Arhiva pentru martie 13th, 2017

Acesta este motivul pentru care Cuvântul s-a făcut trup

nazaret Verbum caro hic factum est_intrupareaLa începutul acestei săptămâni, cel pe care îl recunoaștem și îl proclamăm ca Domnul și Dumnezeul nostru, Isus Cristos, ne cere să fim milostivi așa cum milostiv este cu noi Dumnezeu Tatăl: „Nu judecaţi! Nu condamnaţi! Iertaţi! Daţi şi vi se va da”. Măsura cu care măsurăm, va fi folosită pentru a fi măsurați noi înșine în ziua întâlnirii cu Domnul.

Dumnezeu nu ne-a dat aceste învățături „de la înălțimea cerului” ca să nu le putem înțelege. Nici nu ne-a vorbit prin semne pe care să nu le putem descifra sau pe care să le putem interpreta după bunul nostru plac. Nimic din toate acestea! El ne-a vorbit prin înșuși Fiul său care „pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri; s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om”.

Aceasta este credința noastră: „Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (In 1,14). Dumnezeu Fiul, Cuvântul, s-a făcut cu adevărat om rămânând cu adevărat Dumnezeu. Isus Cristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat, desăvârşit în dumnezeirea sa şi desăvârşit în omenirea sa. În Isus Cristos, Dumnezeu s-a făcut asemenea nouă în toate, în afară de păcat (cf. Evr 4,15).

Credința în viața veșnică și învierea spre care ne îndreptăm nu ar fi fost posibile fără misterul întrupării: Cuvântul s-a făcut trup pentru a ne împăca cu Dumnezeu, pentru a ne mântui. Însuși Isus ne spune: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (In 3,16). Cuvântul s-a făcut trup pentru ca noi să cunoaştem astfel dragostea lui Dumnezeu (cf. 1In 4, 9). Fiul s-a întrupat pentru a fi modelul nostru de sfinţenie (cf. Mt 11, 29) și pentru a ne face „părtaşi ai firii dumnezeieşti” (cf. 2Pt 1,4). Înțelegem noi acest „dar” al Cerului? Înțelegem iubirea ce ne-o poartă Tatăl? Ne lăsăm noi cuprinși de recunoștință și de iubire față de cel care a fost trimis ca „jetfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1In 4,10)?

Sfântul Grigore de Nyssa spune: „Bolnavă, firea noastră cerea să fie vindecată; căzută, să fie ridicată; moartă, să fie înviată. Pierduserăm stăpânirea binelui, trebuia să o primim înapoi. Închişi în întuneric, trebuia să ni se aducă lumina; pierduţi fiind, aşteptam un Mântuitor; prinşi, un ajutor; robi, un eliberator. Aceste motive erau oare lipsite de însemnătate? Nu meritau ele să-l mişte pe Dumnezeu pentru a-l face să coboare până la firea noastră omenească spre a o cerceta, fiindcă omenirea se găsea într-o stare atât de jalnică şi de nefericită?” (CBC 456-460 ).


„Acesta este motivul pentru care Cuvântul s-a făcut om,
şi Fiul lui Dumnezeu, Fiu al omului:
pentru ca omul,
intrând în comuniune cu Cuvântul
şi primind astfel înfierea divină,
să devină fiul lui Dumnezeu”
(Sfântul Irineu).


13 martie 2017 

Luni din săptămâna a 2-a din Post
Sf. Sabin, m.
Dan 9,4b-10; Ps 78; Lc 6,36-38

LECTURA I
Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi.
Citire din cartea profetului Daniel 9,4b-10
Te rog, Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşător, tu care păstrezi alianţa şi bunătatea faţă de cei care te iubesc şi păzesc poruncile tale! 5 Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, ne-am răzvrătit, ne-am revoltat şi ne-am îndepărtat de la poruncile tale şi de la judecăţile tale. 6 Nu i-am ascultat pe slujitorii tăi, profeţii, care au vorbit în numele tău către regii noştri, către căpeteniile noastre, către părinţii noştri şi către tot poporul ţării. 7 A ta, Doamne, este dreptatea, iar a noastră este ruşinea feţelor, cum este astăzi pentru oamenii din Iuda şi pentru locuitorii Ierusalimului, pentru întregul Israel, cei de aproape şi cei de departe, în toate ţările unde i-ai alungat din cauza infidelităţii lor pe care au săvârşit-o împotriva ta. 8 Doamne, a noastră este ruşinea feţelor, a regilor noştri, a căpeteniilor noastre şi a părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva ta. 9 Dar la Domnul Dumnezeul nostru este îndurare şi iertare, căci împotriva lui ne-am revoltat. 10 Nu am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să umblăm în legile sale pe care le-a pus înaintea noastră prin slujitorii săi, profeţii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 78(79),8.9.11 şi 13 (R.: cf. Ps 102(103),10a)
R.: Nu ne răsplăti, Doamne, după păcatele noastre!

8 Nu mai lua în seamă împotriva noastră
nelegiuirile celor de odinioară, ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta!
Căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

9 Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
pentru gloria numelui tău!
De dragul numelui tău,
mântuieşte-ne şi iartă-ne păcatele! R.

11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război,
scapă-i cu braţul tău puternic
pe cei condamnaţi la moarte! R.

13 Iar noi, poporul tău şi turma păşunii tale,
te vom lăuda în veci
şi vom vesti lauda ta din generaţie în generaţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 6,63c.68c
Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele vieţii veşnice.

EVANGHELIA
Iertaţi şi veţi fi iertaţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,36-38
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv! 37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu condamnaţi şi nu veţi fi condamnaţi, iertaţi şi veţi fi iertaţi; 38 daţi şi vi se va da; o măsură bună, îndesată, scuturată şi cu vârf vi se va da în poală, căci cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă!”

Cuvântul Domnului