Fericit cel care crede

Ave Maria

„Fericită aceea care a crezut
că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!”

Este greu de stabilit care sunt cele mai repetate cuvinte din Scriptură în viața de zi cu zi. Însă cu siguranță cuvintele Elisabetei și ale sfintei Fecioare Maria, din evanghelia zilei, pot fi considerate printre cele mai întâlnite și rostite cuvinte din viața unui creștin. Pe de o parte avem cuvintele Elisabetei care au fost preluate în rugăciunea „Salutarea îngerească” (Bucură-te, Marie…), iar oricine spune, de exemplu, sfântul Rozariu repetă de cel puțin 50 de ori aceste cuvinte: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău”. Iar răspunsul Mariei la salutul Elisabetei a devenit rugăciunea de fiecare seară a tuturor celor care se roagă breviarul, dar și rugăciunea de mulțumire a celor care vor să-l preamărească pe Dumnezeu pentru dragostea și fidelitatea sa prin cântarea Magnificat.

Însă dincolo de cele mai rostite cuvinte, sărbătoarea de astăzi ne pune în fața uneia dintre cele mai îndrăgite persoane din istoria omenirii: sfânta fecioară Maria, maica lui Cristos și a oamenilor, ajutorul creștinilor și maica bunului sfat, scăparea păcătoșilor și tămăduitoarea bolnavilor. Cine nu se simte în sărbătoare astăzi privind la Maria? Cine nu găsește cel puțin un motiv pentru a se apropia de Maria?

Cele mai multe biserici și sanctuare îi sunt dedicate ei. Este Femeia care în fiecare an pune în mișcare milioane de oameni spre marile sanctuare ale omenirii. Este Mama care consacră mii de inimi și convertește, prin harul Fiului, zeci de mii de suflete. Este Fecioara care repetă fiecărei inimi descurajate cuvintele îngerului Gabriel: „Nu te teme! Pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputință!” Nimic. Nu te teme!

Cu siguranță putem vorbi despre ea ca fiind „prima Doamnă” a omenirii. Cât de adevărate sunt cuvintele „De Maria numquam satis” pentru că niciodată nu vom putea vorbi suficient despre ea, niciodată nu vom putea să-i mulțumim îndeajuns pentru ploaia de haruri ce o mijlocește neîncetat pentru noi, niciodată nu vom putea trăi fără să apelăm la ajutorul și sprijinul ei.

Spre ea se îndreaptă rugăciunea noastră: „Bună Mamă și Fecioară, privește spre noi, sărmanii păcătoși. Fii astăzi mângâierea sufletelor și trupurilor noastre. Alină orice inimă și șterge orice lacrimă din ochii noștri. Pune pe chipul nostru seninătatea privirii tale și speranța mântuirii. Ajută-ne să fim fericiți cu viața noastră, cu credința noastră, cu familia noasră, cu prietenii noștri. Da, bună mamă, ajută-ne să fim fericiți, cu sufletul împăcat.

Maria e regina fericirii după care sperăm și noi. Ea este fericită pentru că a crezut. Să credem și noi și vom vedea în viața noastră lucrările minunate ale Domnului. Nimeni nu trebuie să se simtă singur pe acest pământ și nimeni nu trebuie să fie trist în această zi: este o zi dedicată Mamei noastre cerești, Regina inimilor noastre, regina fericirii. Sfântă Marei, roagă-te pentru noi, ajută-ne să fim fericiți cu viața noastră, cu credința noastră. Ajută-ne să nu ne simțim niciodată singuri pentru că în tine avem cea mai bună mamă. Ajută-ne să iubim și să căutăm prezența ta și a fiului tău, să fim mereu cu tine! Tu ești cărarea noastră spre fericirea inimii, tu ești călăuza noastră spre împlinirea vieții: mântuirea!


PS. Maria ne poate chema și conduce spre zeci de sanctuare, spre sute de locuri de pelerinaj, spre sute de devoțiuni, dar dacă acolo nu ne întâlnim cu Cristos și cu aproapele, atunci înseamnă că am rătăcit calea. Maria nu este niciodată în „locurile” sau în „viața” în care nu poate fi întâlnit Cristos și fericirea.

15 august 2016 

Luni din săptămâna a 20-a de peste an
† ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, călug.

Ap 11,19a;12.1-6a.10ab; Ps 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

LECTURA I
O Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 11,19a; 12,1-6a.10ab
Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer şi a fost văzut chivotul alianţei lui în templul său. 12,1 Şi s-a arătat în cer un semn mare: o Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele. 2 Ea era însărcinată; striga în chinurile naşterii, frământându-se să nască. 3 Apoi a apărut un alt semn în cer: iată, un dragon ca de foc, mare, având şapte capete şi zece coarne, iar pe capete – şapte diademe. 4 Coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea Femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. 5 Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier; copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul său, 6a iar Femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. 10ab Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: „Acum au venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 44(45),10.11.12.16 (R.: 10b)
R.Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

10 Fiice de regi sunt în preajma ta,
regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir. R.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,
uită de poporul tău şi de casa părintelui tău! R.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta;
el îţi este stăpânul, prosternă-te în faţa lui. R.

16 Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie şi veselie,
sunt conduse în palatul regelui. R.

LECTURA A II-A
Cel dintâi va învia Cristos, după aceea, cei care sunt ai lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,20-27a
Fraţilor, Cristos a înviat din morţi, fiind începutul învierii celor adormiţi. 21 Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine şi învierea din morţi. 22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă. 23 Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos, după aceea, cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui, 24 apoi va fi sfârşitul, când el va încredinţa împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi putere. 25 Căci el trebuie să domnească până când va pune toţi duşmanii sub picioarele lui. 26 Ultimul duşman care va fi nimicit este moartea. 27 De fapt, „toate le-a supus sub picioarele lui”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Maria a fost înălţată la ceruri, corurile de îngeri se bucură. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari. I-a înălţat pe cei umili.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-56
În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. 40 A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas puternic: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului tău! 43 Şi de unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? 44 Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu! 45 Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!” 46 Maria a spus: „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, 49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic şi numele lui e sfânt! 50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de el. 51 A arătat puterea braţului său: i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor. 52 I-a dat jos de pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei smeriţi; 53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-şi de îndurarea sa, 55 după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. 56 Maria a rămas cu ea cam trei luni, apoi s-a întors la casa ei.

Cuvântul Domnului

 

Arca lui Noe ne învață…

Tot ce trebuie să ştim despre viaţă se poate învăţa de la Arca lui Noe: 1. Nu pierde barca în care navighezi prin viață. 2. Aminteşte-ţi că toţi suntem în aceeaşi barcă. 3 .Fă-ţi planuri în avans. Nu ploua când Noe şi-a construit Arca. 4. Fii pregătit. Când vei avea 100 de ani, e posibil […]

https://prietendevremerea.wordpress.com/2016/08/15/arca-lui-noe-ne-invata/

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: