Căsătoriile mixte

Matrimonio-con-immigrata-clandestina-condizioni-e-termine-370x230Numărul sporit al Căsătoriilor între catolici şi alţi creştini botezaţi cere o atenţie pastorală deosebită în lumina orientărilor şi normelor conţinute în cele mai recente documente ale Sfântului Scaun şi în cele elaborate de conferinţele episcopilor, pentru a le aplica în mod concret în diferite situaţii.

Cuplurile care trăiesc în Căsătorie mixtă prezintă exigenţe speciale, care pot fi reduse la următoarele trei.

În primul rând, trebuie avut în vedere obligaţiile părţii catolice care derivă din credinţă, în ceea ce priveşte libera exercitare a ei şi obligaţia care derivă din aceasta ca, după puterile proprii, să boteze şi să crească pruncii în credinţa catolică178.

Trebuie avute în vedere greutăţile inerente, deosebite, în raporturile dintre soţ şi soţie, în ceea ce priveşte respectarea libertăţii religioase, care poate fi violată fie prin presiuni nedrepte pentru a obţine schimbarea convingerilor religioase ale celuilalt, fie prin diferite obstacole puse direct în calea liberei manifestări a credinţei în practica religioasă.

În ceea ce priveşte forma liturgică şi canonică a Căsătoriei, ordinarii pot face uz de facultăţile pe care le au pentru diferite ocazii.

Pentru tratarea acestor exigenţe speciale, trebuie observate următoarele:

– La pregătirea ce se face pentru aceste cununii va fi folosită orice efort raţional pentru a se înţelege bine doctrina catolică despre calitatea şi exigenţele Căsătoriei, împreună cu asigurarea că în viitor nu se vor verifica presiunile şi piedicile despre care s-a vorbit mai sus;

– De cea mai mare importanţă este ca, folosindu-se de aportul întregii comunităţi ecleziale, partea catolică să fie întărită în credinţă şi ajutată pozitiv ca să-şi înţeleagă misiunea şi să-şi practice credinţei, să devină o adevărată mărturisitoare credibilă în sânul familiei, prin viaţa de toate zilele şi prin calitatea iubirii conjugale faţă de celălalt soţ şi faţă de copii.

Căsătoriile dintre catolici şi alţi creştini botezaţi prezintă, prin fizionomia lor specială, numeroase elemente care trebuie dezvoltate şi valorificate fie pentru valoarea lor intrinsecă, fie pentru aportul pe care-l pot oferi mişcării ecumenice. Acest lucru este deosebit de important atunci când ambii soţi sunt statornici în practicarea îndatoririlor lor religioase. Botezul comun şi dinamismul harului oferă soţilor din aceste Căsătorii baza şi motivele necesare pentru a-şi exprima unitatea în sfera valorilor morale şi spirituale.

Spre acest scop şi pentru a scoate în evidenţă importanţa ecumenică a Căsătoriilor mixte, trăite deplin în credinţa celor doi soţi creştini, trebuie căutată, deşi nu este totdeauna uşor, o colaborare cordială între păstorul sufletesc catolic şi cel necatolic, chiar de la începutul pregătirii Căsătoriei şi a nunţii.

În ceea ce priveşte participarea soţului necatolic la împărtăşirea euharistică, să se urmeze normele date de Secretariatul pentru Unitatea Creştinilor179.

În diferite părţi ale lumii se înregistrează astăzi, în număr crescând, căsătorii între catolici şi nebotezaţi. În multe cazuri soţul nebotezat profesează altă religie şi convingerile lui trebuie tratate cu respect, conform principiilor declaraţiei Nostra aetate a Conciliului Vatican II cu privire la relaţiile cu religiile necreştine; dar nu puţine sunt cazurile, mai ales în societatea secularizată, în care persoana nebotezată nu profesează nici o religie. Pentru aceste căsătorii, conferinţele episcopilor şi fiecare episcop este necesar să ia măsuri pastorale adecvate, pentru a garanta apărarea credinţei soţului catolic şi garantarea liberei exercitări al acestei credinţe, mai ales cât priveşte îndatorirea de a boteza şi educa pruncii în religia catolică. Soţul catolic trebuie de asemenea susţinut, cu orice mijloc, ca să ofere în sânul familiei o mărturie autentică de credinţă şi viaţa catolică.

(din Familiaris consortio, nr. 78)

Documentul poate fi citit în întregime pe: http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2exo.asp?doc=fc

Dacă nu știați , aflați acum(5)

1. Singurul aliment ce nu se deteriorează este mierea; 2. În Parlamentul britanic, care numară 650 de membri, sunt doar 400 de locuri. Cine întârzie trebuie să stea în picioare. 3. Un melc poate dormi trei ani. 4. Greutatea tuturor furnicilor de pe Terra est mai mare decât greutatea tuturor oamenilor 5. Crocodilul “nou-născut” este de trei ori mai mare decât oul din care a […]

https://prietendevremerea.wordpress.com/2016/04/22/daca-nu-stiati-aflati-acum5/

Problema răului şi agonia de …

Problema răului şi agonia de la Ghetsimani Prima victimă a răului lumii este Dumnezeu, spunea Maurice Zundel predicând exerciţiile spirituale la Vatican, în prezenţa papei Paul al VI-lea. Faţă cu Binele suprem, există răul suprem, iar acesta este refuzul dragostei pe care Dumnezeu ne-o oferă. Dumnezeu nu are nici un amestec, nici o participare la […]

https://agnes1d.wordpress.com/2016/04/21/2809/

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: