Arhiva pentru martie 2nd, 2017

În fiecare zi…

Inima de copil

Ne plac zilele când oamenii devin mai buni, când singura lor dorință este să facă binele și să evite răul, orice fel de rău, oricât de mic ar fi. Cât de dragi ne sunt acele zile albastre ca un cer din poveste când oamenii se trezesc hotărâți să fie generoși, să iubească, să ierte. Ce parfum frumos are ziua în care omul încearcă să fie om prin tot ceea ce face, spune și gândește. Acele zile sunt ca o sărbătoare! Deseori, tocmai timpul Postului Mare este o astfel de sărbătoare. Am început de ieri, cu sau fără o listă, timpul de post, drumul renunțărilor noastre, drumul crucii, lupta noastră cu slăbiciunile.

Astăzi Cristos ne repetă: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze”. Obișnuiți cu suferința, nu mai tresărim când auzim de renunțare și cruce. Însă, neobișnuiți cu fidelitatea și statornicia în a face binele suntem zdruncinați când auzim: „în fiecare zi”! De undeva, parcă din adâncurile ființei, răsună: „Citește din nou! Poate Cristos a vrut să spună: În fiecare zi a Postului Mare!”. Însă citim și recitim și vedem că Isus a spus doar atât: în fiecare zi!

Da, în fiecare zi a vieții tale să-ți porți crucea și să-ți ții cuvântul dat, în fiecare zi să iubești, să ierți, să faci binele, să renunți la tine, să fii om. În fiecare zi! Nu știm cine a inventat „listele” pentru Postul Mare, dar Cristos ne vrea pe umele sale în fiecare zi, nu doar până la Paște! Iar fericirea vine din a fi statornic „acum”, căci „în fiecare zi” nu înseamnă „în fiecare zi începând de mâine”, ci înseamnă „în fiecare astăzi”.

Împodobește-te cu fidelitate, colorează-te cu statornicie și-ți va fi cerul albastru și viața senină… în fiecare zi!


Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,22-25
În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: „Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie”. 23 Apoi le spunea tuturor: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze! 24Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va salva. 25 Aşadar, ce-i foloseşte omului dacă a câştigat lumea întreagă, dar se pierde sau se ruinează pe sine?”

Cuvântul Domnului

Experți în fapte pline de valori creștine, dar lipsite de Dumnezeu…

13 ianuarie 2014 Dumnezeu care trece si cheama_sfantul_augustinAstăzi suntem chemați să stăruim în rugăciune împreună cu întreaga Biserică spunând: „Te rugăm, Doamne, să inspiri faptele noastre şi să ne ajuţi să le împlinim, aşa încât tu să fii începutul şi înfăptuitorul tuturor lucrărilor noastre”. Rugăciunea aceasta ne amintește că faptele noastre (printre care și propunerile specifice Postului Mare!) pot fi pline de valori creștine și cu toate acestea lipsite de Dumnezeu. Altfel spus, putem trăi acest timp de post promovând valorile creștine, însă fără a crede în Cristos, fără a-l cunoaște, fără a face din el „începutul tuturor lucrărilor noastre”.

Ne urmărește și astăzi riscul de a vorbi despre credință și creștinism – ba chiar mai mult, riscul de ne considera creștini plini de credință – fără a-l cunoaște pe Cristos, fără să fi trăit măcar o zi cu Cristos. Iar fără Cristos este dificil să alegem „viața și binele” în fiecare clipă. Domnul ne spune: „Pun astăzi înaintea ta viaţa şi binele, moartea şi răul!… Alege viaţa ca să trăieşti tu şi descendenţa ta, iubindu-l pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând glasul lui şi alipindu-te de el! Căci el este viaţa ta şi lungimea zilelor tale”. El, Cristos, este viața celui care crede. Doar prin Cristos și în Cristos credința devine viața creștinului.

Credința – virtutea pe care ne-am propus să o consolidăm în acest timp al Postului Mare – este legătura dintre Dumnezeu și viața noastră. Credința trebuie să fie „spațiul” unde Cristos și viața noastră se întâlnesc. Și e foarte posibil ca această legătură dintre Dumnezeu și viață, ca această întâlnire dintre Cristos și viața noastră să nu se realizeze tocmai în noi, cei care, deși purtăm numele de creștin, nu ne mărturisim credința prin viață.

În evanghelie însuși Cristos ne arată calea concretă spre o astfel de întâlnire: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze! Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va salva. Aşadar, ce-i foloseşte omului dacă a câştigat lumea întreagă, dar se pierde sau se ruinează pe sine?”. Ce ne-ar folosi să facem toate faptele bune în acest timp de post, dacă ele nu îl mărturisesc pe Cristos, ci pe noi înșine? La ce ne ajută să purtăm „zeci de cruci”, dacă nu le purtăm pe urmele lui Cristos?

Credința noastră trebuie să ne împingă spre cunoașterea lui Cristos, trebuie să ne determine să spunem împreună cu apostolul Paul: „Consider că toate sunt o pierdere în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu. De dragul lui am pierdut toate și le consider gunoi ca să-l câștig pe Cristos și să mă aflu în el… Pe el vreau să-l cunosc și puterea învierii lui și comuniunea la pătimirile sale” (Fil 3,8-10).


„Viața veșnică aceasta este:
să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat,
și pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos” (In 17,3).


2 martie 2017 

Joi după Miercurea Cenuşii
Sf. Angela a Crucii, călug.
Dt 30,15-20; Ps 1; Lc 9,22-25

LECTURA I
Am pus astăzi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul.
Citire din cartea Deuteronomului 30,15-20
În zilele acelea, Moise a vorbit poporului: „Iată, pun astăzi înaintea ta viaţa şi binele, moartea şi răul! 16 Îţi poruncesc astăzi să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, umblând pe căile sale şi păzind poruncile, hotărârile şi judecăţile lui ca să trăieşti, să te înmulţeşti şi să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău în ţara spre care mergi ca să o iei în stăpânire! 17 Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit şi te vei prosterna înaintea altor dumnezei şi îi vei sluji, 18vă mărturisesc astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara spre care, trecând Iordanul, mergeţi ca s-o luaţi în stăpânire. 19 Aduc ca martori împotriva voastră astăzi cerul şi pământul: am pus înaintea voastră viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi descendenţa ta, 20 iubindu-l pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând glasul lui şi alipindu-te de el! Căci el este viaţa ta şi lungimea zilelor tale, ca să locuieşti pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău l-a jurat lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob că li-l va da”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)
R.: Fericit este bărbatul care şi-a pus încrederea în Domnul!

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi are succes în tot ceea ce face. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,17
„Convertiţi-vă, spune Domnul, pentru că împărăţia cerurilor s-a apropiat!”

EVANGHELIA
Cine îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va salva.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,22-25
În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: „Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie”. 23 Apoi le spunea tuturor: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze! 24Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va salva. 25 Aşadar, ce-i foloseşte omului dacă a câştigat lumea întreagă, dar se pierde sau se ruinează pe sine?”

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: