Arhiva pentru ianuarie 12th, 2015

Nu există credinţă fără toleranţă – Toţi credincioşii Cărţii să se întoarcă la „sacra” condamnare a violenţei

Habemus papam!Ceea ce s-a întâmplat la Paris cu uciderea barbară a jurnaliştilor de la ziarul satiric „Charlie Hebdo” din partea unor fanatici care pretindeau că fac parte din islam, cere o reflecţie asupra posibilei folosiri instrumentale a religiei. Aşa cum a reafirmat în mod repetat Benedict al XVI-lea, în special cu ocazia întâlnirilor sale cu lumile religioase diferite de creştinism, violenţa exercitată în numele lui Dumnezeu este ofensă adusă lui Dumnezeu, o inacceptabilă recurgere la Cel care este fundamentul ultim al fraternităţii universale între oameni pentru a călca în picioare demnitatea persoanei create după imaginea lui Dumnezeu. Cine îl ofensează pe om îl ofensează pe Dumnezeu care l-a voit după asemănarea sa, şi cel care se foloseşte ca pretext de numele divin pentru a lovi imaginea Celui Veşnic în creatura sa, blestemă în manieră foarte gravă şi incontestabilă chiar pe Creator.

Respectul cerut este înainte de toate cel faţă de orice exprimare religioasă: „Este necesar şi urgent – a afirmat Papa Ratzinger încă de la începutul pontificatului său – ca religiile şi simbolurile lor să fie respectate şi credincioşii să nu fie obiectul provocărilor care rănesc iniţiativele lor şi sentimentele lor religioase” (2006, discurs adresat noului ambasador al Marocului la Sfântul Scaun, Ali Achour).

În rădăcină este persoana umană care trebuie respectată, oricare ar fi ideile sale, convingerile sale politice şi religioase, apartenenţa sa culturală. Afirmând acest principiu fundamental al respectului, Benedict al XVI-lea făcea apel la dreptul inalienabil al oricărei fiinţe umane la salvgardarea demnităţii sale şi a conştiinţei sale: argumentarea sa nu era numai una religioasă, întemeiată pe prima poruncă din Decalog, care cere respectarea Transcendenţei lui Dumnezeu şi a sacralităţii Numelui divin; el pune în centrul atenţiei rana pe care cel care nu are respect faţă de Sacru o produce în credincioşi şi în sentimentele lor religioase.

Cauza omului, şi nu numai cauza lui Dumnezeu, este cea care cere acest respect; sau, mai bine spus, inseparabilitatea acestor două cauze este cea de care trebuie să se ţină cont şi care cere încredere şi ascultare tuturor, credincioşi sau necredincioşi. În cel care cere respectarea libertăţii de conştiinţă nu vorbeşte deci avocatul lui Dumnezeu, ci avocatul omului: şi ca atare, cuvântul său este unul care cere ascultare şi reflecţie din partea tuturor, fără distincţii de crez, de apartenenţe, de laicitate.

În această privinţă tradiţia ebraico-creştină prezintă o afirmare progresivă şi clară a refuzării oricărei violenţe, care culmină în cuvintele evanghelice „eu însă vă spun: să nu vă împotriviţi celui rău; ba mai mult, dacă cineva te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt!” (Mt 5,39). Islamul în textul său sacru cuprinde posibilitatea exercitării forţei, dar face asta cu două precizări de care trebuie ţinut cont: prima este că ea poate să fie justificată numai ca formă de apărare legitimă (cf. Sura 2); cealaltă este că „jihad” trebuie exercitată înainte de toate asupra noastră înşine ca război împotriva răului care ne ispiteşte şi care ar vrea să se strecoare în noi. Este apoi explicită invitaţia la tolerarea şi la respectarea celuilalt: „Să nu existe constrângere în religie!” (Sura 2, 256).

Aşadar, folosirea violenţei în numele lui Dumnezeu este condamnată de cele trei mari religii monoteiste, chiar dacă acei distinguo şi pluralitatea interpretărilor vor face să păteze cu sânge mâinile a nenumăraţi credincioşi de-ai lor în decursul istoriei. Însă tocmai pentru asta este necesar ca toţi credincioşii Cărţii, evrei, creştini şi musulmani, să se întoarcă la condamnarea violenţei conţinută în textele sacre şi să facă asta având certitudinea că tocmai asta şi numai asta este voinţa lui Dumnezeu „îngăduitor şi milostiv”, Stăpân al cerului şi al pământului şi Tată al tuturor, despre care Prima Scrisoare a lui Ioan poate spune: „Iubirea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-l cunoaşte pe Dumnezeu! Cine nu iubeşte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire” (4,7 şu).

Intoleranţa şi violenţa nu pot să fie justificate nici ca răspunsuri la presupuse ofense, deoarece nu sunt compatibile cu principiile religiei şi cu demnitatea fiinţei umane care o practică. „Pentru aceasta – afirma tot papa Ratzinger – nu putem decât să deplorăm acţiunile celor care profită în mod deliberat de ofensa creată sentimentelor religioase pentru a mări actele violente, cu atât mai mult cu cât acest lucru este făcut pentru scopuri străine de religie”. Papa, avocat al omului, devenea în această lumină avocat al adevărului care este şi la baza islamului: ofensa adusă lui Dumnezeu este ofensă adusă sentimentelor profunde ale celui care crede, dar în mod inseparabil şi ofensa adusă omului este ofensă adusă lui Dumnezeu în care se crede, care este Creatorul şi Stăpânul acelui om. Raţionamentul „laic” al lui Joseph Ratzinger ducea astfel la concluzia stringentă că, dacă nimănui nu-i este permis să ofenseze conştiinţa religioasă a altuia, nimănui nu-i este permis să exercite violenţă asupra persoanei umane, din niciun motiv, şi nimănui nu-i este permis să nege libertatea de conştiinţă a altuia în numele propriului crez şi al propriului drept de a-l exercita bucurându-se de respectul celuilalt.

De aceea, adăuga Papa german, „pentru credincioşi precum şi pentru toţi oamenii de bunăvoinţă, singura cale care poate conduce la pace şi la fraternitate este cea a respectării convingerilor şi a practicilor religioase ale celuilalt, în aşa fel încât, reciproc, să fie posibil să se asigure pentru fiecare exercitarea propriei religii alese în mod liber”. În această lumină, fanaticii care au săvârşit măcelul barbar al jurnaliştilor de la Charlie Hebdo la strigătul „Allah este mare”, tocmai în acel act îl ofensau în maniera cea mai gravă pe Dumnezeu pe care pretindeau că-l cinstesc. Condamnarea barbariei lor este fără apel şi folosirea instrumentală a religiei se revelează prin ceea ce este: o tragică manipulare aservită prezumţiilor ideologice nebune.

(de Bruno Forte,
după agenţia Zenit, 9 ianuarie 2015)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
Preluat de pe http://www.ercis.ro

„Convertiți-vă și credeți în Evanghelie!”

Inima de copilDe ce sunt atât de îndrăgiți copiii? Toți îi privim cu drag, îi admirăm, vrem să-i îmbrățișăm și să-i desfătăm cu mângâierile noastre. Aceasta cu siguranță și pentru că descoperim în ei o caracteristică, o virtute care pare să dispară cu înaintarea în vârstă: sinceritatea. Copiii sunt atât de sinceri, atât de direcți și clari: nu-și ascund nici bucuriile, nici tristețile, știu să râdă și să plângă la fel de natural. Chiar și când le lipsesc cuvintele, adevărul și starea lor interioară transpar prin ochii lor gingași sau prin gesturile lor pline de tandrețe. Copiii sunt minunați și nouă ne revine obligația de a-i primi și a le pregăti o lume mai bună, un viitor de pace, de speranță.

M-am gândit la copii în această dimineață pentru că deși lăsăm în urmă timpul Crăciunului și începem chiar astăzi timpul liturgic de peste an, Isus ne apare, în sinceritatea sa, tocmai ca un copil. Isus este atât de clar și direct: „Convertiți-vă și credeți în Evanghelie”. Acestea sunt cuvintele care trebuie să inunde inima noastră în această zi: convertire și credință.

La auzul acestei chemări mulți pot spune: „Să mă convertesc?! Dar eu sunt convertit, sunt creștin, sunt chiar creștin practicant. Poate că vecinul sau prietenul meu are nevoie de convertire, eu nu!”. Adevărul este că toți avem nevoie de convertire în fiecare zi. Toți avem nevoie să ne întoarcem zilnic inima spre Cristos. Toți avem nevoie să regăsim drumul spre aproapele. În aceste zile este atât de ușor să rătăcim calea. Avem atât de multe chemări amăgitoare în jurul nostru încât este aproape imposibil ca omul, doar cu propriile forțe, să nu rătăcească de la adevărata sa chemare. Așadar, astăzi și eu și tu, noi toți suntem chemați să ne convertim, să ne întoarcem inima, viața, totul spre Cristos și privind la el, învățând de la el, să acționăm spre binele celuilalt și spre glorificarea lui Dumnezeu.

Cât despre a crede în evanghelie, și aici fiecare ne știm părțile din evanghelie pe care refuzăm nu atât să le cunoaștem, cât să le trăim. Evanghelia o cunoaștem, dar nu o credem în totalitate, pentru că nu o trăim în totalitate. Să ne cercetăm cugetul și să descoperim acele fragmente pe care viața noastră nu le împlinește, nu le mărturisește în fapte. Poate că unul refuză slujirea propusă de Isus în Evanghelie, poate un altul iertarea, un altul iubirea, un altul dăruirea sau fidelitatea. Poate că unii, deși au auzit chemarea lui Cristos: „Veniți după mine”, l-au refuzat. Să ne cercetăm viața, trecutul și prezentul, și să descoperim Evanghelia cu care trebuie să ne umplem viitorul.

O, Marie, Steaua dimineții și luceafăr călăuzitor, condu pașii noștri spre convertire și spre trăirea Evangheliei. Mijlocește-ne harul de a descoperi gingășia și iubirea pruncului Isus care este și rămâne pentru totdeauna fiul tău, Domnul și Dumnezeul nostru.

Reţine

Începutul săptămânii este timpul potrivit pentru a lua Evanghelia în mână și a o răsfoi. Să găsim un gând, un cuvânt, un îndemn pe care să încercăm să-l trăim în această zi, ba chiar toată săptămâna. Eu tocmai am deschis Evanghelia și ochii mi s-au oprit asupra acestor cuvinte: „Iubiți-i pe dușmanii voștri, faceți bine celor care vă urăsc, binecuvântați-i pe cei care vă blestemă, rugați-vă pentru cei care vă defăimează!” (Lc 6,27-28). Tu ce ai descoperit deschizând Evanghelia?

Luni, 12 ianuarie 2015 

Luni din saptamâna 1 de peste an
Ss. Arcadie, m.; Cezara, calug.
Evr 1,1-6; Ps 96; Mc 1,14-20

LECTURA I
Dumnezeu ne-a vorbit nouă prin Fiul.
Citire din Scrisoarea către Evrei 1,1-6
Fraţilor, după ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi, Dumnezeu, 2 în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a făcut şi veacurile. 3 Acesta, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei sale şi ţinând toate prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârşit purificarea păcatelor, s-a aşezat la dreapta maiestăţii, în ceruri, 4 devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moştenit un nume mai deosebit decât al lor. 5 De fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată: „Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am născut” şi iarăşi: „Eu îi voi fi lui Tată şi el îmi va fi Fiu?” 6 Dar, din nou, când îl introduce pe primul născut în lume, spune: Şi să-l adore toţi îngerii lui Dumnezeu!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 96(97),1 şi 2b.6-7c.9 (R.: cf. 7c)
R.: Toţi îngerii Domnului să-l adore pe Domnul!

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
2b Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd gloria.
7c Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii! R.

9 Căci tu, Doamne,
eşti Cel Preaînalt peste tot pământul
şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 1,15b
(Aleluia) „S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,14-20
După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu şi spunând: 15 „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”. 16 Trecând pe lângă Marea Galileii, i-a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a spus: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”. 18 Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat. 19 Şi, mergând puţin mai departe, i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, reparându-şi năvoadele în barcă. 20 El i-a chemat îndată, iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, Zebedeu, în barcă, împreună cu zilierii lui, s-au dus după el.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: