La mulți ani persoanelor consacrate!

Convertirea

Un gând de rugăciune și o urare din inimă pentru toate persoanele consacrate, pentru oamenii – bărbați și femei, călugări și călugărițe – care sunt semne ale existenței și prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru.  Cei care au îmbrățișat viața consacrată vorbesc lumii despre copilul Isus care este același ieri, astăzi și în veci (Evr 13,8).

La mulți și binecuvântați ani!

Viața consacrată vorbește lumii

Fetita in adoratie„Iată, [copilul] acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora”, a spus bătrânul Simeon despre un prunc pe care nu-l auzise predicând și nici nu-l văzuse făcând minuni sau murind răstignit. Însă, fiindcă era era „un om drept şi evlavios”, a simțit în inima sa că acea ființă plăpândă este împlinirea tuturor speranțelor. Bătrânul cu Pruncul în brațe este icoana întipărită astăzi în inima noastră, o icoană care ne ajută să redescoperim măreția ascunsă în ceea ce este mic și totodată ne învăță să privim cu alți ochi viața și copiii. Simeon ne amintește că în fiecare prunc stă ascunsă o comoară, un plan care așteaptă să fie împlinit, o binecuvântare pentru lume.

Cei care au călătorit în spațiu au povestit fascinați cum planeta Pământ, privită din spațiul cosmic, este doar un „palid punct albastru”. Doar un „punct”! Dacă acel punct ar fi privit de cineva care nu a fost niciodată pe Pământ, el nu ar însemna nimic în imensitatea Universului. Ar fi doar un punct, o parte nesemnificativă. Dar pentru noi acel palid punct albastru este „casa noastră”, este locul unde trăim, este „universul” nostru în care avem familia și prietenii, în care avem atât de multe amintiri frumoase. Nu este doar un punct din Univers, ci este „universul” nostru, casa noastră, acolo avem totul (cf. Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space).

Nu de puține ori neglijăm valoarea vieții atunci când omul este doar un punct în plină formare în sânul matern sau când e doar un prunc în primele luni în această lume. Uităm că acel „punct” abia perceptibil în sânul mamei sau acel prunc plăpând este o minune, o binecuvântare pentru viitor. Nimeni nu are voie să distrugă acel „punct”, acea ființă firavă care cuprinde în sine un univers. Cât de fericiți și binecuvântați am fi dacă am reda celor mici măreția pe care o merită!

Bătrânul Simeon îmbrățișează în pruncul divin pe salvatorul omului și ne invită să prețuim și să salvăm fiecare viață. Ființa umană, din prima clipă a conceperii, este un univers nebănuit de încăpător. Trebuie să primim cu brațele deschise fiecare „punct” care crește, fiecare „univers” ascuns în ființa umană. Să ne amintim că mulți dintre cei care acum zeci de ani erau doar un „punct” primit cu dragoste, acum sunt părinți sau bunici, sunt educatori sau medici, agricultori sau preoți, persoane consacrate etc. Unele „puncte”, când au crescut, au fost atrase în jurul „noului templu”, Biserica, și, asemenea Anei, slujesc „zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni”. Cei care au îmbrățișat viața consacrată vorbesc lumii despre copilul Isus care este același ieri, astăzi și în veci (Evr 13,8).


Bătrânii Simeon și Ana
sunt imaginea vieții consacrate:
oameni drepți, evlavioși
care slujesc în Biserică zi și noapte
prin posturi și rugăciuni,
vorbind tuturor despre Cristos,
pruncul divin.


2 februarie 2017 

Joi din săptămâna a 4-a de peste an
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18); Ps 23; Lc 2,22-40 (2,22-32)

LECTURA I
Va intra dintr-odată în templul său Domnul pe care voi îl căutaţi.
Citire din cartea profetului Malahia 3,1-4
Aşa spune Domnul Dumnezeu: „Iată, îl trimit pe mesagerul meu! El va îndrepta calea înaintea mea. Va intra dintr-odată în templul său Domnul pe care voi îl căutaţi, mesagerul alianţei pe care voi îl doriţi. Iată, vine, zice Domnul Sabaot! 2 Cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea sta când se va arăta el? Căci el va fi ca focul celui care topeşte şi ca leşia celui care spală. 3 Va şedea precum cel care topeşte şi îi va curăţa pe fiii lui Levi şi-i va rafina ca pe aur şi pe argint. Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate. 4 Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda şi a Ierusalimului, ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 23(24),7.8.9.10(R.: 10b)
R.: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.

7 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei! R.

8 Cine este acest rege al gloriei?
E Domnul cel tare şi puternic,
Domnul cel viteaz în luptă. R.

9 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei! R.

10 Cine este acest rege al gloriei?
Domnul oştirilor: el este regele gloriei. R.

LECTURA A II-A
Trebuia să se facă în toate asemenea fraţilor.
Citire din Scrisoarea către Evrei 2,14-18
Fraţilor, cum însă copiii au acelaşi sânge şi aceeaşi carne, a devenit şi Isus părtaş cu ei, pentru ca, prin moarte, să reducă la neputinţă pe cel care avea puterea morţii, adică pe diavol, 15 şi să-i elibereze pe aceia care, de frica morţii, toată viaţa lor erau reduşi la sclavie. 16 Căci nu se îngrijeşte de îngeri, ci de urmaşii lui Abraham se îngrijeşte. 17 De aceea, era nevoie să se facă în toate asemenea fraţilor, pentru ca să devină un mare preot îndurător şi vrednic de încredere pentru relaţiile cu Dumnezeu, ca să ispăşească păcatele poporului. 18 Aşadar, prin faptul că el însuşi a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercaţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 2,32
(Aleluia) Lumină spre luminarea neamurilor şi spre gloria poporului tău, Israel! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ochii mei au văzut mântuirea ta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,22-40
După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, Maria şi Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim, ca să-l ofere Domnului, 23 după cum este scris în Legea Domnului: „Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul” 24 şi să aducă jertfă, după cum este spus în Legea Domnului, „o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”. 25 Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon şi acesta era un om drept şi evlavios care aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului. 27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus ca să facă după obiceiurile Legii cu privire la el, 28 l-a luat în braţe şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: 29 „Acum, slobozeşte-l pe slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace, 30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta 31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 32 lumină spre luminarea neamurilor şi slava poporului tău, Israel!” 33 Tatăl şi mama lui se mirau de cele spuse despre el. 34 Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn de contradicţie – 35 ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi -, iar o sabie va străpunge sufletul tău!” 36 Era acolo şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei, 37 era acum văduvă şi ajunsese la optzeci şi patru de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni. 38 Fiind prezentă şi ea, îl mărturisea pe Dumnezeu şi vorbea despre copil tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului. 39 Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 40 Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.

Cuvântul Domnului

forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 2,32
(Aleluia) Lumină spre luminarea neamurilor şi spre gloria poporului tău, Israel. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ochii mei au văzut mântuirea ta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,22-32
După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, Maria şi Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim, ca să-l ofere Domnului, 23 după cum este scris în Legea Domnului: „Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul” 24 şi să aducă jertfă, după cum este spus în Legea Domnului, „o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”. 25 Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon şi acesta era un om drept şi evlavios care aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului. 27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus ca să facă după obiceiurile Legii cu privire la el, 28 l-a luat în braţe şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: 29 „Acum, slobozeşte-l pe slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace, 30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta 31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 32 lumină spre luminarea neamurilor şi slava poporului tău, Israel!”

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: