Lumina care a risipit întunericul din viața noastră

lumina si intuneric 3Cât de săracă ne-ar fi credința dacă nu ne-am bucura de mărturiile sfântului Ioan. El ne-a împărtășit ceea ce a auzit, privit și atins. El ne-a lăsat în scrierile sale trei dintre cele mai cunoscute „definiții” despre Dumnezeu. „Dumnezeu este duh” (In 4,24), „Dumnezeu este lumină” (1In 1,5), „Dumnezeu este iubire” (1In 4,8).

Cu puțin timp în urmă, de Crăciun, meditam din evanghelia sa: „Cuvântul este lumina adevărată, care, venind în lume, luminează pe orice om”. Existând din veşnicie, Cuvântul, lumina adevărată care era de la început la Dumnezeu, s-a făcut trup pentru ca locuind între noi să lumineze orice om (In 1,2.9.14). Fără Isus nici un om care vine în lume nu are lumină. Cristos este necesar pentru cel care încearcă să pătrundă misterele creaţiei și ale revelaţiei. Doar cei care în căutările lor se lasă luminaţi de Cristos, lumina adevărată, ies din întuneric, împlinind dorinţa şi scopul proclamate de însuşi Cristos: „Eu lumina am venit în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric” (In 12,46).

Totodată Cristos ne spune: „Cât timp aveţi lumina, credeţi în lumină ca să deveniţi fiii luminii” (In 12,36). Lumina lumii, Isus Cristos, vrea ca toţi oamenii, crezând în el, să devină copiii luminii. Misiunea luminii este de a naşte fii, copii născuţi nu din sânge, nici din voinţă trupului, nici din voinţa bărbatului, ci născuţi din Dumnezeu, care este lumină (In 1,13). Aceşti copii sunt oamenii care acceptând lumina, părăsesc întunericul, se convertesc, fac voinţa Tatălui, revelată în Cristos, şi-i ţin poruncile (In 13,34-35). Acești copii trebuie să fim noi.

Sfântul Ioan este cel care ne învață că Lumina a venit ca să risipească întunericul. Ştim că lumina şi întunericul nu pot coexista. Atât pe plan fizic cât şi pe plan spiritual, lumina și întunericul nu pot sta împreună: „şi a văzut Dumnezeu că lumina este bună, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric”(Gen 1,4). Datorită păcatului întunericul cuprinsese pământul şi dădea impresia că îl acoperă cu un văl de bezna. Atunci s-a ivit lumina neamurilor, Cristos, şi a risipit bezna care învăluia omenirea. Astăzi trebuie să alegem: lumina sau întunericul, binele sau răul, păcatul sau virtutea! Ce alegi?

Iată mărturia sfântului Ioan care trebuie să devină și mărturia noastră: Lumina lumii a venit şi ne-a luminat, a risipit întunericul din viața noastră. Suntem datori să dăm mărturie despre acest adevăr.

Reține

„Umblaţi ca nişte fii ai luminii, căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea şi adevărul” (Ef 5,8-9).

Sâmbăta, 27 decembrie 2014 

A 3-a zi din octava Craciunului (27 decembrie)
SF. IOAN, ap. si ev.
1In 1,1-4; Ps 96; In 20,2-8

LECTURA I
Vă vestim ceea ce am văzut şi am auzit.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,1-4
1 Preaiubiţilor, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit cu privire la Cuvântul vieţii, aceea vă vestim. 2 Viaţa s-a arătat şi noi am văzut-o; această viaţă de veci, care era la Tatăl şi care ni s-a arătat nouă, noi o mărturisim şi o vestim. 3 Ceea ce am văzut şi am auzit aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul său Isus Cristos. 4 Acestea vi le scriem pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.5-6.11-12 (R.:12a)
R.: Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul.
1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
să tresalte de veselie toate ţinuturile.
2 Norii şi negura îl înconjoară,
dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

5 Munţii se cutremură înaintea Domnului,
înaintea stăpânului a tot pământul.
6 Căci cerurile vestesc dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

11 Lumina răsare pentru cel drept
şi bucuria pentru cel cu inima curată.
12 Voi drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul
şi măriţi faima sfinţeniei lui. R.

VERS LA EVANGHELIE
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim; pe tine, Doamne, te laudă corul măreţ al apostolilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,2-8
2 În dimineaţa Paştelui, Maria Magdalena a alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde l-au pus”. 3 Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. 4 Alergau amândoi, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, 5 a sosit cel dintâi la mormânt. Plecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. 6 Simon Petru care venea în urmă a ajuns şi el: a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, 7 precum şi marama, care fusese pe capul lui Isus, care nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată la o parte, într-un loc. 8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care sosise întâi la mormânt, el a văzut şi a crezut.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: