Cristos nu e brutarul sau medicul de serviciu!

paine-si-circ-si-sanatateIsus și apostolii „au plecat cu o barcă spre un loc pustiu, ei singuri. Mulţi i-au văzut plecând şi şi-au dat seama. Au mers deci pe jos din toate cetăţile şi, alergând într-acolo, au ajuns înaintea lor”. Iar noi astăzi putem să ne lăsăm purtați de ochii minții spre acele locuri și admirăm mulțimea oamenilor care aleargă pentru a-l (re)găsi pe Cristos.

Să contemplăm această imagine: după ce Dumnezeu a ieșit în întâmpinarea omului, după ce s-a lăsat descoperit și cunoscut în Cristos, oamenii care l-au întâlnit, cei care i-au ascultat cuvântul, cei care i-au simți atingerea și vindecările, minunile și înțelepciunea, nu mai pot sta fără el. Știau că au nevoie de el, de acest Isus din Nazaret. Acești oameni strigă sufletului nostru: „Dacă-l întâlnești cu adevărat pe Cristos, dacă ajungi să-l cunoști, nu mai poți trăi fără el”.

Această sete a omului după Cristos este exprimată atât de bine de sfântul Augustin: „M-ai chemat şi m-ai strigat şi ai pus capăt surzeniei mele. Ai fulgerat şi ai strălucit, şi ai alungat orbirea mea; ai răspândit mireasmă şi eu am inspirat, şi acum te urmez cu înfocare; am gustat din tine şi acum sunt înfometat şi însetat după tine; m-ai atins doar şi m-am şi aprins de dor după pacea ta”.

Mereu au fost oameni însetați de Cristos, oameni care l-au căutat. Nu de puține ori noi înșine ne asemănăm cu oamenii din evanghelie: alergăm după Cristos, avem nevoie de el. Dar de ce? De ce vrem ca Isus din Nazaret să facă parte din viața noastră? Suntem cu adevărat însetați de el, de învățătura sa sau căutăm doar „pâine și sănătate”?

Isus le-a spus mulțimilor care alergau după el (și ne spune și nouă): „Adevăr, adevăr vă spun: mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Lucrați nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne spre viața veșnică, pe care v-o va da Fiul Omului” (In 6,26-27).

Atunci când îl căutăm pe Cristos doar pentru „pâine”, doar pentru realități materiale, reducem rugăciunea Tatăl nostru și Evanghelia la „dă-ne, Doamne, pâinea cea de toate zilele”. Dacă tot ceea ce așteptăm de la Cristos este „pâinea” pentru un trai mai bun, dacă facem din Cristos brutarul sau medicul de serviciu, vom sfârși prin a striga asemenea mulțimilor din evanghelie: „Răstignește-l! Răstignește-l” (cf. Mc 15,13-14). Însă dacă îl căutăm pe Cristos pentru că el este Domnul și învățătorul nostru, singurul învățător și maestru (cf. Mt 23,8-10), atunci el ne va privi cu drag, se va îndrăgosti de sufletul nostru și va începe să ne învețe, ne va vorbi la inimă (cf. Os 2,16).

Să alergăm astăzi la Cristos, învățătorul nostru, să-i ascultăm cuvintele și să le împlinim. Să ne educăm viața după evanghelie. Să ne lăsăm educați de Isus din Nazaret.


Cristos nu este nici brutar, nici medic, nici magician.
El este Domnul și învățătorul nostru,
Dumnezeu adevărat și om adevărat.


4 februarie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 4-a de peste an
Sf. Gilbert, pr.
Evr 13,15-17.20-21; Ps 22; Mc 6,30-34

LECTURA I
Dumnezeul păcii, care l-a readus din morţi pe Domnul nostru Isus, să vă întărească pentru orice lucrare bună.
Citire din Scrisoarea către Evrei 13,15-17.20-21
Fraţilor, aşadar, să-i oferim lui Dumnezeu prin Isus o jertfă de laudă continuă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui! 16 Nu uitaţi binefacerea şi întrajutorarea, pentru că astfel de sacrificii îi plac lui Dumnezeu. 17 Aveţi încredere în conducătorii voştri şi fiţi supuşi lor, pentru ca ei, care veghează asupra sufletelor voastre ca şi cum ar trebui să dea cont, să facă aceasta cu bucurie, şi nu suspinând. Altfel, nu vă va fi de folos. 20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele alianţei veşnice, l-a readus din morţi pe Domnul nostru Isus, păstorul cel mare al oilor, 21 să vă întărească pentru orice lucrare bună, ca să împliniţi voinţa lui, făcând în noi ceea ce este plăcut înaintea lui, prin Isus Cristos, căruia să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)
R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău,
căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) „Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Erau ca oile care nu au păstor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,30-34
În acel timp, apostolii s-au adunat la Isus şi i-au povestit toate câte au făcut şi au învăţat. 31 Atunci el le-a spus: „Veniţi deoparte, într-un loc retras, şi odihniţi-vă puţin!”; pentru că mulţi veneau şi plecau şi nu aveau timp nici măcar să mănânce. 32 Au plecat cu o barcă spre un loc pustiu, ei singuri. 33 Mulţi i-au văzut plecând şi şi-au dat seama. Au mers deci pe jos din toate cetăţile şi, au ajuns înaintea lor. 34 Coborând, Isus a văzut o mare mulţime şi i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca oile care nu au păstor; şi a început să-i înveţe multe.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: