Arhiva pentru iulie 2016

Cuvinte pentru a trezi viața din noi

Viata si credintaÎn fiecare duminică ascultăm un fragment din evanghelie. După ani și ani ajungem să cunoaștem bine fiecare fragment și totuși continuăm să citim și să medităm aceleași fragmente. De ce? De ce nu renunțăm la evanghelie? Oare nu ar fi mai interesante cuvintele unui filozof sau ale unui poet? Nu ar fi mai bine să găsim un text de actualitate?

Dar oare evanghelia zilei nu este actuală? Oare nu exprimă ea atât de bine ceea ce experimentăm în fiecare zi: fragilitatea vieții și realitatea morții. Mai mult, fragmentul evanghelic de astăzi este ca un imn, ca o poezie dedicată vieții și valorilor ei.

Scopul evangheliei nu este să ne înspământe. Nu! Evanghelia nu e pentru a trezi în noi frica. Pentru a ne înspământa și întrista avem televizorele și știrile de fiecare zi, știri din ce în ce mai triste și pline de morți. Evanghelia – chiar și evanghelia de astăzi – nu este despre moarte, ci despre viață. Evanghelia este pentru a ne trezi la viață. Mai bine spus, pentru a trezi viața din noi, pentru a ne trezi la valorile vieții. Scopul evangheliei este să ne amintească viața și bunătatea ei, viața și frumusețea ei, viața și adevăratele ei valori.

Într-o lume care vrea să aibă din ce în ce mai mult, dar fără a se îmbogăți înaintea lui Dumnezeu, evanghelia ne amintește ceea ce contează cu adevărat: să ai grijă de sufletul tău, de inima ta. Evanghelia ne poartă cu gândul spre persoanele cu adevărat frumoase, spre persoanele care au un suflet bogat. Suntem noi astfel de persoane? Care este preocuparea noastră cea mai mare în această zi? Ce planuri avem pentru săptămâna viitoare? Avem de gând să cultivăm doar valorile acestei lumi sau să ne îmbogățim și sufletul?

Care sunt adevăratele valori? Adevăratele valori sunt: familia, fidelitatea, copiii, prietenii, sinceritatea. Adevărata bucurie a vieții este să fii înconjurat de oameni, de prieteni. Fericit poate fi și omul bogat și omul sărac, însă nu poate fi fericit cel egoist, cel avar, cel mincinos, cel care trăiește în dușmănie. Fericirea adevărată înseamnă relație, legătură între noi, oamenii, dar și între noi și Dumnezeu. Fericirea adevărată vine din dragostea pe care o avem față de ceilalți, din raportul nostru cu ceilalți și cu Dumnezeu. Unde putem găsi frumusețea și valoarea vieții? Se găsesc în zâmbet, în familie, în copii, în frați, în prietenie, în adevăr, în rugăciune, în Dumnezeu, în inima simplă, curată, fără prefăcătorie,

Să ne analizăm viața în această zi și să vedem care este sursa fericirii noastre. Suntem fericiți? Suntem generoși cu cei din jurul nostru? Cât timp acordăm bunurilor materiale și cât timp acordăm oamenilor, familiei, copiilor, prietenilor, rugăciunii, sufletului? Cât timp?

Să ne trăim viața iubind, făcând binele, îmbogățindu-ne înaintea lui Dumnezeu, nu a oamenilor, „deoarece chiar şi atunci când cineva este bogat, viaţa lui nu constă în ceea ce are”.

Rolul evangheliei este să ne amintească faptul că toate sunt bune, toate sunt frumoase, însă așa cum a înțeles și proclamat sfântul Paul, exită o cale care le întrece pe toate, adevărata cale spre fericire: iubirea.

„Și eu vă voi arăta o cale și mai minunată.
Dacă aș vorbi limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu aș avea iubire, aș deveni o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
Și dacă aș avea [darul] profeției, și dacă aș cunoaște toate misterele și toată știința, și dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, dacă n-aș avea iubire, n-aș fi nimic.
Și dacă tot ce am aș da ca hrană [săracilor], și dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, dar n-aș avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic.
Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă, iubirea nu se laudă, nu se umflă.
Ea nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul [primit].
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură.
Iubirea nu încetează niciodată” (1Cor 13,1-8).
Amin!

31 iulie 2016 

† DUMINICA a 18-a de peste an
Sf. Ignaţiu de Loyola, pr.
Qoh 1,2;2,21-23; Ps 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

LECTURA I
Ce are omul în toată truda lui?
Citire din cartea lui Qohelet 1,2; 2,21-23
Deşertăciunea deşertăciunilor – spune Qohelet -, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune! 2,21 Căci există câte un om care se trudeşte cu înţelepciune, cu ştiinţă şi cu succes şi om care nu se trudeşte şi i se dă partea. Şi aceasta este deşertăciune şi rău mare. 22 Căci ce are omul în toată truda lui şi în toată goana inimii lui cu care se trudeşte sub soare? 23 Căci toate zilele sale sunt osteneală şi inima lui nu se poate odihni din cauza indignării îndeletnicirii lui nici noaptea. Şi aceasta este deşertăciune.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 89(90),3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: 1)
R.Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu din generaţie în generaţie.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,
tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”
4 Pentru că, în ochii tăi, o mie de ani
sunt ca ziua de ieri, care a trecut,
şi ca o strajă de noapte. R.

5 Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis;
6 dimineaţa sunt ca iarba care creşte;
dimineaţa înfloreşte şi creşte,
seara este cosită şi se usucă. R.

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta,
ca să tresăltăm de bucurie
şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!
17 Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru
să fie asupra noastră!
Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!
Da, fă sigură lucrarea mâinilor noastre! R.

LECTURA A II-A
Căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-5.9-11
Fraţilor, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! 2 Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, 3 căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu! 4 Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie. 5 Aşadar, daţi morţii membrele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia, care este idolatrie. 9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui 10 şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaştere, 11 unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA
Cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,13-21
În acel timp, unul din mulţime i-a spus lui Isus: „Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!” 14 Dar el i-a răspuns: „Omule, cine m-a stabilit judecător sau împărţitor peste voi?” 15 Apoi le-a zis: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de orice lăcomie, deoarece chiar şi atunci când cineva este bogat, viaţa lui nu constă în ceea ce are!” 16 Şi le-a spus o parabolă: „Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă îmbelşugată 17 şi se gândea în sine: «Ce mă fac, pentru că nu am unde să-mi adun recolta?» 18 Apoi şi-a zis: «Voi face astfel: voi dărâma hambarele şi îmi voi construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul şi toate bunurile mele 19 şi voi spune sufletului meu: suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!» 20 Însă Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ţi se va cere sufletul; iar cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?» 21 Aşa se întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului