Prin ură și răzbunare nu ne găsim pacea

Domnul este pacea si siguranta noastraÎntr-o lume terorizată în numele unui fals război sfânt, invitația lui Cristos răsună pentru fiecare om: „Iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”. În timp ce Cristos prezintă iubirea unită cu rugăciunea ca fiind calea spre pace, oamenii aleg calea armelor. Noi înșine uităm că prin ură și răzbunare nu ne găsim pacea. Uităm că violența și armele ne vor ajuta cel mult să câștigăm bătălii, însă cu ele nu vom obține niciodată pacea adevărată.

Astăzi, când trăim cel de „al treilea război mondial pe bucăţi” (așa cum l-a numit papa Francisc), ni se amintește că nu „înțelepciunea acestei lumi”, ci Evanghelia și viața lui Cristos rămân calea spre pace. Isus din Nazaret este principele păcii! Când s-a născut a răsunat cântarea: „Să fie pace pe pământ”. Apoi i-a trimis pe apostoli să spună fiecărei case: „Pace să fie cu voi”. Înviat din morți, Cristos spune tuturor: „Pace vouă” (cf. Lc 2,14; 10,5; 24,36).

Câtă liniște și pace ar fi în inima noastră și în lumea întreagă dacă am fi cunoscut calea spre pace. După ce a plâns asupra Ierusalimului, astăzi Cristos plânge și ne spune nouă și tuturor conducătorilor acestei lumi: „Dacă tu ai fi cunoscut în ziua aceasta [calea] spre pace! Acum însă este ascunsă pentru ochii tăi” (Lc 19,42). Dacă am fi mereu conștienți de puterea iertării, a iubirii și a rugăciunii…

Mai mult: nu doar că nu cunoaștem darul lui Dumnezeu, calea spre pace, ci ne declarăm război tocmai în numele unui Dumnezeu care este pace. Cum poți ucide în numele lui Dumnezeu care este viață? Cum poți urî în numele lui Dumnezeu care este iubire? Cum să faci rău și să acționezi cu cruzime în numele unui Dumnezeu care este milostivire și bunătate?

Să nu ne gândim că toți care fac acestea sunt departe de viața și casa noastră. De multe ori suntem tocmai noi cei care am declarat război în inima noastră fraților noștri; suntem noi cei care îi ucidem pe cei lipsiți de apărare, prunci sau bătrâni, prin indiferența sau răutatea cu care tratăm viața în diferetele ei momente. Noi ne numim creștini, ne considerăm temple în care locuiește Duhul Sfânt, dar uităm că și cel de lângă noi este un astfel de templu. Iar când facem toate acestea, când uităm calea iubirii și a iertării, când trăim după legea talionului deși ne însemnăm zilnic cu semnul sfintei cruci, atunci Dumnezeu lăcrimează. Dumnezeu ne privește și plânge, așa cum a plâns asupra Ierusalimului, pentru că nu alegem calea spre pace, plânge pentru că nu luăm în serios evanghelia sa.


Să ne oferim un semn de pace,
să iertăm și să ne rugăm.
Cristos ne învață să avem încredere
în bunătatea celui de lângă noi,
chiar și atunci când este diferit de noi
sau chiar împotriva noastră.


19 februarie 2017 

† DUMINICA a 7-a de peste an
Sf. Mansuet, ep.
Lev 19,1-2.17-18; Ps 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

LECTURA I
Să-l iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi.
Citire din cartea Leviticului 19,1-2.17-18
În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: „Spune întregii adunări a fiilor lui Israel: «Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru! 17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău ca să nu porţi păcat din cauza lui! 18 Să nu te răzbuni şi să nu ţii ură pe fiii poporului tău! Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! Eu sunt Domnul»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a)
R.: Domnul este îndurător şi milostiv.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine să binecuvânteze numele său cel sfânt!
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

3 El îţi iartă toate nelegiuirile
şi te vindecă de orice boală.
4 El îţi răscumpără viaţa din adânc
şi te încununează cu îndurare şi dragoste. R.

8 Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
10 El nu face după greşelile noastre,
nici nu ne răsplăteşte după fărădelegile noastre. R.

12 Cât de departe este răsăritul de apus,
atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre.
13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el. R.

LECTURA A II-A
Toate sunt ale voastre, iar voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,16-23
Fraţilor, nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 17Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi, este sfânt. 18 Să nu se înşele nimeni! Dacă cineva dintre voi crede că este înţelept în lumea aceasta, să devină nebun ca să ajungă înţelept, 19 pentru că înţelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, căci este scris: „El îi va pierde pe cei înţelepţi în şiretenia lor” 20 şi din nou: „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi el ştie că sunt zadarnice”. 21 Astfel încât nimeni să nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre: 22 fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare: toate sunt ale voastre, 23 iar voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 1In 2,5a
(Aleluia) Dacă cineva păstrează cuvântul lui Cristos, într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iubiţi-i pe duşmanii voştri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,38-48
În acel timp, Isus îi învăţa, zicând: „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi» şi «dinte pentru dinte!» 39 Eu însă vă spun: să nu vă împotriviţi celui rău; ba mai mult, dacă cineva te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt! 40 Celui care vrea să te judece şi să-ţi ia tunica, lasă-i şi mantia, 41 iar dacă cineva te-ar constrânge să faci o mie de paşi, mergi cu el două! 42 Celui care îţi cere dă-i şi celui care vrea să împrumute de la tine nu-i întoarce spatele. 43 Aţi auzit că s-a spus: «Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!» 44 Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, 45 ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi! 46 Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii? 48 Aşadar, fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: