Arhiva pentru martie 7th, 2017

Așa cum un tată se îngrijește de copiii săi…

Inima curataÎn primele secole creștinii erau obligați să învețe pe de rost Crezul. Acesta le folosea ca rugăciune zilnică pentru a nu uita angajarea asumată la Botez. Prin cuvinte bogate în semnificație, sfântul Augustin ne amintește: „Simbolul sfântului mister pe care l-ați primit cu toții împreună și pe care astăzi l-ați dat unul câte unul sunt cuvintele pe care este construită cu trăinicie credința Bisericii mame pe fundamentul stabil care este Cristos Domnul… Așadar, voi l-ați primit și l-ați dat, dar în minte și în inimă trebuie să îl țineți mereu prezent, trebuie să îl repetați în paturile voastre, să vă gândiți la el în piețe și să nu îl uitați în timpul meselor: și chiar atunci când dormiți cu trupul, trebuie să vegheați în el cu inima” (cf. Papa Benedict al XVI-lea, Porta Fidei, 9).

Asupra Crezului și a credinței noastre trebuie să veghem cu inima în orice loc și în orice timp. Astăzi ne întipărim în lăuntrul ființei noastre credința în Dumnezeu atotputernicul, creatorului cerului și al pământului, care ni se prezintă ca un tată. Însuși Isus ne dezvăluie astăzi în evanghelie că Dumnezeu este tată, Tatăl nostru. Nimeni nu este tată așa cum este Dumnezeu, chiar dacă el nu este nici bărbat, nici femeie, chiar dacă el transcende şi paternitatea şi maternitatea omenească, a căror origine şi măsura este (cf. CBC 239).

Noi nu credem doar că Dumnezeu există, ci credem și mărturisim lumii de astăzi că Dumnezeu se îngrijește, se interesează de oameni așa cum un tată se îngrijește de copiii săi. Toți avem nevoie de curajul de a (re)descoperi acest adevăr de credință și de a-l mărturisi în mod concret în mijlocul lumii de astăzi. Pe acest Dumnezeu-Tată pe care îl purtăm în inimi noi îl propunem omului (post)modern, acelui om care se consideră capabil să-l înlocuiască pe Dumnezeu, care proclamă că „Dumnezeu a murit”, care – ajuns la „vârstă majoră” – se consideră adult și nu mai are nevoie de un tată care să-l ocrotească, să-l învețe iubirea și iertarea, să-l poarte spre fericirea veșnică.

Cristos este cel care ne învață atitudinea pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu-Tatăl. El este Fiul iubitor care împlinește voința Tatălui până la sfârșit, până la moartea pe cruce. El ni-l face și astăzi cunoscut pe Tatăl, ne învață să ne rugăm și să-l binecuvântăm pentru tot ceea ce a pus în viața noastră, în special pentru harul de a-i putea spune „Abbà! Tată!”: „Te preamăresc Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta. Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni, decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze” (Mt 11,25-27).


„Tată,
am păcătuit împotriva cerului
și înaintea ta;
nu mai sunt vrednic
să fiu numit fiul tău”…
(cf. Lc 25,11-32).


7 martie 2017 

Marţi din săptămâna 1 din Post
Ss. Perpetua şi Felicitas, m. *
Is 55,10-11; Ps 33; Mt 6,7-15

LECTURA I
Cuvântul meu va face ceea ce vreau eu.
Citire din cartea profetului Isaia 55,10-11
Aşa vorbeşte Domnul: „Aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc acolo fără să ude pământul şi să-l facă să rodească, să încolţească şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, 11 la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea: nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),4-5.6-7.16-17.18-19 (R.: 18b)
R.: Domnul îi scapă pe cei drepţi din orice strâmtoare.

4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi
şi urechea lui ia aminte la strigarea lor!
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtorarea lor.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu inima mâhnită. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,4b
Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA
Voi deci aşa să vă rugaţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,7-15
În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: „Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor! 8 Aşadar, să nu vă asemănaţi cu ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie înainte ca să-i cereţi! 9 Voi deci aşa să vă rugaţi: «Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău! 10 Vie împărăţia ta! Facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ! 11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12 şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! 13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău!» 14 Căci dacă voi iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta, 15 însă, dacă nu-i veţi ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: