Arhiva pentru martie 10th, 2017

O, om!…

Bucuria de a fi copilO, om!… Ce mari răspunderi ai
De tot ce faci pe lume
– De tot ce spui în scris sau grai,
De pilda ce la alţii-o dai
Căci ea mereu spre Iad sau Rai
Pe mulţi o să-i îndrume.

Ce grijă trebuie să pui
În viaţa ta, în toată
Căci gândul care-l scrii sau spui
S-a dus… şi-n veci nu-l mai aduci
Dar vei culege roada lui
Ori viu, ori mort, odată.

Ai spus o vorbă – vorba ta,
Mergând din gură-n gură,
va veseli sau va-ntrista,
Va curăţi sau va-ntina,
Rodind sămânţa pusă-n ea
De dragoste sau ură.

Scrii un cuvânt – cuvântul scris
E-un leac sau e-o otravă!
Tu vei muri, dar tot ce-ai zis
Rămâne-n urmă-un drum deschis
Înspre Infern sau Paradis
Spre-ocară sau spre slavă.

Spui o cântare – versul tău
Rămâne după tine
Îndemn spre bine sau spre rău,
Spre curăţie sau desfrâu
Lăsând în inimi rodul său
De har sau de ruşine.

Arăţi o cale – calea ta
În urma ta nu piere
E calea bună sau e rea
Va prăbuşi sau va-nălţa
Vor merge suflete pe ea
Spre Rai sau spre durere.

Trăieşti o viaţă – viaţa ta
E una, numai una
Oricum ar fi, tu nu uita
Cum ţi-o trăieşti vei câştiga
Ori fericirea-n veci prin ea
Ori chin pe totdeauna.

O, om!… Ce mari răspunderi ai!
Tu vei pleca din lume
Dar ce scrii azi, ce spui în grai
Ce laşi prin pilda care-o dai,
Pe mulţi, pe mulţi mereu spre Rai
Sau Iad o să-i îndrume.

O, nu uita!… Fii credincios
Cu grijă şi cu teamă!
– Să laşi în urmă luminos
Un grai, un gând, un drum frumos!
Căci pentru toate ne-ndoios
Odată vei da seamă!

Traian Dorz

Provizie pentru drum în toate zilele vieții tale

Nu poți crede în Isus Cristos, Principele păcii,
și să trăiești în dușmănie.
Fă pace, împacă-te!
Astăzi!

Simbolul credinteiSfântul Ciril de Ierusalim ne îndeamnă în catehezele sale despre Simbolul credinței: „În învățarea și mărturisirea credinței, îmbrățișează și reține numai ceea ce ți se propune acum de către Biserică și este garantat de toate Scripturile… Te sfătuiesc să porți această credință cu tine ca o provizie pentru drum în toate zilele vieții tale și să nu iei niciodată alta în afară de ea, chiar dacă noi înșine, schimbându-ne ideile, te-am învăța contrariul a ceea ce te învățăm acum, sau chiar dacă un înger al Celui Rău, schimbându-se în înger de lumină, ar încerca să te inducă în eroare (cf. Gal 1,8).

Încearcă să reții bine, pe de rost, Simbolul credinței. El nu a fost făcut după capriciile umane, ci este rezultatul unei alegeri a punctelor celor mai importante din întreaga Scriptură. Ele compun și formează o unică învățătură a credinței. După cum un grăunte de muștar, oricât de mic, conține în germen toate rămurelele, tot așa, Simbolul credinței conține, în formulele sale scurte, toată suma de învățătură care se găsește atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament.

De aceea, fraților, păstrați cu toată strădania tradiția care vă este transmisă și scrieți-i învățăturile în adâncul inimii. Vegheați cu atenție ca dușmanul să nu vă găsească indolenți și leneși, și astfel, să vă fure această comoară… Amintiți-vă că a avea credință înseamnă a face să rodească moneda care a fost pusă în mâinile voastre. Nu uitați că Dumnezeu va cere cont de ceea ce v-a fost dat… Vă implor înaintea lui Dumnezeu care aduce toate la viață și înaintea lui Cristos Isus, care a dat mărturia cea bună în fața lui Ponțiu Pilat (1Tim 6,13), păstrați intactă până la întoarcerea Domnului nostru Isus Cristos această credință care v-a fost încredințată”.

Parcurgând timpul Postului Mare ne ațintim privirea tocmai spre acest Isus, cel pe care Dumnezeu Tatăl, creatorul cerului și al pământului, la împlinirea timpului, l-a trimis să ne elibereze de păcat și de moarte. Astăzi, împreună cu întreaga Biserică noi credem şi mărturisim că Isus din Nazaret, născut evreu dintr-o fiică a lui Israel, la Betleem, în timpul regelui Irod cel Mare şi a împăratului Caesar Augustus, de meserie tâmplar, mort răstignit la Ierusalim, în timpul procuratorului Ponţiu Pilat şi sub domnia împăratului Tiberius, este Fiul veşnic al lui Dumnezeu făcut om, că el „a ieşit de la Dumnezeu” (In 13,3), „s-a coborât din cer” (In 3,13; 6,33), „a venit în trup” (1In 4,2), deoarece „Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi şi noi am văzut slava lui, slava unuia-născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. (…) Şi din plinătatea lui noi toţi am luat har peste har” (In 1,14.16). El este Domnul și învățătorul noastru, cel care ne spune: „Împacă-te cu fratele tău!” (cf. CBC 423).


Nu poți crede în Isus Cristos, Principele păcii,
și să trăiești în dușmănie.
Fă pace, împacă-te!
Astăzi!


10 martie 2017 

Vineri din săptămâna 1 din Post
Sf. Simpliciu, pp.
Ez 18,21-28; Ps 129; Mt 5,20-26

LECTURA I
Doresc eu moartea celui rău? Oare nu doresc să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască?
Citire din cartea profetului Ezechiel 18,21-28
Aşa zice Domnul: Dar cel rău care se întoarce de la păcatele pe care le-a săvârşit şi păzeşte toate hotărârile mele, face judecată şi dreptate, va trăi şi nu va muri. 22 Niciuna dintre răutăţile pe care le-a făcut nu-i vor fi amintite, ci în dreptatea pe care o face va trăi. 23 Doresc eu moartea celui rău? – oracolul Domnului. Oare nu doresc să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască? 24 Dar dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui şi săvârşeşte nedreptate, dacă face după toate lucrurile abominabile pe care le face cel rău, va trăi? Toată dreptatea lui pe care a făcut-o nu va mai fi amintită din cauza sacrilegiului pe care l-a comis: pentru păcatele pe care le-a comis, pentru ele va muri. 25 Voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă”. Ascultaţi, voi, casă a lui Israel: oare calea mea nu este dreaptă? Sau poate căile voastre nu sunt drepte. 26 Dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui, săvârşeşte nedreptate şi moare din cauza ei, el moare din cauza nedreptăţii pe care o săvârşeşte. 27 Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui pe care a comis-o şi face dreptate şi judecată, acela îşi va face sufletul să trăiască. 28 Pentru că a văzut şi s-a întors de la răutatea pe care a comis-o, el va trăi şi nu va muri”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 129(130),1-2.3-4.5-6ab.7-8 (R.: 3)
R.: Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,
2 Doamne, ascultă glasul meu!
Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele! R.

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
4 La tine însă este iertare,
şi ne temem de tine. R.

5 Eu nădăjduiesc în Domnul;
sufletul meu speră în cuvântul său.
6ab Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul
mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R.

7 Să nădăjduiască Israel în Domnul,
căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire.
8 El îl va mântui pe Israel de toate fărădelegile lui. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 18,31ac
Aruncaţi de la voi toate răutăţile voastre, spune Domnul, şi înnoiţi-vă inima şi duhul!”

EVANGHELIA
Du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,20-26
În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: Vă spun: dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 21 Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu ucizi!» Dacă cineva comite o crimă va fi condamnat la judecată. 22Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său «prostule!», va fi condamnat de Sinedriu. Dacă cineva îi spune «nebunule!», va fi condamnat la focul Gheenei. 23 Aşadar, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă acolo darul tău , în faţa altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău şi apoi, venind, oferă-ţi darul! 25 Pune-te de acord cu duşmanul tău repede, cât timp mai eşti cu el pe drum, ca nu cumva duşmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului şi să fii aruncat în închisoare! 26 Adevăr îţi spun, nu vei ieşi de acolo până când nu vei fi restituit ultimul ban”.

Cuvântul Domnului