Să luăm aminte…

DAY17Domnul l-a trimis pe Natan la David. Natan a venit la el și i-a zis: „Erau doi oameni într-o cetate: unul bogat și altul sărac.

Bogatul avea turme și cirezi foarte multe.

Săracul nu avea nimic decât o mieluță pe care o cumpărase; o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din bucata lui și bea din paharul lui, dormea la sânul lui și era pentru el ca o fiică.

A venit un călător la omul bogat. Dar bogatul nu s-a îndurat să ia din turma sau din cireada lui ca să pregătească pentru călătorul care venise la el, ci a luat mieluța omului sărac și a pregătit-o pentru omul care venise la el”.

David s-a aprins foarte mult de mânie împotriva omului și i-a zis lui Natan: „Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este sortit morții!

Să plătească de patru ori mieluța din cauză că a făcut lucrul acesta și pentru că nu s-a îndurat!”.

Natan i-a zis lui David: „Tu ești omul [acesta]!”.

(2Sam 12,1-7… http://www.bibliacatolica.ro/91/10-2_Sam.html)


Psalmul 34 (33)
 
1 Al lui David.
Când s-a prefăcut nebun înaintea lui Abimelec 
și, fiind alungat de la acesta, a plecat.
 
2 alef Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 bet Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili și să se bucure!
4 ghimel Preamăriți-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălțăm numele lui împreună!
5 dalet L-am căutat pe Domnul și el mi-a răspuns
și m-a eliberat de orice teamă.
6 he Priviți la el și veți fi luminați
și fețele voastre nu se vor rușina.
7 zain Acest sărac a strigat și Domnul l-a ascultat
și l-a scăpat din toate strâmtorările sale.
8 het Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
și-i scapă [din primejdie].
9 tet Gustați și vedeți cât de bun este Domnul,
fericit omul care își caută refugiu în el!
10 iod Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el!
11 kaf Bogații au sărăcit și îndură foame,
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic.
12 lamed Veniți, fiilor, ascultați-mă,
vă voi învăța frica de Domnul!
13 mem Cine este omul care dorește viața,
care dorește zile multe ca să vadă binele?
14 nun Ferește-ți limba de răutate
și buzele de vorbirea înșelătoare;
15 samec îndepărtează-te de rău și fă binele,
caută pacea și urmeaz-o!
16 ain Ochii Domnului sunt peste cei drepți
și urechea lui [ia aminte] la strigătele lor!
17 peh Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul,
pentru a șterge amintirea lor de pe pământ.
18 țade Când [cei drepți] strigă, Domnul îi aude
și-i scapă din strâmtorarea lor.
19 qof Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
și-i mântuiește pe cei cu duhul mâhnit.
20 reș Multe rele [se abat] peste cel drept,
dar Domnul îl eliberează din toate.
21 sin El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale,
nici unul dintre ele nu va fi zdrobit.
22 tau Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea,
iar cei care-l urăsc pe cel drept vor fi vinovați.
 
23 Domnul răscumpără sufletele slujitorilor săi,
nu vor fi pedepsiți cei care-și caută refugiu în el!
paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: