Pentru o adevărată comunitate de iubire

images-2Grija pastorală faţă de familia regulamentar constituită înseamnă, în concret, că toate componentele comunităţii ecleziale locale sunt antrenate în ajutoarea cuplului, pentru ca acesta să descopere şi să trăiască noua sa vocaţie şi misiune. Pentru ca familia să devină tot mai mult o adevărată comunitate de iubire este necesar ca toţi membrii ei să fie ajutaţi şi pregătiţi pentru responsabilitatea lor faţă de problemele noi care se ivesc, pentru slujirea reciprocă şi pentru colaborarea activă în viaţa de familie.

Şi acest lucru e valabil mai ales pentru familiile tinere care, aflându-se în faţa unor valori şi responsabilităţi noi, sunt mai expuse, mai ales în primii ani ai căsătoriei, la eventuale dificultăţi precum cele create de adaptare la viaţa comună sau de naşterea copiilor. Tinerii căsătoriţi vor şti să primească având o inimă deschisă şi să pună în valoare cu înţelepciune ajutorul discret, delicat şi generos al altor cupluri, care fac de mult timp experienţa Căsătoriei şi a familiei. Astfel, în sânul comunităţii ecleziale – marea familie formată din familiile creştine – se va realiza un schimb reciproc de prezenţă şi ajutor între familii, fiecare punând la dispoziţie, în folosul tuturor, propria experienţă umană, precum şi darurile credinţei şi ale harului. Susţinut cu adevărat spirit apostolic, acest ajutor de la familie la familie va fi una dintre cele mai simple şi puternice modalităţi la îndemâna tuturor de a pătrunde în profunzime acele valori creştine, care sunt punctul de plecare şi de sosire ale oricărei griji pastorale. În acest mod, tinerele familii nu se vor limita numai la a primi, ci, la rândul lor, astfel ajutate, vor deveni şi ele izvor de îmbogăţire pentru alte familii, constituite deja de un anumit timp, cu mărturia lor de viaţă şi cu ajutorul lor efectiv.

Apoi, în activitatea pastorală, privind tinerele familii, Biserica trebuie să rezerve o atenţie deosebită pentru a le educa la trăirea responsabilă a iubirii conjugale, în raport cu exigenţele comuniunii şi slujirii vieţii, căutând să îmbine armonios intimitatea vieţii din casă şi opera comună şi generoasă pentru edificarea Bisericii şi societăţii umane. Când, odată cu naşterea copiilor, cuplul devine familie în sens deplin şi specific, Biserica va fi şi mai alături de părinţi, ca ei să-i primească, iubindu-i ca pe un dar de la Stăpânul vieţii, primind cu bucurie truda de a-i sluji în creşterea lor umană şi creştină.

(din Familiaris consortio, nr. 69)

Documentul poate fi citit în întregime pe: http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2exo.asp?doc=fc

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: