Iubirea este virtutea care unește și își însușește chinurile Binelui iubit.

Crucifix_slujire Mt 20_25_28Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit

Este ceva nobil și sfânt a medita despre pătimirea lui Cristos; acesta este modul de a ajunge la unirea sfântă cu Dumnezeu. În această școală preasfântă se învață adevărata înțelepciune: aici au învățat-o sfinții. Apoi, atunci când crucea dulcelui nostru Isus își va înfige rădăcini mai adânci în inima voastră, veți cânta: „A suferi, nu a muri”; sau: „Sau a suferi, sau a muri”; sau și mai bine: „Nici a suferi și nici a muri, ci numai trans­formare totală conform voinței divine”.
Iubirea este virtutea care unește și își însușește chinurile Binelui iubit. Un atare foc, care pătrunde până în măduva oaselor, îl transformă pe cel care iubește în iubit și unește în mod așa de sublim iubirea cu durerea, durerea cu iubirea, încât formează un ansamblu de iubire și de durere așa de unit, încât nu se deosebește nici iubirea de durere, nici durerea de iubire. Sufletul care iubește se bucură în durerea sa și face sărbătoare în iubirea sa dureroasă.
Așadar, fiți fideli în exercitarea tuturor virtuților și, mai cu seamă, în imitarea dulcelui Isus răbdător, pentru că aceasta este marea culme a iubirii curate. Faceți ca nu numai în interior, ci și în exterior să se vadă de toți că purtați imaginea lui Isus răstignit, cel dulce, blând, răbdător. De fapt, cel care în interior se menține unit cu Fiul lui Dumnezeu cel viu îi poartă imaginea și în afară, cu o exercitare continuă de virtute eroică și, mai cu seamă, cu o suportare virtuoasă, care nu se plânge nici înlăuntru, nici în afară. Stați așa cu toții ascunși în Isus Răstignit, fără a dori altceva decât de a fi cu toții transformați, prin iubire, în ceea ce el vrea în toți și în toate.
Astfel, după ce ați devenit adevărați îndrăgostiți ai Celui Răstignit, veți celebra, în orice moment, sărbă­toarea crucii în templul interior, într-o suferință tăcută, fără a vă sprijini de vreo creatură. Deoarece sărbătorile se celebrează cu veselie, tot așa, sărbătoarea crucii, a acelora care îl iubesc pe Cel Răstignit, se face suferind și tăcând cu chipul deschis și senin, pentru ca această sărbătoare să fie în ascuns pentru creaturi și desco­perită numai pentru supremul Bine. În această sărbătoare se face întotdeauna un ospăț solemn, pentru că se hră­nește cu voința divină, după exemplul iubirii noastre răstig­nite.

Din Scrisorile sfântului Paul al Crucii, preot
(Scris. 1, 43; 2, 440.825)

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: