Arhiva pentru martie 8th, 2017

Ordinea Universului și frumusețea vieții sunt umbrite de dezordinea din sufletul nostru

IMG_4144Exista un timp când ordinea din Univers, creația toată îl „împingea” pe om spre căutarea și descoperirea lui Dumnezeu. Contemplarea Creatorului era un act de credință manifestat de la răsăritul și până la apusul soarelui. Astăzi mulți „au înlocuit gloria Dumnezeului nepieritor cu asemănarea chipului omului pieritor… au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună: au cinstit și au adus cult creaturii în locul Creatorului” (Rom 1,23.25). Ordinea Universului este umbrită de dezordinea din sufletul acestei „generații rele” care caută semne. Suntem o generație însetată de minuni, dar oarbă în fața semnelor timpului. Poate că mai mult decât minuni, noi vrem „pâine și circ”, adică doar desfătarea trupului, nu și a sufletului.

Tocmai pentru a ne aminti că avem un suflet (de care trebuie să ne îngrijim!), că există realități dincolo de ceea ce ochiul nostru poate să admire, atunci când ne proclamăm credința mărturisim că Dumnezeu a creat și o „lume nevăzută”. Dumnezeu, Tatăl atotputernicul este creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor: „În bunătatea şi prin tăria sa atotputernică, nu pentru a-şi spori fericirea, nici pentru a-şi dobândi perfecţiunea, ci pentru a o manifesta prin bunurile oferite creaturilor sale, singurul Dumnezeu adevărat a creat din nimic, încă de la începutul veacurilor, prin cea mai liberă hotărâre, toate făpturile – spirituale şi materiale” (Conciliu Vatican I). Însă dezordinea interioară ne-a întunecat privirea și, lipsiți de lumina Duhului, nu mai vedem decât materia, materialul. Lumina care ar trebui să fie în noi și în faptele noastre a devenit întuneric: „Candela trupului tău este ochiul. Când ochiul tău este limpede, tot trupul tău este luminos, însă dacă ochiul tău este rău, trupul tău este întunecos. Vezi deci ca lumina care este în tine să nu fie întuneric” (Lc 11,34-35).

Acesta este timpul când suntem chemați să examinăm „lumina” din noi, ochiul cu care privim creația, creaturile, ba chiar pe însuși Dumnezeu. Acesta este timpul în care suntem invitați să ne convertim, să credem și să ne salvăm: „Şi au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu: au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu sac de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei… Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea”.

Invitația la convertire și credință ne este adresată de „unul mai mare decât Iona”, de însuși Cristos, cel prin care „au fost create toate în ceruri și pe pământ: cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri. Toate au fost create prin el și pentru el” (Col 1,16-17). Să răspundem chemării sale cu duhul smerit, știind că inima căită și smerită Dumnezeu nu o disprețuiește niciodată.


Fă-ți timp să admiri frumusețea creației
și să-ți înalți inima de la cele văzute
spre cele nevăzute,
să-ți poți simți sufletul arzând de dorul Creatorului, Tatăl nostru.


8 martie 2017 

Miercuri din săptămâna 1 din Post
Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călug. *
Iona 3,1-10; Ps 50; Lc 11,29-32

LECTURA I
Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.
Citire din cartea profetului Iona 3,1-10
În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. „Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo vestea pe care ţi-o spun eu!” 3 Iona s-a ridicat şi a mers la Ninive, după cuvântul Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, cât trei zile de mers. 4 Iona a intrat în cetate; mergând o zi întreagă, striga şi zicea. „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus”. 5 Şi au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu: au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu sac de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. 6 Cuvântul a ajuns la regele din Ninive. S-a ridicat de pe tronul său, şi-a îndepărtat mantia de la el, s-a acoperit cu sac şi s-a aşezat pe cenuşă. 7 A făcut să se strige şi să se zică în Ninive un decret al regelui şi al mai-marilor lui: „Niciun om şi niciun animal din cireadă şi din turmă să nu guste nimic, să nu pască şi să nu bea apă! 8 Să se acopere oamenii şi animalele cu sac şi să-l invoce pe Dumnezeu cu putere, să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea şi de la violenţa lui! 9 Cine ştie dacă Dumnezeu nu se va întoarce şi se va îndura? Poate se va întoarce da la mânia lui aprinsă şi nu vom pieri”. 10 Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea, şi a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut şi nu l-a mai făcut.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.12-13.18-19 (R.: 19b)
R.: Inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale,
şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Il 2,12-13
„Întoarceţi-vă la mine din toată inima, spune Domnul, căci eu sunt milostiv şi îndurător”!

EVANGHELIA
Acestei generaţii nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,29-32
În acel timp, pe când mulţimea se îngrămădea în jurul lui, Isus a început să le spună: „Această generaţie este o generaţie rea; caută un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona. 30Căci aşa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot aşa va fi Fiul Omului pentru această generaţie. 31 Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generaţii şi-i va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon şi, iată, aici este unul mai mare decât Solomon! 32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generaţia aceasta şi o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona şi, iată, aici este unul mai mare decât Iona”.

Cuvântul Domnului

Femeie, aleasă făptură, îți mulțumesc!

În liniștea de la începuturile lumii a răsunat dumnezeiescul glas: „Nu e bine ca omul să fie singur”. Și Dumnezeu a creat femeia. Te-a creat pe tine, mamă și fiică, soră sau soție, prietenă sau colegă.

Femeia si florile de macCe imagine frumoasă: Dumnezeu privește viitorul omenirii și te așază în el, punând în tine, aleasă făptură, gingășie din gingășia sa divină, iubire din iubirea sa providențială, frumusețe din belșugul frumuseții sale. Chipul lui Dumnezeu strălucește în chipul tău atunci când iubești așa cum doar o mamă poate iubi. Ești cu adevărat „înveșmântată în soare și încoronată cu stele” (cf. Ap 12,1) atunci când rămâi fidelă vocației tale, frumuseții tale fizice și spirituale. Fără intuiția și prezența ta plină de sensibilitate și generozitate lumea nu ar cunoaște armonia, căci misiunea ta este să creezi armonie, iar „fără femeie nu există armonie în lume” (papa Francisc, 9 februarie 2017).

Astăzi, cu gândul la femeia-mamă, femeia-soție, femeia-fiică, femeia-soră, femeia-prietenă, femeia-muncitoare, femeia-consacrată, facem să răsune cuvintele Talmudului, înțelepciunea care a străbătut secolele și a ajuns până la noi: „Fiți foarte atenți ca nu cumva să faceți o femeie să plângă, pentru că însuși Dumnezeu numără lacrimile ei! Femeia a fost creată din coasta bărbatului, nu din picioarele lui, tocmai ca să nu fie călcată în picioare; nu a fost creată nici din capul lui, tocmai ca să nu domnească peste el. Însă a fost creată dintr-o parte laterală a omului, din coasta lui, ca să-i fie egală; a fost creată un pic mai jos de brațul său, ca să fie protejată; de lângă inima lui, ca să fie iubită”.

Să alungăm din viața noastră tot ce contrazice demnitatea femeii!

Să ne iubim mama! Să cinstim prezența și amintirea ei, pentru că ne-a oferit darul cel mai mare: viața! Chiar și cei care au primit de la mamă doar viața fizică și nimic altceva, trebuie să-i mulțumească și să o cinstească pentru că la ce ne-ar fi folosit orice altceva, dacă nu am fi primit viața?

Să răsune în aceste zile în inima noastră: mulțumesc! Mulțumesc, femeie-mamă, femeie-soție, femeie-fiică, femeie-soră, femeie-prietenă, femeie-muncitoare, femeie-consacrată, „mulțumire ție, femeie, pentru însuși faptul că ești femeie! Cu percepția care este proprie feminității tale, tu îmbogățești înțelegerea lumii și contribui la adevărul deplin al raporturilor umane” (cf. papa Ioan Paul al II-lea, Scrisoare către femei, 2).

%d blogeri au apreciat: