Bunul preţios al Căsătoriei şi familiei

img_47931_76829Un alt fragment din Familiaris Consortio ne amintește în această zi dedicată familiei:

Biserica, luminată de darul credinţei care o face să cunoască întreg adevărul despre bunul preţios al Căsătoriei şi al familiei, precum şi înţelesul lor adânc, simte încă o dată datoria grabnică de a vesti tuturor, fără deosebire, evanghelia, adică „vestea cea bună”, dar mai ales acelora care sunt chemaţi şi se pregătesc pentru Căsătorie, cât şi tuturor soţilor şi părinţilor din întreaga lume.

Biserica este profund convinsă că numai prin acceptarea evangheliei se poate realiza pe deplin orice speranţă pe care omul şi-o pune legitim în Căsătorie şi familie.

Voite de Dumnezeu prin însuşi actul creaţiei3, Căsătoria şi familia sunt destinate intrinsec spre a se realiza în Cristos4 şi au nevoie de harul său spre a fi vindecate de rănile păcatului5 şi readuse la „începutul” lor6, adică la cunoaşterea deplină şi realizarea integrală a planului lui Dumnezeu.

Într-un moment istoric în care familia este supusă unor forţe care încearcă s-o distrugă sau s-o deformeze, Biserica – fiind conştientă de faptul că binele societăţii şi al său este profund legat de binele familiei7 – simte că datoria ei arzătoare şi urgentă este de a vesti tuturor planul lui Dumnezeu despre Căsătorie şi familie, asigurându-i deplina vitalitate şi promovarea umană şi creştină, contribuind în felul acesta la reînnoirea societăţii şi a poporului lui Dumnezeu (nr. 3).

Textul integral îi puteți citi aici: http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2exo.asp?doc=fc

Reclame
paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: