Lună: februarie 2016

Moara minţii noastre

Continuăm reflecţia noastră despre principalele documente ale Conciliului al II-lea din Vatican. Dintre cele patru „constituţii” aprobate de el, cel despre Cuvântul lui Dumnezeu, Dei Verbum, este singura, împreună cu aceea despre Biserică, Lumen gentium, care are calificativul de „dogmatică”. Asta se explică prin faptul că…

Viziunea integrală despre om şi vocaţia lui

În contextul unei culturi care deformează grav sau chiar a pierdut adevărata semnificaţie a sexualităţii umane, pentru că o smulge din raportul ei esenţial cu persoana umană, Biserica simte acum mai urgentă şi de neînlocuit misiunea sa de a prezenta sexualitatea ca valoare şi…

Fragmente din nemuritoarea înțelepciune a trecutului

Cât de liniștită ne-ar fi viața dacă am da și astăzi ascultare acestor „îndemnuri” din cartea Exodului: Aşa spune Domnul: „Să nu vă purtaţi nemilos cu străinul care locuieşte între voi şi să nu-l asupriţi, căci şi voi aţi fost străini în Egipt. Să…

%d blogeri au apreciat asta:
%d blogeri au apreciat asta:
%d blogeri au apreciat asta: