Arhiva pentru februarie 2016

Bătrânii în familie

sfintire4Sunt culturi care manifestă un respect deosebit şi o mare iubire pentru bătrâni: departe de a fi scoşi din familie sau suportaţi ca pe o greutate inutilă în familie, bătrânii rămân înglobaţi în viaţa familială, continuând să aibă parte activă şi responsabilă şi respectând autonomia tinerei familii; mai presus de toate, ei îndeplinesc importanta misiune de a fi un martor al trecutului şi o sursă de înţelepciune pentru cei tineri şi pentru viitor.

Alte culturi, dimpotrivă, mai ales în urma dezordinilor provocate de dezvoltarea industrială şi urbanistică, i-au condus şi continuă să-i conducă pe bătrâni la forme inacceptabile de marginalizare, care sunt în acelaşi timp izvor de mari suferinţe pentru bătrâni şi sărăcire spirituală pentru atâtea familii.

Este necesar ca acţiunea pastorală a Bisericii să stimuleze pe toţi pentru a descoperi şi valorifica rolul bătrânilor în comunitatea civilă şi eclezială şi în special în familie. În realitate, „viaţa bătrânilor ne ajută să facem lumină pe scara valorilor umane, să vedem continuitatea generaţiilor şi demonstrează interdependenţa poporului lui Dumnezeu. Pe lângă acestea, bătrânii au carisma de a depăşi barierele dintre generaţii, înainte ca acestea să se facă simţite. Câţi copii au găsit înţelegere şi iubire în ochii, în vorbele şi în dezmierdările bătrânilor!… Şi câţi bătrâni subscriu cu plăcere la cuvintele inspirate ale Bibliei: „Cununa bătrânilor sunt nepoţii lor!” (Prov 17,6)”79.

(din Familiaris consortio, nr. 27)

Documentul poate fi citit în întregime pe: http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2exo.asp?doc=fc

Drepturile copilului

Inima de copilÎn familie, comunitate de persoane, trebuie să fie rezervată o atenţie foarte specială copilului, dezvoltând o stimă profundă pentru demnitatea lui personală, unită cu un mare respect şi o grijă generoasă faţă de drepturile sale. Afirmaţia este valabilă pentru orice copil, dar capătă o urgenţă deosebită cu cât copilul este mic, are nevoie de toate, este bolnav, suferind ori handicapat.

Îngrijindu-se şi nutrind o gingaşă şi puternică grijă pentru orice copil care vine pe lume, Biserica îşi îndeplineşte o misiune fundamentală: este chemată, de fapt, să redescopere şi să arate în istorie exemplul şi porunca lui Cristos Domnul, care a voit să pună copilul în centrul împărăţiei lui Dumnezeu: „Lăsaţi pe copii să vină la mine…, căci a unora ca acestora aparţine împărăţia lui Dumnezeu”75.

Repet ceea ce am spus la Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 2 octombrie 1979: „Doresc să-mi exprim bucuria pe care, pentru fiecare dintre noi, o constituie copiii, primăvara vieţii, anticipare a istoriei viitoare a fiecăreia dintre patriile pământului. Nici o ţară din lume, nici un sistem politic nu se poate gândi la viitorul lor decât prin imaginea acestor noi generaţii care vor primi de la părinţii lor patrimoniul complex al valorilor, al îndatoririlor şi aspiraţiilor naţiunii din care fac parte şi pe acela al întregii umanităţi. Grija pentru copii, chiar înainte ca ei să vadă lumina zilei, din prima clipă a conceperii şi urmând în anii copilăriei şi adolescenţei, este valorificarea cea dintâi şi fundamentală a relaţiei de la om la om. De aceea, ce se poate dori mai bine unei naţiuni şi chiar omenirii întregi, tuturor copiilor din lume, decât un viitor mai bun în care respectul pentru drepturile omului să devină realitate deplină în dimensiunile anului 2000 care se apropie?”76.

Primirea, iubirea, stima, angajarea multiplă şi unitară – materială, afectivă, educativă, spirituală – pentru oricare copil care vine pe lume vor trebui să constituie totdeauna o notă distinctivă, la care nu se poate renunţa, pentru creştini şi în special pentru familiile creştine: în felul acesta, copiii, în timp ce vor putea creşte „în înţelepciune, în vârstă şi har înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor”77, vor oferi contribuţia lor preţioasă la edificarea comunităţii familiale şi la sfinţirea însăşi a părinţilor lor78.

(din Familiaris consortio, nr. 26)

Documentul poate fi citit în întregime pe: http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2exo.asp?doc=fc