Arhiva pentru iunie 16th, 2015

Tatăl…

Tatal nostru_rugaciuneCât de mare este milostivirea Domnului, cât de îmbelșugată este bunăvoința și bunătatea sa față de noi! El a voit să celebrăm rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu, să-l invocăm cu numele de Tată și, după cum Cristos este Fiul lui Dumnezeu, la fel, și noi să ne numim fii ai lui Dumnezeu! Nimeni dintre noi nu ar îndrăzni să pronunțe acest nume în rugăciune, dacă nu ne-ar fi permis el însuși să ne rugăm astfel. Așadar, fraților preaiubiți, să ne amintim și să știm că, dacă îi spunem lui Dumnezeu Tată, trebuie să ne comportăm ca fii ai lui Dumnezeu, pentru că, așa cum noi ne găsim bucuria în Dumnezeu Tatăl, tot așa, și el trebuie să-și găsească bucuria în noi.
Să trăim ca temple ale lui Dumnezeu, ca să se vadă că Dumnezeu locuiește în noi. Comportamentul nostru să nu fie în contrast cu spiritul, pentru că, din moment ce am început să fim creaturi spirituale și cerești, nu trebuie să gândim și să facem decât lucruri spirituale și cerești, căci însuși Domnul a spus: Pe aceia care mă vor cinsti, și eu îi voi cinsti; aceia care mă vor disprețui vor fi disprețuiți (1Sam 2,30). Și fericitul Apostol afirmă într-o scrisoare a sa: Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț mare. Așadar, preamăriți-l pe Dumnezeu în trupul vostru (1Cor 6,20).
După aceasta, spunem: Sfințească-se numele tău, nu pentru că dorim ca Dumnezeu să fie sfințit de rugă­ciunile noastre, ci pentru că îi cerem Domnului ca numele său să fie sfințit în noi. De altfel, de cine poate să fie sfințit Dumnezeu, de vreme ce el însuși este cel care sfințește? El a spus: Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt (Lev 11,45). De aceea, cerem și implorăm ca noi, care am fost sfințiți prin Botez, să perseverăm în ceea ce am început să fim. Și acest lucru îl cerem în fiecare zi. De fapt, avem nevoie de o sfințire zilnică. De vreme ce păcătuim în fiecare zi, trebuie să ne purificăm de păcatele noastre printr-o sfințire neîntreruptă.
Această sfințire, care ne-a fost dată de milostivirea lui Dumnezeu, Apostolul o proclamă când spune: Nici desfrânații, nici idolatrii, nici adulterii, nici cei cu per­versiuni sexuale, nici homosexualii, nici hoții, nici laco­mii, nici bețivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost justificați în numele Domnului Isus Cristos și în Duhul Dumnezeului nostru (1Cor 6,9-11). Spune că am fost sfințiți în numele Domnului Isus Cristos și în Duhul Dumnezeului nostru. Ne rugăm ca această sfințire să rămână în noi. Deoarece Domnul și judecătorul nostru impune celui care a fost vindecat sau înviat de el să nu mai păcătuiască, pentru ca nu cumva să i se întâmple ceva mai rău, să-l rugăm zi și noapte ca această sfin­țenie și această viață, pe care am primit-o de la harul său, să ne fie păstrată cu ajutorul său.

Din tratatul Despre Rugăciunea domnească, de sfântul Ciprian, episcop martir
(Nr. 11-12: CSEL 3, 274-275)

%d blogeri au apreciat: