvântul apostolului Ioan: „Dacă cineva are bogăţiile lumii şi-l vede pe fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu”? Cum ne putem numi creștini, fii ai lui Dumnezeu, dacă trăim în zgârcenie, în egoism, însetați doar de cum și câte bunuri să acumulăm pentru noi? Cum îndrăznim să spunem zilnic „Tatăl nostru…”, dar nu ne simțim frați cu cei din jur, cu cei săraci și marginalizați?! Nu, nu trebuie să încurajăm cerșetoria sau să fim de partea celor leneși, însă trebuie să fim alături de cei care suferă pe nedrept, de cei care fără voia lor au ajuns să trăiască în lipsuri, de cei care luptă să găsească drumul spre o viață mai bună și demnă.

Apoi nu trebuie să ne lăsăm cuprinși de ură. Niciodată. Viața este prea scurtă pentru a o irosi în sentimente josnice. Viața este un dar prea prețios pentru a o trăi ca niște oameni morți, plini doar de tristețe. Omul care se lasă cuprins de ură este un criminal, un om mort, nu are viața veșnică în el: „Oricine îl urăşte pe fratele său este un criminal şi voi ştiţi că niciun criminal nu are viaţă veşnică ce rămâne în el”. Noi trebuie să ne bucurăm cu cei care se bucură și să-i mângâiem pe cei care plâng. Noi trebuie să trăim bucuria de a fi fiii lui Dumnezeu și frați între noi.

Iar faptul că viața este prea scurtă și prea frumoasă pentru a o irosi în planuri și griji, nu înseamnă că trebuie să trăim haotic, fără niciun țel, fără niciun un drum care trebuie parcurs. Dimpotrivă, trebuie să avem un scop, unul singur: mântuirea sufletului. Restul contează prea puțin. Iar Isus ne dă prin Evanghelie și rețeta sau pașii pentru a atinge acest scop, planul pentru această săptămână: „iubiți pe dușmani, faceți bine celor care vă urăsc, binecuvântați-i pe cei care vă blestemă, rugați-vă pentru cei care vă defăimează”. Acesta să fie planul nostru și ne vom bucura de viață.

Reține

„Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu condamnaţi şi nu veţi fi condamnaţi, iertaţi şi veţi fi iertaţi; daţi şi vi se va da”.

Luni, 17 noiembrie 2014 

Luni din saptamâna a 33-a de peste an
Ss. Elisabeta a Ungariei, calug. **; Florin, pr.
1In 3,14-18; Ps 33; Lc 6,27-38

LECTURA I
Şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,14-18
Preaiubiţilor, 14 noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, pentru că îi iubim pe fraţii noştri; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 16 Prin aceea am cunoscut iubirea: că el şi-a dat viaţa pentru noi. Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 17 Dacă cineva, având bogăţiile lumii, îl vede pe fratele său ducând lipsă şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? 18 Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba şi cu limba, ci, într-adevăr, prin fapte.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: Mt 5,7)
R
.: Fericiţi cei milostivi, căci ei milă vor afla.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,
lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde
şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

ALELUIA Lc 6,36.38b
(Aleluia) Fiţi milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv,
căci cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,27-38
În acel timp, Isus le-a spus ucenicilor săi: 27 „Vouă care mă ascultaţi vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, 28 binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei care vă fac rău. 29 Celui care te loveşte peste un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt; dacă îţi ia cineva haina, lasă-l să-ţi ia şi cămaşa. 30 Oricine îţi cere, dă-i, şi celui care ţi-a luat cu sila nu-i cere înapoi. 31 Ceea ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor. 32 Dacă iubiţi numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteţi aştepta? Chiar păcătoşii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 33Şi dacă faceţi bine numai celor care vă fac bine, ce răsplată puteţi aştepta? Şi păcătoşii fac acest lucru. 34 Şi dacă daţi cu împrumut numai acelora de la care nădăjduiţi să primiţi înapoi, ce răsplată puteţi aştepta? Doar şi păcătoşii împrumută păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. 35 Voi însă iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să aşteptaţi ceva în schimb, şi răsplata voastră va fi mare: veţi fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun şi cu cei nerecunoscători şi răi. 36 Fiţi deci milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv. 37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi se va ierta; 38 daţi şi vi se va da. O măsură bună, îndesată şi scuturată, gata să se verse, veţi primi în dar. Căci cu măsura cu care voi măsuraţi, vi se va măsura şi vouă”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: