O slujire multiplă a vieţii: adopția

Haiti-adoption-programIubirea conjugală fecundă se exprimă printr-o slujire a vieţii în forme multiple, dintre care generarea şi educaţia sunt cele mai importante, proprii şi de neînlocuit. În realitate însă, fiecare act al adevăratei iubiri faţă de om mărturiseşte şi perfecţionează fecunditatea spirituală a familiei, pentru că este în conformitate faţă de dinamismul interior şi profund al iubirii, ca dăruire de sine pentru alţii.

Din această perspectivă, bogată în valori şi angajamente pentru toţi, vor şti să se inspire mai ales acei soţi care au experienţa sterilităţii fizice.

Familiile creştine care în credinţă recunosc pe toţii oamenii ca fiii Tatălui comun din ceruri vor întâmpina cu generozitate pe copiii altor familii, susţinându-i şi iubindu-i nu ca pe nişte străini, ci ca pe membrii unicei familii a copiilor lui Dumnezeu. Părinţii creştini vor putea, în felul acesta, să-şi întindă iubirea dincolo de legăturile trupului şi ale sângelui, alimentând legăturile care sunt implantate în spirit şi care se dezvoltă în slujirea concretă a copiilor din alte familii, lipsiţi adesea de cele mai elementare lucruri.

Familiile creştine vor şti să trăiască o mai mare disponibilitate către adopţiunea şi încredinţarea acelor copii orfani sau abandonaţi; aceşti copii, regăsind căldura afectivă a unei familii, vor putea experimenta paternitatea iubitoare şi plină de grijă a lui Dumnezeu, mărturisită de părinţii creştini, şi astfel vor creşte cu seninătate şi încredere în viaţă, iar întreaga familie va fi îmbogăţită cu valorile spirituale ale unei fraternităţi mai ample.

Fecunditatea familiilor trebuie să cunoască o „creativitate” necontenită, rodul minunat al Duhului lui Dumnezeu care deschide ochii inimii pentru a descoperi noile trebuinţe şi suferinţe ale societăţii noastre şi care dă curaj pentru a le asuma şi a le da răspuns. În acest cadru, se prezintă familiilor creştine un câmp vast de acţiune: mai îngrijorător decât abandonarea copiilor este astăzi fenomenul marginalizării sociale şi culturale care în mod dur atinge pe cei bătrâni, bolnavi, handicapaţi, toxicodependenţi, foşti puşcăriaşi etc.

În felul acesta se lărgeşte enorm orizontul paternităţii şi maternităţii familiilor creştine: iubirea lor spirituală fecundă este provocată de aceste şi de mai multe alte urgenţe ale timpului nostru. Cu familiile creştine şi prin familiile creştine, Cristos Domnul continuă să aibă „milă” faţă de mulţimi.

(din Familiaris consortio, nr. 41)

Documentul poate fi citit în întregime pe: http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2exo.asp?doc=fc

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: