„Să fiţi ca nişte lumini în lume, o forţă vitală pentru ceilalţi oameni”.

 

Râul Iordan - locul botezului lui IsusBotezul lui Cristos

Cristos este iluminat prin Botez, să strălucim împre­ună cu el; Cristos este botezat, să coborâm cu el ca să urcăm împreună cu el.
Ioan botează, Isus se apropie de el; poate pentru a-l sfinţi pe cel de la care primeşte botezul, însă, cu sigu­ranţă, pentru a-l înmormânta în întregime pe vechiul Adam în apă. Însă, înaintea noastră şi pentru noi, el sfinţeşte Iordanul. Şi pentru că era spirit şi trup, vrea să înceapă prin Duh şi apă.
Botezătorul nu acceptă, dar Isus insistă. Atunci: Eu trebuie să fiu botezat de tine (cf. Mt 3,14), spune lampa Soarelui, vocea Cuvântului, prietenul Mirelui, cel mai mare dintre cei născuţi din femeie Întâiului Născut al întregii creaţii, cel care tresărise în sânul mamei celui care fusese adorat în sânul mamei, înainte mergătorul de acum şi de mai târziu celui care vine şi care va veni. Eu trebuie să fiu botezat de tine. Adaugă, şi pentru tine. Căci el ştia că va primi botezul martiriului; sau, ase­menea lui Petru, că i se vor spăla nu numai picioarele.
Dar iată că Isus iese afară din apă şi duce cu sine, în sus, lumea întreagă. Vede cerurile despicându-se şi deschizându-se, acele ceruri pe care Adam le închisese pentru sine şi pentru urmaşii săi, atunci când a fost alun­gat din paradisul păzit cu o sabie ca de foc.
Şi Duhul Sfânt dă mărturie despre dumnezeirea sa, căci coboară peste cel cu care este de aceeaşi natură. Şi o voce este trimisă din cer, de acolo de unde era acela despre care se dădea mărturie. Şi Duhul, venind sub forma unui porumbel, cinsteşte trupul, pentru că Dum­nezeu, arătându-se în forma trupească, îndumnezeieşte şi trupul. Tot aşa, cu multe veacuri înainte, un porum­bel a venit să anunţe sfârşitul potopului.
Să cinstim, aşadar, astăzi botezul lui Cristos şi să celebrăm cum se cuvine această sărbătoare.
Să fiţi în întregime purificaţi şi să vă mai purificaţi încă. De fapt, nimic nu-i face o mai mare bucurie lui Dumnezeu decât convertirea şi mântuirea omului, spre care se îndreaptă toate aceste cuvinte şi mistere. Să fiţi ca nişte lumini în lume, o forţă vitală pentru ceilalţi oameni. Ca nişte lumini perfecte ce stau în faţa Luminii celei mari, să vă deprindeţi cu viaţa luminii care este în cer; să fiţi iluminaţi mai clar şi mai strălucit de Sfânta Treime de la care aţi primit acum, într-un mod restrâns, o singură rază venind de la singura dumnezeire, în Isus Cristos, Domnul nostru, căruia să-i fie glorie şi putere în vecii vecilor. Amin.

Din Discursurile sfântului Grigore din Nazianz, episcop

(Disc. 39 la Botezul Domnului, 14-16.20:
PG 36, 350-351.354.358-359)

Reclame
paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: