Telefonul de la ora 10 seara…

Minunata strălucire a adevărului îmbrăcat în poveste!

Completare!

Dreptatea si paceaLegat de gândurile de dimineață – Milostivirea și iubirea au doar două limite: dreptatea și adevărul! – Breviarul ne oferă o completare perfectă din Cartea profetului Malahia (3,1-24):

Voi aveți cuvinte aspre împotriva mea, spune Dom­nul, și întrebați: «Ce-am spus noi împotriva ta?» Iată ce ați zis: «Degeaba i-am slujit lui Dumnezeu! La ce bun am păzit poruncile lui și am umblat în haine de jale înaintea Domnului universului? Acum îi numim fericiți pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine: ei îl pun pe Dumnezeu la încercare și rămân nepedepsiți!» Așa au vorbit unii către alții cei care se tem de Domnul. Domnul a luat aminte și i-a ascultat. O carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui, pentru cei care se tem de Dom­nul și cinstesc numele lui. Domnul oștirilor a spus: Aceștia vor fi ca o avere a mea în ziua pe care o pregătesc eu. Voi fi îngăduitor cu ei, așa cum un tată este îngă­duitor cu fiul său, care-i slujește. Veți vedea din nou atunci că este o deosebire între cel drept și cel rău, între cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește.
Căci, iată, vine ziua Domnului, care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei care săvârșesc fără­delegea vor fi ca paiele. Ziua care vine îi va mistui, spune Domnul oștirilor, și nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură, dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății: el va aduce vindecarea pe aripile lui. și-i veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care eu o fac, zice Domnul oștirilor.
Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, slujitorul meu,
căruia i-am dat, în Horeb, legi și porunci,
pentru tot Israelul!

Milostivirea și iubirea au doar două limite: dreptatea și adevărul!

Pasii celui drept_fericit omul care umbla pe caile DomnuluiInima noastră aspiră după iubire, iertare, gingășie, milostivire. Vrem să simțim mereu confortul ce ne vine din faptul că toți cei din jur ne înțeleg slăbiciunile și defectele. Chiar și atunci când facem cele mai mari greșeli sperăm într-o îmbrățișare, într-o înșiruire de cuvinte care să însemne: „Lasă, stai liniștit, nu-i nimic grav. Mergem înainte!” sau „Te înțeleg și te iert”. Multe sentimente sunt râvnite de inima noastră, dar dreptatea mai este astăzi o dorință a inimii noastre?! Mai râvnim noi acea dreptate care nu alungă iubirea, milostivirea și nici măcar iertarea, ci le desăvârșește spre binele tuturor? Nu cumva avem „iconițe” doar cu Dumnezeu cel milostiv, uitând de Dumnezeul cel drept?

Pentru cei care au înlocuit „Dumnezeu vede tot” cu „Dumnezeu iartă tot” evanghelia de astăzi s-ar putea să fie incomodă. Pentru cei care cred că a trecut timpul adevărurilor de credință și că „Dumnezeu este drept: el răsplătește binele și pedepsește răul” precum și capitolul 25 din Evanghelia după sfântul Matei sunt texte depășite, formulări care nu au nimic în comun cu popularitatea unui Dumnezeu milostiv, cuvintele lui Isus din această zi pot crea un disconfort spiritual. Când separăm milostivirea și iubirea de dreptate, ceea ce obținem nu este cu siguranță imaginea credinței noastre. Totodată știm că nu se poate vorbi despre milostivire și iubire în afara adevărului. Toate acestea trebuie să se regăsească împreună: milostivire, iubire, adevăr și dreptate.

Isus în această zi ne amintește ceea ce ar trebui să știm încă de la primele lecții de catehism: „Vă zic, dar, oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va da mărturie pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Însă cine mă va renega înaintea oamenilor va fi renegat înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Şi oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat; dar cel care va spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat” (Lc 12,8-10).

Catehismul Bisericii Catolice ne învață: „Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va afla iertare în veac, ci e vinovat de un păcat veşnic (cf. Mc 3,29). Îndurarea lui Dumnezeu nu cunoaşte margini, dar cel care refuză în mod deliberat să o primească prin căinţă respinge iertarea păcatelor sale şi mântuirea oferită de Duhul Sfânt . O asemenea împietrire poate duce la nepocăinţa finală şi la pierzarea veşnică” (CBC 1864). Iată care sunt aceste păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate care se împotrivesc într-un chip deosebit harului lui Dumnezeu şi, de aceea, îngreunează convertirea:

nesocotirea bunătăţii lui Dumnezeu cu gândul ca el nu ne va pedepsi;

deznădăjduirea în mila lui Dumnezeu;

împotrivirea faţă de adevărul cunoscut;

pizmuirea aproapelui pentru harurile pe care le-a primit;

împietrirea inimii în faţa dojenilor mântuitoare;

încăpăţânarea în nepocăinţă.

Să-l invocăm în această zi pe însuși Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătătorul, ca să putem sta departe de tot ceea ce ne îngreunează convertirea. Să stăruim în rugăciune împreună cu sfânta Fecioară Maria ca și asupra noastră să vină noile rusalii, să simțim și noi prezența Duhului Sfânt: „Trimite, Doamne, Duhul tău și vei reînnoi fața pământului. Aleluia”.

Să ne rugăm:
l. Vino, Duhule preasfânt,
Şi trimite pe pământ
A ta luminoasă rază.

2. Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte
Vino şi ne luminează.

3. Bunule mângâietor,
Oaspete preaiubitor,
Dulcea noastră răcorire.

4. Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.

5. Peste cei ce ţi se-nchină,
Tu revarsă-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat.

6. Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă-acum suspină
Grav rănită de păcat.

7. Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit.

8. Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit
Şi îndreaptă ce-i greşit.

9. Celor care te cinstesc
Şi pe tine te slujesc
Dă-le harul înşeptit.

Sâmbăta, 17 octombrie 2015 

Sâmbata din saptamâna a 28-a de peste an
Ss. Ignatiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet
Rom 4,13.16-18; Ps 104; Lc 12,8-12

LECTURA I
Abraham a sperat împotriva oricărei speranţe.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 4,13.16-18
Fraţilor, promisiunea că va deveni moştenitorul lumii i-a fost făcută lui Abraham şi descendenţei lui nu prin Lege, ci prin justificarea din credinţă. 16 De aceea, promisiunea a fost făcută prin credinţă, ca să fie din har şi ca promisiunea să rămână sigură pentru toată descendenţa: nu numai pentru cel care provine din Lege, ci şi pentru cel care provine din credinţa lui Abraham, care este părintele nostru, al tuturor – 17 după cum este scris: „Te-am pus părinte al multor neamuri” – înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care dă viaţă celor morţi şi cheamă la fiinţă cele ce nu sunt. 18 Sperând împotriva oricărei speranţe, el a crezut că va deveni părintele multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi descendenţa ta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),6-7.8-9.42-43 (R.: 8a)
R.: Domnul îşi aduce aminte în veci de alianţa sa.

6 Voi, descendenţii lui Abraham, slujitorul lui,
voi, copiii lui Iacob, aleşii lui!
7 El, Domnul, este Dumnezeul nostru;
judecăţile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

8 El îşi aduce aminte totdeauna de alianţa sa,
de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generaţii,
9 de alianţa pe care a încheiat-o cu Abraham,
de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. R.

42 Pentru că şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt
dat lui Abraham, slujitorul său.
43 L-a făcut pe poporul său să iasă cu veselie,
pe aleşii săi, în mijlocul strigătelor de bucurie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,26d.27a
(Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul; şi voi veţi da mărturie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhul Sfânt vă va învăţa ce trebuie să spuneţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,8-12
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Vă zic, dar, oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va da mărturie pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 9 Însă cine mă va renega înaintea oamenilor va fi renegat înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10 Şi oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat; dar cel care va spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. 11 Când vă vor duce înaintea sinagogilor, a guvernanţilor şi a autorităţilor, nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi răspunde sau ce veţi spune, 12 căci Duhul Sfânt vă va învăţa în acel ceas ce trebuie să spuneţi”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: