13 Reguli pentru Succes Pe Bune!

Pentru ca sunt 13 si avem de unde alege măcar 5, 6…

DrStoica / da-te-n blogul meu, te rog!

mindAmy Morin e un psihoterapeut și speaker motivațional canadian. După ce viața a încercat-o în fel și chip, ca pe cei mai mulți dintre noi, a pus pe hârtie câteva cuvinte care descriu un om puternic. Iar adevărata putere stă înăuntrul tău, nu în bani, nu în funcții, nu în alții. Atunci când dezvolți puterea interioară, cresc rezultatele pe orice alt plan exterior. Când dezvolți puterea interioară doar parțial, s-ar putea să te umpli de bani, dar, în rest, să nu-ți fie tocmai bine cu tine. Ori să ajungi în vârful piramidei sociale și acolo să te simți cel mai neîmplinit om de pe Pământ. Sau în propria ta familie să trăiești o singurătate cruntă… Asta chiar doare, nu?

Amy Morin spune că sunt 13 lucruri pe care un om cu adevărat puternic se străduiește să le evite în fiecare zi, în fiecare poveste a sa de viață. Rezonez cu tipa…

Vezi articolul original 881 de cuvinte mai mult

Ecce Agnus Dei!…

AntonDurcovici2Aşa grăieşte Biserica în clipa fericită când vă dă vouă, copiilor săi, trupul sfânt al Domnului. Dar îndată şi adaugă zicând de trei ori: „Domine, non sum dignus! Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar zi numai un cuvânt şi sufletul meu se va tămădui!” Cât adevăr, câtă mângâiere în aceste cuvinte, pe care de atâtea ori le auziţi!

Mielul lui Dumnezeu este însuşi Domnul nostru Isus Cristos, Fiul născut al Tatălui, care a luat trup şi suflet omenesc şi, fiind răstignit pe lemnul crucii, a răscumpărat omenirea de osânda păcatului, cu preţul sângelui său prea scump. Însă nu i-a ajuns de a se fi jertfit pentru noi odată pe altarul de pe Golgota, ci a voit să reînfăţişeze zilnic aceeaşi jertfă dumnezeiască pe altarele noastre. ªi după ce se frânge trupul mielului, rămânând totuşi întreg şi viu, el se dă drept hrană sufletelor ce i se închină şi le sfinţeşte. Mai mult, sub chipul pâinii, mielul lui Dumnezeu se află de faţă, ziua şi noaptea, în tabernacolul bisericilor noastre, ca pe un tron de har şi milostivire, mereu dornic să împartă comori cereşti supuşilor săi, care vin să i le ceară. Ce iubire nespusă, dumnezeiască! Ce stăpânire blândă, binefăcătoare!

Cartea Sfântă, privind la faptele măreţe ce le-a săvârşit Domnul odinioară pentru poporul său faţă de neamurile păgâne, exclamă cu uimire: „Este vreun popor mare, de care zeii lui să fie aşa de aproape, cât de aproape este de noi Domnul, Dumnezeul nostru?” (Dt 4,7). Cu cât mai mult suntem datori noi, iubiţi eparhioţi, să ne mirăm de milostivirea nemărginită a Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Cristos, mielul lui Dumnezeu! Noi, poporul ales al Domnului, care ne-a învrednicit să-l avem în tot timpul vieţii noastre drept jertfă şi hrană şi prieten dumnezeiesc ocrotitor!

Doamne, nu suntem vrednici de atâta bunătate! Nu suntem vrednici să ne apropiem de tine, Cel Preasfânt, noi, cei împovăraţi de păcate! Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, iartă-ne, Doamne, şi ne miluieşte! Spune numai un cuvânt, cuvântul de dezlegare rostit prin preoţii tăi, şi sufletul nostru se tămăduieşte, se spală în sângele tău de orice vină şi păcat! Spune cuvântul tău cel blând şi, atraşi de iubirea ta, vom urma fără şovăire calea poruncilor tale, care ne duce la tine, în împărăţia ta cea fără de sfârşit!

Înţelegem acum, iubiţi fraţi în Cristos, dorinţa fierbinte a celor drepţi din vechea lege, care cu Isaia prorocul strigau către cer: „Trimite mielul, Doamne, pe stăpânitorul pământului!” (Is 16,1). Înţelegem pe sfântul Ioan Botezătorul, când pe malul Iordanului, cu bucurie nespusă, arată pe Isus Domnul, vestind ucenicilor săi: „Iată mielul lui Dumnezeu, iată cel ce ridică păcatul lumii… ªi am văzut şi am dat mărturie că acesta este Fiul lui Dumnezeu!” (In 1,29-34). Cei ce i-au fost credincioşi mielului vor sta „înaintea tronului lui Dumnezeu… Nu le va mai fi foame, nici sete, nici nu va cădea peste ei soarele, nici vreo arşiţă; pentru că mielul care este în mijlocul tronului îi va cârmui pe ei şi-i va duce pe ei la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor!” (Ap 7,15-17).

„Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!” (Ps 33(32) 12).

Fiţi tari, statornici în credinţă, iubiţi fraţi în Cristos! Închinaţi-vă sincer Domnului Dumnezeului părinţilor voştri, aşa precum vă învaţă sfânta Biserică, maica noastră! Luaţi parte cât mai des la jertfa dumnezeiască a mielului, la sfânta Liturghie! Apropiaţi-vă cu sufletul curat de preasfânta masă a Domnului! Întăriţi cu această hrană (1Rg 19,8), sunteţi pe calea ce vă duce sigur la fericire, la o fericire desăvârşită şi nepieritoare în ceruri, în împărăţia blândului miel dumnezeiesc, dar şi la o stare de adevărată mulţumire în viaţa de aici, pe cât îngăduie pământul, vale de lacrimi.

Din Scrisoarea pastorală a episcopului martir Anton Durcovici (14 aprilie 1948)
AERC Iaşi, nr. 2/1948
„Ecce Agnus Dei!… Iată mielul lui Dumnezeu, iată cel ce ridică păcatele lumii!”

 

Pruncul care se va naște „va fi numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, părinte veșnic, principe al păcii”.

pruncul IsusDeseori, în mijlocul încercărilor care ne asaltă și înconjurați numai de realități care ne fac să suferim sau care ne vorbesc despre suferința și martiriul altora ne putem descuraja. Ba mai mult, putem gândi că Dumnezeu este mai slab decât se spune, că este neputincios în fața răului care se dezlănțuie din ce în ce mai zgomotos, în timp ce el, Creatorul cerului și al pământului, rămâne în tăcere. Ne-am putea descuraja în drumul nostru spre Crăciun și să înaintăm crezând că tot ce vom întâlni va fi doar un prunc. Însă astăzi Domnul strigă inimii noastre: „Nu te teme, eu îţi voi veni în ajutor!”. Să nu ne temem pentru că cel care se va naște este mai mult decât un prunc. Iată ce ne asigură Domnul prin profetul Isaia: „Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui și va fi numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, părinte veșnic, principe al păcii” (Is 9,5).

Cel care se naște în ziua Crăciunului este un Dumnezeu puternic, este cel care are puterea să facă „pustiul un lac cu apă şi pământul uscat, şuvoaie de apă”; este cel care își arată dragostea față de orice făptură și ne dăruiește forța de a trăi în veacul de acum cu dreptate şi cu evlavie, aşteptând speranţa fericită şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu (Cf. Tit 2,12-13); este acel Dumnezeu care ne îndeamnă să nu ne lăsăm copleșiți de răul din jurul nostru, ci să ne ridicăm privirea spre ceruri.

A merge spre sărbătoarea Crăciunului înseamnă a trăi deja convinși de prezența și puterea acestui Prunc. Noi înșine trebuie să devenim puternici în lupta cu răul. Dumnezeu nu ne vrea lași, lipsiți de vlagă. Iată ce ne spune: „împărăţia cerurilor este asaltată cu violenţă şi cei violenţi o iau prin forţă”. Trebuie să ne manifestăm această forță de a face binele, de a cuceri și răspândi împărăția sa. Cu un Dumnezeu puternic nu trebuie să tremurăm în fața răului, nu trebuie să stăm ascunși în întuneric, ci trebuie să ieșim la lumină și să luptăm. Trebuie să arătăm tuturor că Domnul, deși este atotputernic, rămâne milostiv și plin de dragoste și așteaptă, plin de răbdare, ca fiecare să se întoarcă de la calea lui cea rea (2Pt 3,8-9).

O, Marie, Fecioară puternică, roagă-te pentru noi în momentele de slăbiciune și descurajare și ajută-ne să ne amintim mereu că avem alături un Dumnezeu puternic. Pune în inima noastră cuvintele pe care ți le-a spus îngerul: „Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil” (Lc 1,37).

Reține

„Nu te teme, eu îţi voi veni în ajutor”, spune Domnul. Nu ești niciodată singur! (Is 41,14).

Joi, 11 decembrie 2014 

Joi din saptamâna a 2-a din Advent
Sf. Damasus I, pp. *
Is 41,13-20; Ps 144; Mt 11,11-15

LECTURA I
Eu sunt mântuitorul tău, eu sunt Cel Sfânt al lui Israel.
Citire din cartea profetului Isaia 41,13-20
13 Eu, Domnul Dumnezeul tău, te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: 14 „Nu te teme, căci eu îţi vin în ajutor. Nu-ţi fie frică, vierme al lui Iacob, rămăşiţă a lui Israel; eu sunt ajutorul tău, zice Domnul, mântuitorul tău, Cel Sfânt al lui Israel. 15 Iată, voi face din tine o grapă nouă cu dinţi ascuţiţi; vei zdrobi, vei sfărâma munţii şi vei preface dealurile în pleavă. 16 Le vei vântura, vântul le va lua şi vijelia le va risipi, dar tu te vei bucura în Domnul şi te vei veseli în Cel Sfânt al lui Israel. 17 Cei săraci şi lipsiţi caută apă, dar nu o găsesc; gura le este arsă de sete. Eu, Domnul lor, îi voi auzi; eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. 18 Voi face să izvorască râuri pe dealuri şi fântâni în mijlocul văilor. Voi preface pustiul în iaz şi pământul uscat în pâraie de apă! 19 Voi sădi în pustiu cedri, salcâmi, mirţi şi măslini, iar în locuri arse de soare chiparoşi, ulmi şi ienuperi laolaltă, 20 ca să vadă cu toţii, să-şi dea seama, să cerceteze şi să priceapă că mâna Domnului a făcut acestea şi Cel Sfânt al lui Israel le-a zidit”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,1 şi 9.10-11.12-13ab (R.: 8)
R.: Milostiv şi îndurător este Domnul.
1 Te voi preamări, o, rege al meu, Dumnezeule,
şi voi binecuvânta numele tău în veşnicie.
9 Domnul este bun faţă de toţi
şi îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura,
şi sfinţii tăi să te binecuvânteze.
11 Să proclame slava împărăţiei tale
şi să-ţi facă ştiută puterea. R.

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale
şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.
13 Împărăţia ta e împărăţia veşnică
şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

VERS LA EVANGHELIE Is 45,8
(Aleluia) Voi ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus
şi norii să reverse în ploaie dreptatea;
să se deschidă pământul şi să se nască Mântuitorul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu s-a ridicat dintre oameni unul mai mare decât Ioan Botezătorul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,11-15
11 În acel timp, Isus spunea mulţimilor: „Adevăr vă spun: nu s-a ridicat dintre cei născuţi din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el. 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăţia cerurilor se cucereşte prin luptă şi cei care luptă o dobândesc. 13 Toţi profeţii şi Legea au profeţit până la Ioan. 14 Şi, dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină. 15 Cine are urechi de auzit, să audă”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: