În disperarea de a ajunge stăpâni, au călcat în picioare bucuria de a fi frați!

tirani-si-dictatori„Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi, iată, erau foarte bune”. Toate au fost privite și considerate bune, nu doar omul pe care cultura modernă l-a așezat într-un atropocentrism deviat, făcând din el măsura tuturor lucrurilor. Omul a uitat că este doar o parte a creației și nu stăpâul ei. Iar în disperarea de a ajunge stăpân a călcat în picioare bucuria de a fi frate și prieten!

Catehismul Bisericii Catolice ne învață că „fiecare creatură îşi are bunătatea şi desăvârşirea proprie. Pentru fiecare dintre lucrările din cele «şase zile», se spune: «şi a văzut Dumnezeu că era bine». «Din însăşi condiţia lor de creatură, toate lucrurile sunt înzestrate cu consistenţa, cu adevărul şi cu bunătatea lor proprie, cu propria organizare şi cu propriile legi». Diferitele creaturi, voite în fiinţa lor proprie, reflectă, fiecare în felul ei, o rază din înţelepciunea şi bunătatea fără margini a lui Dumnezeu. De aceea, omul trebuie să respecte bunătatea proprie fiecărei creaturi, pentru a evita folosirea dezordonată a lucrurilor, care ar arăta dispreţul faţă de Creator şi ar determina consecinţe nefaste pentru oameni şi pentru mediul înconjurător.

Interdependenţa creaturilor este voită de Dumnezeu. Soarele şi Luna, cedrul şi floarea, vulturul şi vrabia: priveliştea nenumăratelor lor diferenţe şi inegalităţi arată că nici o creatură nu îşi este suficientă sieşi. Ele nu există decât în dependenţă unele faţă de altele, pentru a se completa reciproc, unele în slujba altora” (nn. 339-340; cf. Gaudium et spes, nr. 36).

Însă noi nu vrem să respectăm această demnitate a creației și a creaturilor. „Omul modern nu a fost educat la folosirea corectă a puterii” și trăiește convins că „orice obținere de putere este pur și simplu progres, creștere de siguranță, de utilitate, de bunăstare, de forță vitală, de plinătate de valori” (Romano Guardini, Sfârșitul epocii moderne). Această amăgire și lipsa educației pentru folosirea corectă a puterii ne determină să ne comportăm greșit față de realitățile din jurul nostru. Puterea economică și tehnologia ne fac să credem că putem relativiza totul, că putem crea un sistem de valori adaptat nevoilor și intereselor noastre.

Astfel mustrarea lui Cristos este îndreptată spre noi: „Voi suprimaţi cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră pe care voi v-o transmiteţi”. Zilnic, prin atitudinea noastră față de mediul înconjurător și față de frații noștri, zădărnicim legea înscrisă în conștiința noastră: „Fugi de rău și fă binele”! Noi înșine devenim ipocriții din evanghelie atunci când neglijăm regula de aur: „Tot ce vreți ca oamenii să facă pentru voi, faceți și voi pentru ei” (Mt 7,12)


„Știți că cei care conduc popoarele le domină
și cei mari își fac simțită puterea asupra lor.
Între voi să nu fie așa.
Dimpotrivă,
cine vrea să devină mare între voi
să fie slujitorul vostru”
(Mt 20,25-26).7 februarie 2017 

Marţi din săptămâna a 5-a de peste an
Sf. Richard, rege; Fer. Ana-Maria Adorni, călug.
Gen 1,20-2,4a; Ps 8; Mc 7,1-13

LECTURA I
Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră.
Citire din cartea Genezei 1,20-2,4a
La început, când a creat cerul şi pământul, Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de fiinţe vii şi să zboare păsări deasupra pământului pe firmamentul cerului!” 21 Şi Dumnezeu a creat peştii cei mari şi toate fiinţele vii care mişună în ape, după specia lor, şi toate păsările înaripate, după specia lor. Şi a văzut Dumnezeu că era bun. 22 Şi le-a binecuvântat Dumnezeu, zicând: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; şi păsările să se înmulţească pe pământ!” 23 Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a cincea. 24 Şi a zis Dumnezeu: „Să facă pământul să iasă fiinţe vii după specia lor: animale, reptile şi vieţuitoare ale câmpului, după specia lor!” Şi aşa a fost. 25 Şi a făcut Dumnezeu vieţuitoare ale câmpului după specia lor, animalele după specia lor şi toate reptilele pământului după specia lor. Şi a văzut Dumnezeu că era bun. 26 Şi a zis Dumnezeu: „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră şi să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului, peste animale, peste tot pământul şi peste toate reptilele care se târăsc pe pământ!” 27 Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a creat. 28 Şi i-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste toate fiinţele care se târăsc pe pământ!” 29 Şi a zis Dumnezeu: „Iată, v-am dat toată iarba care face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră. 30 Iar tuturor fiinţelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor animalelor care se târăsc pe pământ, care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”. Şi aşa a fost. 31 Şi Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi, iată, erau foarte bune. Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a şasea. 2,1 Astfel s-au împlinit cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. 2 Şi a împlinit Dumnezeu în ziua a şaptea lucrarea pe care o făcuse. Şi s-a odihnit în ziua a şaptea de la toată lucrarea pe care o făcuse. 3 Şi Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ea s-a odihnit de la toată lucrarea pe care a creat-o atunci când a făcut-o. 4a Acestea sunt originile cerului şi pământului, atunci când au fost create.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a)
R.: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

4 Când privesc cerurile tale, lucrările mâinilor tale,
luna şi stelele pe care le-ai creat,
5 mă întreb: „Ce este omul, că te gândeşti la el,
sau fiul omului, că-l iei în seamă?” R.

6 L-ai făcut cu puţin mai mic decât pe îngeri,
l-ai încununat cu cinste şi măreţie.
7 L-ai făcut să stăpânească lucrările mâinilor tale,
toate le-ai pus la picioarele sale. R.

8 Oile şi boii laolaltă,
precum şi animalele câmpului,
9
 păsările cerului şi peştii mării,
tot ce străbate căile apelor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 118(119),36a.29b
(Aleluia) Înclină-mi inima spre învăţăturile tale, Doamne, şi dăruieşte-mi legea ta. (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi daţi deoparte porunca lui Dumnezeu, ca să stabiliţi tradiţia voastră!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,1-13
În acel timp, nişte farisei şi unii dintre cărturari, care veniseră de la Ierusalim s-au adunat în jurul lui Isus 2 şi au văzut că unii dintre discipolii lui mâncau cu mâinile necurate, adică nespălate – 3căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă dacă nu şi-au spălat mâinile cu grijă, ţinând astfel tradiţiile bătrânilor, 4 iar când se întorc de la piaţă, nu mănâncă dacă nu se purifică; mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor, a oalelor şi a vaselor de bronz. 5Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat: „De ce discipolii tăi nu urmează tradiţiile bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile necurate?” 6 El le-a spus: „Bine a profeţit Isaia despre voi, ipocriţilor, după cum este scris: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele, însă inima lor este departe de mine. 7 În zadar mă cinstesc propunând învăţături care sunt doar porunci ale oamenilor”. 8 Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi tradiţia oamenilor”. 9 Şi le-a spus: „Frumos! Voi zădărniciţi porunca lui Dumnezeu, ca să stabiliţi tradiţia voastră. 10 Căci Moise a spus: «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!” şi: «Cine vorbeşte de rău pe tatăl sau pe mama să fie dat la moarte!” 11 Voi însă spuneţi: «Dacă un om îi zice tatălui sau mamei: ‘Este corban – adică ofertă sacră – ceea ce ţi se cuvine de la mine’», 12 voi nu-l lăsaţi să mai facă ceva pentru tatăl sau mama lui. 13 Astfel, suprimaţi cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră pe care voi v-o transmiteţi. Şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: