Arhiva pentru martie 11th, 2017

Nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit!

cunoasterea lui Dumnezeu care lucreazaÎntr-o zi Isus le-a spus iudeilor: „Tatăl meu lucrează până acum; lucrez și eu!” (In 5,17). Tatăl, creatorul a toate, nu lucrează singur, ci lucrează împreună cu Cristos și prin Cristos, prin care au fost create toate. Aceasta este credința pe care o mărturisim cu Biserica întreagă: „Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat; de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut”.

Această credință este mărturisită și de apostolul Paul când le spune colosenilor că Isus Cristos „este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația, pentru că prin el au fost create toate în ceruri și pe pământ: cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri: toate au fost create prin el și pentru el. El este mai înainte de toate și toate subzistă în el” (Col 1,15-17).

A crede și a vorbi despre credință înseamnă a-l vesti tocmai pe acest Isus Cristos prin care și pentru care am fost creați noi toți, și tu, și eu. Acest Cristos trebuie cunoscut, trebuie iubit, trebuie (re)dat lumii: „Nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit” (Fap 4,20). Cel care crede se înflăcărează asemenea apostolilor și strigă fraților săi: „Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit, cu privire la Cuvântul vieții… vă vestim și vouă pentru ca și voi să aveți comuniune cu noi, iar comuniunea noastră este cu Tatăl și cu Fiul său Isus Cristos. Vă scriem acestea pentru ca bucuria noastră să fie deplină” (1In 1,1-4).

Parcurgând timpul Postului Mare ca un drum spre (re)descoperirea și (re)înflăcărarea credinței noastre, noi vrem ca bucuria întâlnirii cu Cristos înviat să fie deplină. Pentru aceasta ne apropiem cu inima deschisă de Cristos și dorim să-l cunoaștem, să-l primim în inimă. Astăzi spunem împreună cu Apostolul: „Pe el vreau să-l cunosc și puterea învierii lui” (Fil 3,10).

Pe Cristos nu e suficient să-l cunoști cu mintea, dacă nu-l poți cuprinde cu inima ta, dacă nu-l lași să facă parte din viața ta. Avem nevoie de o cunoaștere care vine din rugăciune, din dialog. Doar o astfel de cunoaștere ne dă forța de a trăi cu înflăcărare cuvântul său: „Iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi… Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”.


Cunoașterea lui Isus este calea spre desăvârșire.
Dacă ești o clipă fără Cristos și nu-i simți lipsa,
înseamnă cu nu l-ai cunoscut niciodată cu adevărat.
Dacă ajungi să-l cunoști
nu mai poți trăi decât cu el și prin el!


11 martie 2017 

Sâmbătă din săptămâna 1 din Post
Sf. Constantin, rege m.
Dt 26,16-19; Ps 118; Mt 5,43-48

LECTURA I
Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău.
Citire din cartea Deuteronomului 26,16-19
În zilele acelea, Moise a vorbit către popor, zicând: „Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti hotărârile şi judecăţile acestea. Să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău! 17 Astăzi, tu i-ai mărturisit Domnului că el va fi Dumnezeul tău, că vei umbla pe căile lui, că vei păzi hotărârile, poruncile şi judecăţile lui, ascultând de glasul lui. 18 Astăzi, Domnul ţi-a mărturisit că vei fi poporul lui, partea lui, după cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile lui 19 şi te va pune mai presus de toate popoarele pe care le-a făcut, în glorie, renume şi strălucire. Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, după cum ţi-a spus”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),1-2.4-5.7-8 (R.: cf. 1)
R.: Fericit este omul care umblă în legea Domnului.

1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,
care umblă în legea Domnului.
2 Fericiţi sunt cei care păzesc mărturiile lui
şi-l caută din toată inima. R.

4 Tu ai dat orânduirile tale,
ca să fie păzite cu grijă.
5 O, de ar fi căile mele statornice
în a păzi hotărârile tale! R.

7 Te voi lăuda cu inimă cinstită,
învăţând judecăţile tale drepte.
8 Vreau să păstrez hotărârile tale,
nu mă lăsa în părăsire! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 6,2b
Iată, acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii!

EVANGHELIA
Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48
În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: „Aţi auzit că s-a spus: «Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!» 44 Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, 45 ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi! 46 Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii? 48 Aşadar, fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”

Cuvântul Domnului