Arhiva pentru iulie 18th, 2015

Iată iubirea mea, iată sufletul în care mi-am pus toată speranța!

iubireaSă ne imaginăm acest gest de tandrețe din partea lui Dumnezeu. În timp ce suntem la școală, la serviciu, în familie, cu prietenii sau în orice alt loc, însuși Domnul, Creatorul vieții și speranța noastră, apare, ne privește și în văzul tuturor începe să spună despre noi: „Iată servitorul meu pe care l-am ales, iubitul meu, în care sufletul meu îşi află plăcerea! Voi pune Duhul meu peste el şi el va vesti popoarelor judecata. Nu se va certa, nici nu va striga şi nici nu va auzi cineva glasul lui pe drumuri. Trestia frântă nu o va strivi, iar fitilul care fumegă nu-l va stinge până ce nu va duce judecata la victorie, iar neamurile îşi vor pune speranţa în numele lui”. Aceste cuvinte sunt spuse despre Cristos, însă noi, creștinii, suntem chemați să fim asemenea lui. Așadar, câte din acestea ar putea fi spuse despre noi?

Am fost creați tocmai pentru a deveni „inima” în care Domnul își află plăcerea. Suntem vasul pe care Domnul l-a făurit pentru a revărsa în noi harul său, pentru a pune în noi Duhul său. Această întâlnire dintre ființa noastră limitată și măreția harului divin trebuie să marcheze viața noastră astfel încât să ne transformăm în purtători de speranță. Suntem chemați să vestim acestei lumi salvarea care vine de la Domnul, eliberarea pe care numai el ne-o poate oferi, așa cum a oferit-o poporului ales când l-a scos din țara Egiptului.

Însă pentru a fi convingători în mărturia noastră, primul loc în care trebuie să încolțească speranța este tocmai sufletul nostru. Cât de convinși suntem de ajutorul care vine de la Domnul? Putem cânta noi din toată inima împreună cu psalmistul: „Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, pentru că veşnică este îndurarea lui! Şi-a adus aminte de noi în înjosirea noastră, pentru că veşnică este îndurarea lui! El ne-a mântuit de asupritorii noştri, pentru că veşnică este îndurarea lui”?!

Sufletul nostru este deseori asemenea unui fitil care fumegă. Ne simțim istoviți, încercați peste puterile noastre. Cristos este cel care reaprinde în această zi inima și viața noastră. El, Domnul, este cel care ne ridică, cel care ne asigură că „fitilul care fumegă nu se va stinge”, dimpotrivă, prin harul și prezența sa, va primi o nouă strălucire. Să ne întărim inima cu această convingere: Domnul este cu noi, Domnul este de partea noastră și ne redă forța de a deveni slujitorii în care el își află toată plăcerea.

Reține

Dorința Domnului este de a te elibera. El nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, să lumineze. Întoarce-te și vei străluci!

Sâmbăta, 18 iulie 2015 

Sâmbata din saptamâna a 15-a de peste an
Ss. Frederic, ep.; Emilian din Durostorum, m.
Ex 12,37-42; Ps 135; Mt 12,14-21

LECTURA I
Aceasta este noaptea în care Domnul i-a scos pe fiii lui Israel din Egipt.
Citire din cartea Exodului 12,37-42
În zilele acelea, au plecat fiii lui Israel din Ramses spre Sucot, cam şase sute de mii de bărbaţi care mergeau pe jos, afară de copii. 38 O mare mulţime de oameni a plecat cu ei; turme şi cirezi şi vite foarte multe. 39 Au copt din aluatul pe care îl scoseseră din Egipt turte azime, căci nu dospise, fiindcă fuseseră alungaţi din Egipt şi nu au putut să aştepte, nici să-şi facă provizii. 40 Iar şederea fiilor lui Israel, cât au locuit în Egipt, a fost de patru sute treizeci de ani. 41 Şi, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oştile Domnului au ieşit din ţara Egiptului. 42Noaptea aceea a fost o noapte de veghe pentru Domnul, când i-a scos din ţara Egiptului; aceasta este noaptea de veghe în cinstea Domnului pentru toţi fiii lui Israel din generaţie în generaţie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 135(136),1 şi 23-24.10-12.13-15 (R.: 1)
R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, pentru că veşnică este îndurarea lui!
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
23 Şi-a adus aminte de noi în înjosirea noastră,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
24 El ne-a mântuit de asupritorii noştri,
pentru că veşnică este îndurarea lui! R.

10 El i-a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
11 Şi l-a făcut pe Israel să iasă din mijlocul lor,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
12 Cu mână tare şi cu braţ puternic,
pentru că veşnică este îndurarea lui! R.

13 El a despărţit în două Marea Roşie,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
14 El a făcut ca Israel să treacă prin mijlocul ei,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
15 Şi l-a aruncat pe faraon cu oştirea lui în Marea Roşie,
pentru că veşnică este îndurarea lui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu sine şi punând în noi cuvântul reconcilierii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Le poruncea să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,14-21
În acel timp, fariseii, ieşind, au ţinut sfat împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte. 15 Dar Isus, ştiind aceasta, a plecat de acolo. Mulţi l-au urmat, iar el i-a vindecat pe toţi 16 şi le poruncea cu asprime să nu-l facă cunoscut, 17 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: 18 „Iată servitorul meu pe care l-am ales, iubitul meu, în care sufletul meu îşi află plăcerea! Voi pune Duhul meu peste el şi el va vesti popoarelor judecata. 19 Nu se va certa, nici nu va striga şi nici nu va auzi cineva glasul lui pe drumuri. 20 Trestia frântă nu o va strivi, iar fitilul care fumegă nu-l va stinge până ce nu va duce judecata la victorie, 21 iar neamurile îşi vor pune speranţa în numele lui”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: