Libertatea!

De dragul tău, Doamne, am înflorit!Ceea ce Dumnezeu creează este perfect. Ceea ce Dumnezeu atinge înflorește. El este cel care transformă pustiul în izvoare de apă și face să rodească până și cel mai uscat suflet. Lucrarea mâinilor sale este fascinantă. Cu adevărat el face din cel mai mic și neînsemnat grăunte un arbore imens, după cum face din piatra disprețuită de zidari, piatra din capul unghiului. Tot ceea ce el face este minunat, perfect și demn de iubit.

Cu acest puternic sentiment de iubire, de recunoștință și uimire trebuie să medităm fragmentul din prima lectură: „Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, gravat pe table”. Ecoul acestor cuvinte trebuie să facă inima noastră să vibreze: Domnul însuși a lucrat, a scris pentru noi. Lucrarea sa e perfectă, scrisul său este fără defect. Dorința lui Dumnezeu este de a dărui omului tot ceea ce este mai bun. Planul său este de a oferi omenirii numai ceea ce îi este cu adevărat folositor pentru „împărăția cerurilor”.

Splendoarea lui Dumnezeu și dragostea sa față de noi se reflectă în lecturile acestei zile: Domnul ne instruiește, ne învață prin parabole despre împărăția cerurilor și vrea să trezească în noi dorul după această împărăție. Dumnezeu vrea să dorim ziua în care vom face parte din „împărăția care crește”. Esențialul nu stă în a dori această împărăție, așa ca pe un vis frumos de realizat. Esențialul stă în a conștientiza că din această împărăție putem facem parte încă de pe pământ. Acum, astăzi trebuie să ne decidem dacă vrem să rămânem în această împărăție. Iar dacă ne-am decis, atunci trebuie să arătăm prin fapte că „nu am uitat de Dumnezeul care ne-a mântuit”. Dacă ne-am decis pentru Domnul, atunci trebuie să iubim tablele legii, „lucrarea mâinilor sale”, calea pe care trebuie să o străbatem pentru a ajunge în siguranță la capătul călătoriei de pe acest pământ.

Fiecare dimineață aduce în fața noastră un Dumnezeu adevărat și un vițel de aur. Fiecare om se folosește de libertatea sa pentru ca prin cuvinte și fapte să aleagă pe cine slujește: poate sluji un idol „cu chipul unui bou care mănâncă iarbă” sau poate sluji un Domn care mântuiește. Noi ce alegem? Viața noastră este un cântec în cinstea lui Dumnezeu sau un dans păgân în fața unui idol? Drumul pe care îl străbatem în această zi ne poartă spre împărăția cerurilor sau spre vițelul de aur? Să alegem cu înțelepciune cărarea pașilor noștri!

Reține

Libertatea este un mare dar al vieții. Nu-l uita pe cel care ți-a oferit libertatea. Ferice de tine dacă știi să alegi mereu calea vieții.

Luni, 27 iulie 2015 

Luni din saptamâna a 17-a de peste an
Ss. Pantelimon, medic m.; Natalia si îns., m.
Ex 32,15-24.30-35; Ps 105; Mt 13,31-35

LECTURA I
Acest popor a săvârşit un mare păcat; şi-a făcut un dumnezeu din aur.
Citire din cartea Exodului 32,15-24.30-34
În zilele acelea, Moise s-a întors şi a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe ambele părţi, pe o parte şi pe alta. 16 Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, gravat pe table. 17 Iosue a auzit glasul poporului care striga şi i-a zis lui Moise: ,,Este un strigăt de bătălie în tabără”. 18 Moise a zis: ,,Nu este sunet de cântec de victorie, nici sunet de cântec de înfrângere, ci eu aud un sunet de cântare”. 19Când s-a apropiat de tabără, Moise a văzut viţelul şi jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână şi le-a sfărâmat de poalele muntelui. 20 A luat viţelul pe care-l făcuseră şi l-a ars în foc; l-a măcinat până când a devenit praf; a presărat praful pe apă şi a dat-o fiilor lui Israel s-o bea. 21 Moise i-a zis lui Aaron: ,,Ce ţi-a făcut poporul acesta că ai adus asupra lui un păcat atât de mare?” 22 Aaron a răspuns: ,,Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu ştii că poporul acesta este înclinat la rău. 23 Ei mi-au zis: «Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci lui Moise, omul care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce i s-a întâmplat!» 24 Eu le-am zis: «Cine are aur să-l scoată!” Iar ei mi l-au dat; l-am aruncat în foc şi a ieşit viţelul acesta”. 30 A doua zi, Moise a zis poporului: ,,Aţi făcut un păcat mare. Acum mă voi urca la Domnul: poate că voi dobândi iertare pentru păcatul vostru”. 31 Moise s-a întors la Domnul şi a zis: ,,Vai! Poporul acesta a săvârşit un păcat mare: şi-au făcut un dumnezeu din aur. 32 Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, şterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o!” 33 Domnul i-a spus lui Moise: ,,Pe cel care a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi şterge din cartea mea. 34 Acum, du-te şi condu poporul unde ţi-am spus! Iată, îngerul meu va merge înaintea ta, dar în ziua vizitării mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 105(106),19-20.21-22.23 (R.: 1a)
R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun!
sau:
Aleluia.

19 Şi au făcut un viţel în Horeb,
s-au prosternat înaintea unui chip turnat
20 şi au schimbat gloria lor
cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R.

21 Au uitat de Dumnezeul care i-a mântuit,
care a făcut lucruri mari în Egipt,
22 minuni în ţara lui Ham,
semne minunate la Marea Roşie. R.

23 El hotărâse să-i nimicească,
dacă n-ar fi fost Moise, alesul său,
să iasă la trecătoare înaintea lui
pentru a abate mânia lui, ca să nu-i distrugă. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Iac 1,18
(Aleluia) Tatăl a voit să ne dea naştere printr-un cuvânt de adevăr, ca să fim începutul creaturilor sale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Grăuntele de muştar devine copac, aşa încât vin păsările cerului şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,31-35
În acel timp, Isus a mai prezentat mulţimilor o parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea cu un grăunte de muştar pe care un om îl ia şi îl seamănă în ogorul său. 32 Acesta este mai mic decât toate seminţele, însă, crescând, este mai mare decât toate legumele şi devine copac, aşa încât vin păsările cerului şi locuiesc între ramurile lui”. 33 Le-a spus o altă parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea cu plămada pe care o ia femeia şi o ascunde în trei măsuri de făină, până când dospeşte totul”. 34 Isus spunea mulţimilor toate acestea în parabole şi nu le spunea nimic fără parabole, 35 ca să se împlinească ceea ce fusese spus prin profetul care zice: „Îmi voi deschide gura în parabole, voi dezvălui lucruri ascunse de la întemeierea lumii”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: