Arhiva pentru martie 4th, 2017

Ce este cu adevărat îngrijorător?

credinta-si-ratiune„Urmează-mă!” răsună și astăzi în căutarea lui Levi, în căutarea omului care să se ridice imediat și să-l urmeze pe Cristos. Îngrijorătoare nu este indisponibilitatea omului de a-l urma ori faptul că scade numărul credincioșilor sau numărul vocațiilor la preoție și la viața consacrată, ci îngrijorătoarea este lipsa credinței în cei care se întâlnesc (chiar și zi de zi!) cu Cristos și mesajul său. Omul nu mai vrea să recunoască nevoia de convertire și atunci nu mai acceptă că are nevoie de Cristos, nu mai tinde spre el, punctul cel mai înalt la care poate ajunge ființa umană. Dumnezeu nu ne limitează ființa, ci, dimpotrivă: existența, iubirea și chemarea sa sunt „descoperirea” cea mai măreață la care poate ajunge rațiunea noastră.

„Prin credinţă, omul îşi supune în întregime lui Dumnezeu mintea şi voinţa. Cu toată fiinţa, omul îşi dă asentimentul lui Dumnezeu care se revelează. Sfânta Scriptură numeşte acest răspuns al omului, dat lui Dumnezeu care revelează, „ascultarea credinţei” (Rom 1,5; 16,26). A asculta în credinţă înseamnă a te supune în mod liber cuvântului ascultat, pentru că adevărul lui este garantat de Dumnezeu, Adevărul însuşi. Abraham este modelul acestei ascultări pe care ni-l propune Sfânta Scriptură. Fecioara Maria este realizarea ei cea mai desăvârşită (CBC 143-144).

Rațiunea ne ajută să luăm atitudine în fața acestui „Urmează-mă!” adresat ființei noastre. Atunci când omul refuză legătura dintre credință și rațiune, atunci când neagă rațiunii capacitatea de a ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, sfârșește prin a se defini pe sine ca dumnezeu, măsura tuturor lucrurilor și singurul capabil să decidă binele și răul.

Însă omul cu adevărat înțelept și profund își simte și își recunoaște micimea în fața „Izvorului vieții” și a misterelor. Adevăratul „geniu” simte că măreția sa stă în a fi diferit de Dumnezeu și nu se identifică niciodată cu aceasta. Credința și raținea ne ajută să înțelegem că nu trebuie să fii ca Dumnezeu sau să te consideri Dumnezeu ca să poți ajunge la cunoașterea lui, ci dimpotrivă trebuie să te faci mic, diferit, trebuie să te privești în această „optică a celui slab” proclamată de Isus: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii; nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la convertire”. Doar cine simte zilnic această nevoie de convertire, va simți cum rațiunea devine cel mai bun aliat spre trasformarea vieții. Rațiunea luminată de credință ne ajută să fim cu adevărat „reparatori de spărturi”, să refacem cărările spre Biserică, spre om, spre Dumnezeu.


„Credința și rațiunea sunt ca două aripi
cu care spiritul uman se înalță spre contemplarea adevărului.
Dumnezeu este Cel care a pus în inima omului
dorința de a cunoaște adevărul
și, în definitiv, de a-l cunoaște pe el
pentru ca, cunoscându-l și iubindu-l,
să poată ajunge la adevărul întreg despre sine însuși”
(Ioan Paul al II-lea, Fides et ratio).


4 martie 2017 

Sâmbătă după Miercurea Cenuşii
Sf. Cazimir, rege *; Fer. Ioan-Anton Farina, ep.
Is 58,9b-14; Ps 85; Lc 5,27-32

LECTURA I
Dacă vei da de mâncare celui flămând, atunci lumina ta va răsări în întuneric.
Citire din cartea profetului Isaia 58,9b-14
Aşa vorbeşte Domnul: Dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul, arătatul cu degetul şi vorbirea păcătoasă; 10 dacă îţi vei da sufletul pentru cel înfometat şi vei sătura inimile umilite, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare. 11 Domnul te va călăuzi mereu şi îţi va sătura sufletul în ţinuturi uscate; ţi se vor întări oasele şi vei fi ca o grădină udată şi ca un izvor de apă ale cărui ape nu seacă. 12 Cei care se vor naşte din tine vor reconstrui ruinele din vechime şi vor pune temeliile generaţie după generaţie; Vei fi numit: «reparator de spărturi» şi «cel care reface cărările pentru locuit». 13 Dacă îţi vei întoarce paşii în zi de sabat să nu-ţi faci afacerile în ziua mea cea sfântă şi vei numi sabatul desfătare, ziua sfântă a Domnului, a celui vrednic de cinste, şi îl vei cinsti şi dacă nu-ţi vei face călătoriile şi nu te vei preocupa de afacerile tale şi nici nu vei vorbi în zadar, 14 atunci te vei desfăta în Domnul şi el te va face să stai pe înălţimile pământului; eu te voi face să te hrăneşti din moştenirea lui Iacob, tatăl tău”, pentru că gura Domnului a vorbit.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 85(86),1-2.3-4.5-6 (R.: 11a)
R.: Învaţă-mă, Doamne, calea ta şi voi umbla în adevărul tău!

1 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi,
pentru că sunt sărman şi în nevoie!
2 Păzeşte-mi sufletul, pentru că îţi sunt credincios!
Mântuieşte, Dumnezeul meu, pe slujitorul tău,
care şi-a pus încrederea în tine! R.

3 Ai milă de mine, Doamne,
către tine strig toată ziua!
4 Fă să se bucure sufletul slujitorului tău,
căci eu înalţ sufletul meu către tine, Doamne! R.

5 Căci tu, Doamne, eşti bun şi iertător,
plin de îndurare faţă de cei care te cheamă.
6 Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea;
ia aminte la glasul cererii mele! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 33,11a
Nu vreau moartea păcătosului, spune Domnul, ci să se întoarcă de la calea lui şi să fie viu”.

EVANGHELIA
Nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,27-32
În acel timp, Isus a văzut un vameş cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, şi i-a spus: Urmează-mă!” 28 Părăsind toate, s-a ridicat şi l-a urmat. 29 Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăţ în casa lui. Se afla acolo o mare mulţime de vameşi şi alţii care şedeau cu ei la masă. 30Fariseii şi cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?” 31 Dar Isus, răspunzându-le, a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii; 32 nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la convertire”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: