Arhiva pentru noiembrie 21st, 2014

Să nu fii așteptat de nimeni. Să nu-i pese nimănui dacă te naști, dacă te trezești, dacă ajungi, dacă exiști etc.

singuratatea„Să nu fii așteptat de nimeni. Să nu-i pese nimănui dacă te naști, dacă te trezești, dacă ajungi, dacă exiști etc.” Ce poate fi mai dureros? Ce stare sufletească ne-ar putea coborî mai jos de această suferință? Aceasta pentru că nu suntem creați pentru noi înșine, ci pentru alții. Cine crede că poate supraviețui de unul singur în această lume, se înșală. Cine crede că doar el contează, arată că nu se cunoaște pe sine și nici lumea din jur. Cine se închide în egoism, suferă cumplit și devine prilej de suferință și pentru cei din jur. Noi toți am fost creați pentru a merge spre ceilalți. Am fost creați să stăm cu brațele larg deschise, mereu pregătiți pentru o îmbrățișare, asemnea pruncilor. Câtă fericire și liniște în viața copilului ce este cuprins în suava îmbrățișare a mamei.

Cu cât dor suspina întreaga creație așteptând răscumpărarea. Cât de înflăcărate erau inimile cântând, fiecare în felul său: „O, dacă ai despica cerurile și ai coborî” (Is 63,19). Și cât de delicat și-a pregătit Domnul intrarea în lume: „Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu, căruia îi va pune numele Emanuel” (Is 7,14). Pentru ca mai apoi îngerul să-i spună sfintei Fecioare: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său” (Lc 1,30-32).

Cu cât drag a pregătit-o Dumnezeu pe Sfânta Fecioară pentru sublimul har de a-l „naște pe creatorul vieții”. Cu câtă bucurie a primit-o astăzi în templul său cel sfânt pe cea prin care el a „înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul”. Maria a fost o ființă așteptată de Dumnezeu, de îngeri, de întreaga omenire. Iar fiecare sărbătoare în cinstea ei trebuie să ne umple de bucurie și de speranță. Și noi suntem ființe așteptate de Domnul. Astăzi și noi trebuie să intrăm cu bucurie în casa Domnului, în lăcașurile sale sfinte și să-i aducem recunoștința noastră pentru darul vieții, pentru darul familiei, pentru darul mântuirii.

Să trăim această zi cu brațele deschise, pregătiți să-i îmbrățișăm pe cei pe care îi vom întâlni. Să amintim celor din jurul nostru că sunt așteptați. Să-i căutăm pe cei care se simt singuri și uitați. Nu am fost creați pentru noi înșine, ci pentru ceilalți și pentru Domnul care ne așteaptă în lăcașul său cel sfânt.

Reține

„Nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. De fapt, dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim” (Rom 14,7-8).

Vineri, 21 noiembrie 2014 

Vineri din saptamâna a 33-a de peste an
Prezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria **
Zah 2,14-17; Ps 44; Mc 3,31-35

LECTURA I
Bucură-te, fiica Sionului, căci iată vin!
Citire din cartea profetului Zaharia 2,10-13
10 Bucură-te şi te înveseleşte, fiica Sionului, căci iată, eu vin şi locuiesc în mijlocul tău, spune Domnul. 11 În ziua aceea, multe naţiuni se vor ataşa de Domnul şi vor deveni poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău şi tu vei recunoaşte că Domnul oştirilor m-a trimis la tine. 12 Domnul va lua pe Iuda în stăpânire, ca partea lui de moştenire, în pământul sfânt şi va alege din nou Ierusalimul. 13Să tacă orice făptură înaintea Domnului, pentru că el s-a ridicat din lăcaşul său sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17
R.: Voi rămâne cu bucurie în prezenţa Domnului.
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,
uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.
12 Regele râvneşte frumuseţea ta;
el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

14 Fiica regelui îşi face intrarea,
împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur.
15 În haine strălucitoare e adusă la rege;
fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R.

16 Cu strigăte de bucurie şi veselie
intră în palatul regelui.
17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii,
îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R.

ALELUIA Lc 1,45
(Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,
tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,31-35
În acel timp, au venit mama lui Isus şi rudele lui şi, stând afară, au trimis vorbă să îl cheme. 32Mulţimea era aşezată în jurul lui şi cineva i-a zis: „Iată, mama şi rudele tale sunt afară şi te caută”.33 Atunci Isus a răspuns: „Cine este mama mea? Cine sunt rudele mele?” 34 Şi rotindu-şi privirea peste cei care şedeau în jurul lui, a spus: „Iată mama mea şi rudele mele! 35 Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: