Extremistul și teroristul din noi

indi0005-6Europa și lumea întreagă trec prin momente de teroare din cauza celor extremiști. Zilele de sărbătoare se transformă în zile de doliu din cauza unor persoane extremiste, așa cum am văzut zilele trecute la Nisa și în Turcia. Trebuie să ne rugăm mai mult pentru pace si pentru victimele terorismului, dar mai ales trebuie să fim oameni ai păcii, oameni echilibrați, fără extremisme în viața noastră.

Este bine să fim atenți la ceea ce facem în viața noastră pentru că, păstrând proporțiile, și noi suntem „teroriști” pentru cei din jurul nostru atunci când alegem comportamente extremiste, atunci când suntem violenți în gesturi și în cuvinte, atunci când nu acceptăm decât o singură părere, adică doar părerea noastră. Avem nevoie de calm, de echilibru, de dialog, altfel terorizăm sufletele din jurul nostru.

La o primă lectură, evanghelia acestei duminici pare că ne vorbește tocmai despre două femei extremiste, foarte diferite între ele: activa Marta și contemplativa Maria. Însă trebuie să privim cu atenție la ele și să nu ne grăbim să le judecăm sau să le separăm. Să vedem mai degrabă ce anume au în comun și care este invitația lor pentru noi în această duminică.

Să privim în primul rând la exemplul Mariei. Ce face? Stă la picioarele Domnului și ascultă cuvintele lui. Gestul său, pentru acele timpuri, este plin de curaj. Vorbim de timpurile în care lumea femeilor era strict separată de cea a bărbaților. Doar cei din urmă aveau dreptul de a participa la reuniuni în care se explica Legea și Profeții, doar ei, bărbații, puteau deveni ucenici ai Maeștrilor din acele vremuri. Maria ignoră toate acele reguli, trece dincolo de mentalitatea și barierele timpului și declară prin acest gest că vrea să fie ucenică. Maria ne spune tuturor că trebuie să îndrăznim mai mult în această viață. Dar mai ales ne vorbește despre un lucru esențial pentru zilele noastre: egalitatea. Da, egalitatea între bărbați și femei, între oameni. Cât de mult avem nevoie să învățăm să trăim în egalitate și respect. Să învățăm să-l privim pe celălalt, bărbat sau femeie, crștin sau musulman sau evreu sau budist sau ateu ca pe un om egal, ca pe un frate. Avem nevoie să învățăm să trăim unii cu alții, unii lângă alții în egalitate.

Gestul Mariei este o invitație și pentru noi de a iubi egalitatea, de a lupta pentru egalitate, pentru echilibru, evitând orice extremism. Iar Isus o primește lângă el, o lasă să devină ucenică, să învețe Legea și Profeții și mai ales noua lege a iubirii. El o învață pe ea și ne învață pe noi toți să ne deschidem inima și să trăim în respect reciproc, să ne acceptăm unii pe alții. Ba mai mult, să ne iubim unii pe alții, ca frații, ca persoane egale în demnitate. Această invitație la egalitate este primul mesaj care poate fi citit printre rândurile evangheliei din această zi.

Apoi o putem privi și admira pe Marta, acel tip de femeie care niciodată nu poate să stea locului și mereu se agită să facă treburile cât mai bine. Și să le facă pe toate. Însă nu putem să ne mulțumim cu această descriere. Marta e mult mai mult. Ea nu este doar o femeie activă, ci și una plină de credință, de pasiune pentru oameni și pentru Domnul. Ca să avem imaginea ei completă și să nu o plasăm la cealaltă extremă față de Maria, trebuie să o privim și din prespectiva unui alt pasaj evanghelic.

Pe Marta o găsim în evanghelia după sfântul Ioan. Acolo vedem că Marta este cu adevărat o femeie plină de credință. Am putea spune că este varianta feminină a lui Petru. Așa cum Petru și-a mărturisit credința în Isus, spunând că este Mesia, Fiul lui Dumnezeu cel viu, la fel și Marta. Să ne amintim fragmentul și să ascultăm, să ne întipărim credința ei, cuvintele ei în inima noastră. Era imediat după moartea fratelui ei, Lazăr. Când l-a întâlnit pe Isus i-a spus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit! Însă și acum știu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da”. Isus i-a spus: „Fratele tău va învia”. Marta i-a zis: „Știu că va învia, la înviere, în ziua de pe urmă”. Isus i-a spus: „Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; și oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?”. Ea, răspunzând, a zis: „Da, Doamne; eu am crezut că tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume”. „Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu”. Câtă credință! Ce mărturisire plină de dragoste, speranță și credință, exact ca Petru.

Astăzi nu trebuie să le separăm pe cele două surori. Fiecare are modul său de a-și trăi viața și exprima credința. Faptul că Isus spune că „Maria și-a ales partea cea mai bună” nu înseamnă că Marta greșește sau că Isus vrea ca Marta să renunțe la muncile ei. Nu! Mesajul lui Isus pentru Marta și pentru noi, care suntem un fel de Marta în fiecare zi, este să ne oprim pentru o clipă și să ne amintim cine suntem și în ce anume credem, să ne mărturisim credința, așa cum a făcut și ea. Să ne găsim echilibru vieții, centrul credinței și să nu ne lăsăm sufocați de judecăți la adresa celorlalți care trăiesc altfel, care văd altfel viața.

Iată invitația Domnului pentru noi: oprește-te o clipă din ceea ce faci și găsește-ți echilibrul, centrul, calmul. Este atât de important să fim echilibrați și motivați în ceea ce facem. Altfel riscăm să ajungem mici teroriști pentru cei din jurul nostru, să ruinăm suflete dragi. Așadar, cine ești? Ce, cine te motivează să faci ceea ce faci? Care este sensul vieții tale? Unde și cum îți găsești echilibrul? De ce crezi? Sau de ce nu crezi? De ce mergi la biserică? Sau de ce nu mergi? De ce îi ajuți pe cei din juul tău? Sau de ce refuzi să-i ajuți? Cine sunt cei de lângă tine? Sunt ei egali cu tine? Reușești să-i privești ca pe niște adevărați frați?

Oprește-te din ceea ce faci și caută să vezi care este sensul vieții tale, unde îți găsești echilibrul. Evită orice extremism și învață să trăiești cu ceilalți ca frații, în pace, egalitate și echilibru. Altfel, te zbați în zadar. Altfel, riscăm să devenim toți teroriști!

Să construim împreună o lume a păcii, a egalității, a echilibrului.

Pacea să fie mereu cu tine, în casa și în inima ta!

17 iulie 2016 

† DUMINICA a 16-a de peste an
Ss. Alexie, cerşetor; Marcelina, fc.
Gen 18,1-10a; Ps 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42

LECTURA I
Doamne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi, nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău!
Citire din cartea Genezei 18,1-10a
În zilele acelea, Domnul i s-a arătat lui Abraham la terebinţii din Mambre, pe când el şedea la intrarea în cort, în timpul arşiţei zilei. 2 Şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare aproape de el. I-a văzut şi a alergat de la intrarea în cort ca să-i întâmpine şi s-a prosternat până la pământ 3 şi a zis: „Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul tău! 4 Să se aducă puţină apă! Vă veţi putea spăla picioarele şi să vă întindeţi sub copac. 5 Eu voi lua o bucată de pâine ca să vă întăriţi, apoi veţi trece mai departe, de vreme ce aţi trecut pe la slujitorul vostru”. Ei i-au zis: „Fă aşa cum ai spus!” 6 Abraham s-a dus în grabă la Sara, în cort, şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri din făina aleasă, frământă şi fă turte!” 7 Abraham a alergat la cireadă, a luat un viţel fraged şi bun şi l-a dat servitorului care s-a grăbit să-l pregătească. 8 A luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise şi le-a pus înaintea lor, iar ei au mâncat în timp ce el stătea lângă ei sub copac. 9 Ei l-au întrebat: „Unde este Sara, soţia ta?” El le-a răspuns: „Iat-o, în cort!” 10a Şi a spus: Mă voi întoarce la tine la anul pe vremea aceasta şi atunci Sara, soţia ta, va avea un fiu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 14(15),2-3a.3bc-4ab.5 (R. cf. 1a)
R.Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.

2 Cel care umblă fără prihană,
face dreptatea şi spune adevărul din inimă;
3a cel care nu calomniază cu limba. R.

3bc Nu face rău semenului său,
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4ab În ochii săi, cel nelegiuit e vrednic de dispreţ,
dar îi cinsteşte pe cei care se tem de Domnul. R.

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă
şi nu ia mită împotriva celui fără vină.
Cel care face acestea
nu se va clătina în veci! R.

LECTURA A II-A
Vă vestesc misterul ascuns de veacuri şi de generaţii, dar acum descoperit sfinţilor săi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,24-28
Fraţilor, acum mă bucur în pătimirile mele pentru voi şi împlinesc ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos în trupul meu pentru trupul său, care este Biserica, 25 căreia i-am devenit slujitor după misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, 26 misterul ascuns de veacuri şi de generaţii, dar acum descoperit sfinţilor săi, 27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia gloriei acestui mister între neamuri, adică Cristos în voi, speranţa gloriei. 28 Pe el îl proclamăm îndemnând pe orice om şi învăţând pe orice om în toată înţelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârşit în Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Lc 8,15
(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună şi aduc roade întru răbdare. (Aleluia)

EVANGHELIA
L-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. Maria a ales partea cea bună.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42
În acel timp au intrat într-un sat. O femeie cu numele de Marta l-a primit pe Isus în casa ei. 39Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. 40 Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Domnul, răspunzând, i-a zis: „Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi, 42 însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: