Cea care a crezut prin credință, prin credință a și zămislit…

Mama Maria si Pruncul Isus    Vă rog, fiți atenți la ceea ce a spus Domnul Isus Cristos, întinzând mâna spre ucenicii săi: Iată, mama mea și frații mei; căci oricine face voința Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este și frate, și soră, și mamă (Mt 12,49-50). Oare nu a făcut voința Tatălui Fecioara Maria, care a crezut cu credință, a zămislit prin credință, a fost aleasă ca aceea din care trebuia să se nască mântuirea noastră între oameni, a fost creată de Cristos, înainte ca să fie creat Cristos în ea? Desigur că a făcut voința Tatălui preasfânta Maria și de aceea contează mai mult pentru Maria faptul că a fost ucenică a lui Cristos, decât faptul că a fost mama lui Cristos. Repetăm: pentru ea a fost o demnitate mai mare și o fericire mai mare faptul că a fost ucenică a lui Cristos decât faptul că a fost mama lui Cristos. De aceea, Maria era fericită, pentru că, înainte de a-l naște pe Învățătorul, l-a purtat în sânul ei.
Vezi dacă nu este adevărat ceea ce spun. În timp ce Domnul trecea, urmat de mulțime, și făcea minunile sale divine, o femeie a exclamat: Fericit sânul care te-a purtat! (Lc 11,27). Fericit sânul care te-a purtat! Pentru ca fericirea să nu fie căutată în trup, ce răspunde Dom­nul? Mai degrabă fericiți sunt aceia care ascultă cuvân­tul lui Dumnezeu și-l păstrează (Lc 11,28). Și Maria tocmai pentru aceasta este fericită, pentru că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a păstrat. A păstrat mai mult adevărul în mintea sa decât trupul în sânul său. Cristos este adevăr, Cristos este trup; Cristos este adevăr în mintea Mariei, Cristos este trup în sânul Mariei. Con­tează mai mult ceea ce este în minte decât ceea ce este purtat în sân.
Sfântă este Maria, fericită este Maria, dar Biserica este mai mult decât Fecioara Maria. De ce? Pentru că Maria este o parte a Bisericii: un mădular sfânt, un mădu­lar excelent, un mădular care îi depășește pe toți în demnitate, însă este totuși întotdeauna un mădular față de întregul trup. Dacă este mădular al întregului trup, atunci desigur că are valoare mai mare trupul decât un mădular al său. Domnul este capul, iar Cristos total este cap și trup. Ce să spunem? Avem un cap divin, îl avem pe Dumnezeu ca și cap.
De aceea, preaiubiților, fiți atenți: și voi sunteți mădu­lare ale lui Cristos, și voi sunteți trupul lui Cristos. Observați în ce mod sunteți, pentru că el spune: Iată mama mea și frații mei (Mt 12,49). Cum veți putea să fiți mama lui Cristos? Oricine ascultă și oricine face voința Tatălui meu, care este în ceruri, acela îmi este și frate, și soră, și mamă (cf. Mt 12,50). Atunci când spun frați, atunci când spun surori, este clar că vreau să vorbesc despre una și aceeași moștenire. De aceea, în milostivirea sa, Cristos, fiind unic, nu vrea să fie sin­gur, ci a făcut în așa fel încât să fim moștenitori ai Tatălui și împreună-moștenitori cu el în aceeași moștenire a sa.

Din Predicile sfântului Augustin, episcop
Pred. 25, 7-8: PL 46, 937-938:
Cea care a crezut prin credință, prin credință a și zămislit

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: