Adevărata Imagine a lui Dumnezeu

IMG_4895Scriptura proclamă acest adevăr: „Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată” (1In 4,12; cf. Ex 33,20; 1Tim 6,16). Însă știm totodată că Fiul a venit în lume tocmai pentru a ni-l face cunoscut pe Tatăl și cine l-a văzut pe Fiul l-a văzut pe Tatăl, pentru că Fiul este în Tatăl și Tatăl în Fiul (cf. In 14,9.11). Însuși Isus spune: „Eu și Tatăl una suntem” (In 10,30). Însă mai știm un adevăr că noi, oamenii, am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Gen 1,26). Cu toate acestea adevărata Imagine a lui Dumnezeu este doar Cristos, pentru că în el „locuiește toată plinătatea dumnezeirii trupește” (Col 2,9).

Prin întruparea lui Cristos ne sunt revărsate cele mai mari haruri. Prin Cristos, cu Cristos și în Cristos contemplăm slava Dumnezeului nevăzut pentru că, așa cum ne învață Apostolul, „el este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația” (Col 1,5). Iar lecturile de astăzi ne invită să contemplăm tandrețea acestui Dumnezeu care vine în mijlocul nostru prin Cristos. El este cel care se îngrijește de noi așa cum un păstor se îngrijește de turma sa: „cu braţul lui va aduna mieii şi-i va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă”. El este cel care pleacă în căutarea celui rătăcit și care nu vrea să se piardă nici unul dintre cei mici. Este un Dumnezeu care se bucură și face sărbătoare pentru convertirea noastră. Iată Imaginea lui Dumnezeu, iată-l pe Cristos spre care ne îndreptăm.

Toată această realitate aduce în viața noastră o nouă obligație, o nouă temă pentru acest timp al Adventului: trebuie să devenim și noi asemenea lui Cristos, trebuie să trăim acest timp astfel încât să se vadă că suntem cu adevărat creați după „chipul și asemănarea lui Cristos”. Dumnezeu ne-a rânduit să fim asemenea chipului Fiului său (Rom 8,29) și nu asemenea celor necredincioși „cărora dumnezeul veacului acestuia le-a orbit mințile ca să nu vadă strălucirea evangheliei gloriei lui Cristos, cel care este chipul lui Dumnezeu” (2Cor 4,4).

O, Marie, Maica harului dumnezeiesc, rămâi mereu alături de noi în drumul spre întâlnirea cu Cristos care vine și ajută-ne să fim cât mai asemănători lui în cuvinte și fapte. Rânduiește ca viața noastră să strălucească în lumina evangheliei, în lumina celui care este imaginea Dumnezeului nevăzut și în care locuiește toată plinătatea dumnezeirii.

Reține

Fiul a devenit asemenea nouă în toate, în afară de păcat, pentru ca noi să devenim asemenea lui, iar Tatăl să poată afla în noi ceea ce iubea în el (cf. Prefața a VII-a pentru duminicile de peste an).

Marţi, 9 decembrie 2014 

Marti din saptamâna a 2-a din Advent
Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin *
Is 40,1-11; Ps 95; Mt 18,12-14

LECTURA I
Dumnezeu mângâie pe poporul său.
Citire din cartea profetului Isaia 40,1-11
Dumnezeul vostru spune: 1 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. 2 Daţi curaj Ierusalimului şi vestiţi-i că robia lui a luat sfârşit, fărădelegea lui a fost ispăşită, primind pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale”. 3 Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, în locurile neumblate faceţi drepte cărările pentru Dumnezeul nostru. 4 Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase căi netede. 5 Atunci se va arăta slava Domnului şi toată făptura o va vedea, căci Domnul este cel care a vorbit”. 6 Un glas zice: „Strigă!” Şi eu am zis: „Ce să strig?” „Tot trupul este ca iarba şi toată mărirea lui ca floarea câmpului! 7 Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, 8 dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veşnicie”. 9 Suie-te pe muntele cel mai înalt, tu care aduci Sionului vestea cea bună; ridică-ţi glasul cu putere, tu care binevesteşti Ierusalimului, înalţă-ţi glasul şi nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui supune totul. Iată, preţul biruinţei lui este cu el şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 11 El va paşte turma sa ca un păstor, va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său şi pe oile care alăptează le va conduce la odihnă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2.3 şi 10ac.11-12.13 (R.: Is 40,9-10)
R.: Iată, Dumnezeul nostru va veni cu putere.
1 Cântaţi Domnului un cântec nou.
Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului.
2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui.
Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. R.

3 Vestiţi printre neamuri slava lui,
printre toate popoarele minunile lui.
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!
El va judeca popoarele cu dreptate”. R.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,
să vuiască marea şi tot ce se află într-însa.
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,
să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,
pentru că vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele în adevărul său. R.

VERS LA EVANGHELIE
(Aleluia) Se apropie ziua Domnului;
iată, el vine să ne mântuiască. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dumnezeu nu vrea să se piardă vreunul dintre cei mici.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,12-14
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 12 „Ce vi se pare? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una dintre ele, nu lasă oare în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi se duce să o caute pe cea rătăcită? 13 Şi dacă se întâmplă să o găsească, adevăr vă spun, că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit. 14 Tot aşa, Tatăl vostru din ceruri nu vrea să se piardă vreunul dintre aceştia mici”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: