„Nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău”

1 ianuarie 2014 curaj accceptare si intelepciune„Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii” (In 8,12), sunt cuvintele care au răsunat înainte de proclamarea evangheliei din această duminică. Isus este lumină, adevăr pe care îl mărturisim și în crez: „Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină”. Însă astăzi Cristos, cel care este „lumină spre luminarea neamurilor” (Lc 2,32), ne spune că și noi trebuie să fim lumina lumii și sarea pământului: „Voi sunteţi sarea pământului… Voi sunteţi lumina lumii”!

Poate că nu ne surprinde că Domnul le cere discipolilor săi să fie sare și lumină. Sunt în joc două elemente esențiale pentru a trăi pe acest pământ, sunt realități cu care fiecare ucenic era obișnuit. Mult mai greu trebuie să le fi fost să-l înțeleagă atunci când le-a spus: „Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni” (Mt 4,19).

Să fii sare, să dai gust vieții, sau să fii lumină și să luminezi pașii celor din întuneric este ceva bun, nobil, ceva ce fiecare ar trebui să simtă în inima sa. Însă lucrurile se complică atunci când nouă, ființe atât de limitate, și discipolilor, un grup de oameni la fel de firavi ca și noi, ni se cere să fim sare și lumină pentru tot pământul, pentru întreaga lume. Am putea spune: „E normal să le fi cerut asta pentru că Isus este Dumnezeu și știa că după un timp ucenicii săi nu vor mai fi doar 12, ci vor fi mii și milioane”. Însă aici nu este vorba despre numere sau cantități, ci despre fiecare ucenic în parte. Mai mult, sare și lumină pentru întreg pământul trebuie să devină fiecare om, fiecare creștin.

Să privim lecturile acestei zile. În ele strălucește tocmai „puterea lui Dumnezeu” (cf. 1Cor 2,5) care ne arată calea pentru a ne împlini vocația de sare și lumină a lumii: „Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost, când vezi un om gol, îmbracă-l şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău”. Când facem toate acestea, Domnul ne asigură prin gura profetului Isaia: „Atunci lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare”. Vom fi lumină și vom răspândi lumină în jurul nostru, risipind orice beznă.

Aceeași cale spre a fi lumina lumii este proclamată și de psalmist: „Fericit este omul care se teme de Domnul, el răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, el este milostiv, drept şi plin de dragoste. Bun este omul care are milă şi dă cu împrumut, el îşi rânduieşte bunurile cu judecată. El nu se clatină niciodată. El este darnic faţă de cei sărmani, dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna”.

Să răspândim lumină prin faptele noastre. Să dăm gust bun acestei vieți prin operele noastre de caritate. Lumina pe care o admirăm în viața sfântului Paul să ne dobândească și nouă strălucirea omului care îl predică pe Cristos răstignit.


„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât ei să vadă faptele voastre bune
şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri”
(Mt 5,16).


5 februarie 2017 

† DUMINICA a 5-a de peste an
Sf. Agata, fc. m.
Is 58,7-10; Ps 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

LECTURA I
Lumina ta va răsări ca zorile.
Citire din cartea profetului Isaia 58,7-10
Aşa spune Domnul Dumnezeu: „Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost, când vezi un om gol, îmbracă-l şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău! 8 Atunci, lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta se va arăta repede; dreptatea ta va merge înaintea ta şi gloria Domnului te va păzi din spate. 9 Atunci îl vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde, vei striga şi el va zice: «Iată-mă!», dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul, arătatul cu degetul şi vorbirea păcătoasă; 10 dacă îţi vei da sufletul pentru cel înfometat şi vei sătura inimile umilite, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 111(112),1a.4-5.6-7.8a şi 9 (R.: cf. 4)
R.: Cel drept străluceşte ca o lumină în întuneric.
sau:
Aleluia.

1a Fericit este omul care se teme de Domnul
4 el răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,
el este milostiv, drept şi plin de dragoste.
5 Bun este omul care are milă şi dă cu împrumut,
el îşi rânduieşte bunurile cu judecată. R.

6 El nu se clatină niciodată:
cel drept va fi amintit în veci.
7 El nu se teme de zvonurile rele,
inima lui e gata şi se încrede în Domnul. R.

8a Inima lui este neclintită, nu are nicio teamă,
9 El este darnic faţă de cei sărmani,
dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna,
iar fruntea lui se înalţă cu cinste. R.

LECTURA A II-A
Am venit să vă vestesc misterul lui Cristos, cel răstignit.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5
Fraţilor, eu, când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul lui Dumnezeu nu prin măiestria cuvântului sau prin înţelepciune. 2 Într-adevăr, n-am voit să ştiu nimic altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Eu însumi am venit la voi în slăbiciune, cu frică şi cuprins de nelinişte, 4 iar cuvântul meu şi predica mea n-au constat în discursuri convingătoare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a puterii, 5 astfel încât credinţa voastră să fie bazată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12bd
(Aleluia) „Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte. 15 Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toţi cei care sunt în casă. 16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!”

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: