Arhiva pentru martie 16th, 2017

În seara vieţii noastre vom fi judecaţi după iubire. Lazăr cel sărac

lacramioare lacrimioare„Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare” (cf. Lc 8,15). Să se deschidă larg inima noastră și să se umple de speranță: Cuvântul s-a făcut trup și a dăruit trupurilor noastre forța de a urma chemarea sufletului spre înviere, spre veșnicie. Să ne lăsăm inundați de fericirea care vine de la Dumnezeu și să fim plini de roade, asemenea unui „pom” plantat în Cristos, izvorul vieții: „nu se teme când vine arşiţa, frunzele lui sunt verzi, în anul secetos nu se îngrijorează şi nu încetează să facă fructe”. Cel care l-a cunoscut pe Dumnezeu prin Cristos și a simțit iubirea lui nu se teme, nu-și lasă inima pradă deznădejdii. Nu poți să fii cuprins de disperare atunci când știi că Dumnezeu s-a făcut om pentru tine, s-a făcut asemenea ție întru toate afară de păcat (cf. Evr 4,15).

Învățătura Bisericii ne umple inima de speranță: „Numai în misterul Cuvântului întrupat se luminează cu adevărat misterul omului… Cristos, noul Adam, prin însăși revelarea misterului Tatălui și al iubirii acestuia, îl dezvăluie pe deplin omului pe om și îi descoperă măreția chemării proprii… Cristos este „chipul nevăzutului Dumnezeu” (Col 1,15), el este omul desăvârșit care a redat fiilor lui Adam asemănarea cu Dumnezeu, deformată începând cu primul păcat. Cum în el natura umană a fost asumată fără a fi nimicită, prin însuși acest fapt ea a fost înălțată și în noi la o demnitate sublimă. Căci, prin întrupare, însuși Fiul lui Dumnezeu s-a unit, într-un fel, cu orice om. A lucrat cu mâini omenești, a gândit cu minte omenească, a voit cu voință omenească, a iubit cu inimă omenească. Născut din Maria Fecioara, s-a făcut cu adevărat unul dintre noi, asemănător nouă întru toate, afară de păcat… Miel nevinovat, prin sângele său vărsat în mod liber, a meritat pentru noi viața și, în el, Dumnezeu ne-a împăcat cu sine și între noi, și ne-a scos din robia diavolului și a păcatului, așa încât fiecare dintre noi poate spune împreună cu Apostolul: Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine (Gal 2,20). Suferind pentru noi, nu numai că ne-a dat exemplu ca să mergem pe urmele lui, dar ne-a deschis și calea: dacă o străbatem, viața și moartea sunt sfințite și primesc un sens nou” (Gaudium et spes, 22).

În lumina acestui adevăr să ne cercetăm viața și credința și să nu ne lăsăm amăgiți de cei care ne invită să ne punem speranța în bogățiile acestei lumi. Cristos ne cunoaște și ne vrea „în sânul lui Abraham”, ne vrea mântuiți împreună de Lazăr cel sărac. Să veghem asupra inimii noastre căci „mai înşelătoare decât toate este inima şi de nevindecat: cine poate s-o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima şi observ rărunchii, ca să dau fiecăruia după căile sale, după rodul faptelor sale”.


„În seara vieţii noastre vom fi judecaţi după iubire” (sfântul Ioan al Crucii).


16 martie 2017 

Joi din săptămâna a 2-a din Post
Sf. Iulian, m.
Ier 17,5-10; Ps 1; Lc 16,19-31

LECTURA I
Blestemat este bărbatul care-şi pune încrederea în om; binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul!
Citire din cartea profetului Ieremia 17,5-10
Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat este bărbatul care-şi pune încrederea în om şi-şi pune tăria într-un muritor şi inima lui se îndepărtează de Domnul. 6 El este ca un ienupăr în Arabah, nu vede când vine binele. Stă într-un loc uscat din pustiu, în pământ sărac şi de nelocuit. 7 Binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul şi Domnul este cauza încrederii sale. 8 El este ca pomul plantat lângă apă, care-şi întinde rădăcinile pe mal; nu se teme când vine arşiţa, frunzele lui sunt verzi, în anul secetos nu se îngrijorează şi nu încetează să facă fructe. 9 Mai înşelătoare decât toate este inima şi de nevindecat: cine poate s-o cunoască? 10 Eu, Domnul, cercetez inima şi observ rărunchii, ca să dau fiecăruia după căile sale, după rodul faptelor sale”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)
R.: Fericit este bărbatul care şi-a pus încrederea în Domnul.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi are succes în tot ceea ce face. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 8,15
Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare.

EVANGHELIA
Ai primit cele bune în timpul vieţii tale, după cum Lazăr, cele rele! Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,19-31
În acel timp, Isus le-a spus fariseilor: „Era un om bogat care se îmbrăca în purpură şi mătăsuri fine şi se bucura în fiecare zi cu mare fast; 20 la poarta lui zăcea un sărac, al cărui numere era Lazăr, plin de bube: 21 el ar fi dorit să se sature cu ceea ce cădea de pe masa bogatului. Ba mai mult, veneau şi câinii să-i lingă bubele. 22 A murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham. A murit şi bogatul şi a fost îngropat. 23 Pe când se chinuia în iad, şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Abraham şi pe Lazăr în sânul lui 24 şi, strigând, a zis: «Părinte Abraham, îndură-te de mine şi trimite-l pe Lazăr ca să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinui cumplit în flăcările acestea!» 25 Însă Abraham i-a spus: «Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune în timpul vieţii tale, după cum Lazăr, cele rele! Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi. 26Şi, pe lângă toate acestea, între noi şi voi este o mare prăpastie, încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată şi nici de acolo la noi”. 27 El a zis: «Atunci te rog, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, 28 căci am cinci fraţi, ca să-i prevină, nu cumva să ajungă şi ei în acest loc de chin!” 29 Dar Abraham i-a spus: «Îi au pe Moise şi pe Profeţi: să asculte de ei!” 30 El însă a zis: «Nu, părinte Abraham, dar dacă unul dintre morţi ar veni la ei, s-ar converti». 31 I-a răspuns: «Dacă nu ascultă de Moise şi Profeţi, chiar dacă ar învia cineva din morţi, nu se vor convinge»”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: