Arhiva pentru martie 17th, 2017

Nu aștepta ocazii speciale pentru a face binele

bunatateaNu aștepta ocazii speciale pentru a face binele.
Fă binele!
Astăzi.
Acum.
Așa, fără motiv!
Nu te teme de „gesturi fără rost”, simple, dezinteresate.
Ele aduc fericire și speranță!
Cine așteaptă ocaziile speciale pentru a fi bun și a face binele, îmbătrânește singur și trist!
Nu există „anotimpul potrivit” pentru a face binele. Există doar „astăzi”, doar „acum”!

 

Ce ar mai fi trebuit să fac pentru tine și nu am făcut?

gingasie_iubire_bunica_mama_copilulIsus Cristos este începutul și desăvârșirea credinței noastre (cf. Evr 12,2). „În El se împlinește orice suferință și dorință intensă a inimii umane. Bucuria iubirii, răspunsul la drama suferinței și a durerii, forța iertării în fața ofensei primite și victoria vieții în fața golului morții, toate își au împlinirea în misterul Întrupării Sale, al faptului de a deveni om, în împărtășirea cu noi a slăbiciunii umane pentru a o transforma cu puterea Învierii sale” (Papa Benedict al XVI-lea, Porta Fidei, 13).

Puterea și lumina învierii lui Cristos sunt cele care ne ajută să credem și să mărturisim intervențiile divine care trec dincolo de orice cunoștință științifică, biologică, istorică etc. O astfel de intervenție divină este învierea lui Cristos, dar și conceperea sa feciorelnică. Noi credem și mărturisim că „Isus Cristos s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioara și s-a făcut om”. Nicio ființă umană nu poate demonstra sau înțelege în totalitate acest mister al intrării Cuvântului în lume, acest mister al întrupării: Isus s-a născut dintr-o mamă rămasă fecioară, fără intervenția vreunui bărbat. Însă arde inima în noi văzând modul fascinant în care s-au împlinit Scripturile (cf. Is 7,14; Lc 24,32)!

Lumea în care suntem chemați să ne mărturisim această credință continuă să fie plină de invidie, de o răutate care ne face să ne vindem propriul frate. Ba mai mult, trăim într-o lume în care omul refuză orice limită sau obligație: nu se simte dator față de nimeni, Dumnezeu sau om. Trăim un timp în care ne credem îndreptățiți să-i eliminăm pe cei care ne amintesc că nu suntem decât slujitorii vieții, nu stăpânii ei. Ei bine, tocmai într-o astfel de lume noi trebuie să facem să răsune zilnic mesajul angelic: „Nu vă temeți! Vă vestesc o mare bucurie: vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul” (cf. Lc 2,10-11).

Să nu ne temem! Noi suntem via pentru care Dumnezeu a făcut totul: prin Cristos și în Cristos ne-a oferit toate condițiile pentru a produce roade bune. Luminați de același Duh Sfânt care a coborât asupra fecioarei Maria, să ne întipărim în inimă iubirea lui Dumnezeu față de noi și „înfrigurarea” cu care așteaptă și caută roade bune: „Vreau să cânt o cântare de dragoste pentru iubitul meu. Iubitul meu avea o vie pe un deal mănos. A săpat-o, a curățat-o de pietre și a plantat viță aleasă, a construit un turn în mijlocul ei și a pus un teasc în ea, a așteptat să facă struguri, dar a făcut aguridă… Ce ar mai fi trebuit să fac pentru via mea și nu am făcut? De ce, așteptându-mă să facă struguri, a făcut aguridă? (Is 5,1-3).

Noi ce roade producem? Ce ecou are în inima noastră cuvântul lui Cristos: „Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite”?


Credința în misterul întrupării, vieții, morții și învierii lui Cristos
te impulsionează să trăiești ca slujitor al vieții, nu ca stăpân.


17 martie 2017 

Vineri din săptămâna a 2-a din Post
Sf. Patriciu, ep. *
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Ps 104; Mt 21,33-43.45-46

LECTURA I
Iată, vine visătorul! Haideţi să-l ucidem!
Citire din cartea Genezei 37,3-4.12-13a.17b-28
În zilele acelea, Israel îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi pentru că era fiul bătrâneţilor sale şi-i făcuse o tunică cu mâneci lungi. 4 Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fraţii şi îl urau. Nu puteau să-i vorbească în pace. 12 Fraţii lui au mers la Sihem ca să pască turma tatălui lor. 13a Israel i-a zis lui Iosif: „Oare fraţii tăi nu pasc oile la Sihem? Vino, te voi trimite la ei!” 17b Iosif a mers după fraţii săi şi i-a găsit la Dotan. 18 Ei l-au văzut de departe şi, înainte ca el să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. 19 Ei au zis unul către altul: „Iată, vine visătorul acesta! 20 Acum, haideţi să-l ucidem, să-l aruncăm într-o fântână şi să zicem că l-a mâncat un animal rău! Să vedem ce va fi cu visele lui!” 21 Ruben a auzit şi a voit să-l scape din mâna lor. El a spus: „Să nu-l lovim, luându-i viaţa!” 22 Ruben le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge! Aruncaţi-l în fântâna aceasta care este în pustiu, dar nu întindeţi mâna asupra lui!” Aceasta o zicea ca să-l scoată din mâna lor şi să-l trimită înapoi la tatăl lui. 23 Când Iosif a sosit la fraţii săi, ei l-au dezbrăcat pe Iosif de tunica sa, de tunica aceea cu mâneci lungi, care era pe el, 24 l-au luat şi l-au aruncat în fântână; fântâna era goală, nu avea apă. 25 După aceea s-au aşezat să mănânce pâine. Ridicându-şi ochii, au văzut o caravană de ismaeliţi venind dinspre Galaad; cămilele lor cărau răşină, balsam şi mir; ei mergeau coborând spre Egipt. 26 Atunci Iuda a zis către fraţii săi: „Ce folos dacă îl vom ucide pe fratele nostru şi vom acoperi sângele lui? 27 Haideţi mai degrabă să-l vindem ismaeliţilor şi să nu fie mâna noastră asupra lui, pentru că este fratele nostru şi carne din carnea noastră!” Şi fraţii lui l-au ascultat. 28 Au trecut nişte negustori madianiţi. Fraţii l-au tras pe Iosif şi l-au scos din fântână şi l-au vândut pe Iosif ismaeliţilor cu douăzeci de arginţi. Iar ei l-au dus pe Iosif în Egipt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),16-17.18-19.20-21 (R.: 5a)
R.: Aduceţi-vă aminte de faptele minunate ale Domnului!

16 Domnul a trimis foamete asupra ţării
şi i-a lăsat fără hrană.
17 A trimis înaintea lor un bărbat, pe Iosif,
care a fost vândut ca sclav. R.

18 I-au strâns picioarele în obezi,
i-au pus la gât lanţuri,
19 până când cuvântul lui s-a împlinit,
până când cuvântul Domnului i-a dat dreptate. R.

20 Atunci, regele a trimis să-l lase liber
şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat;
21 l-a pus stăpân peste casa lui
şi stăpânitor peste toată averea lui. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA
Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,33-43.45-46
În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor şi mai marilor-poporului: „Ascultaţi o altă parabolă! Era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat în călătorie. 34 Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. 35 Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi, pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis, pe altul l-au bătut cu pietre. 36 A trimis din nou alţi servitori, mai numeroşi decât primii, dar le-au făcut la fel. 37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei, zicându-şi: «De fiul meu le va fi ruşine”. 38 Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem ca să avem moştenirea lui!» 39 Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie şi l-au ucis. 40 Aşadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori?” 41 I-au zis: „Pe acei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit”. 42 Isus le-a zis: „N-aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au dispreţuit-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri»? 43 De aceea vă spun: Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite”. 45 Arhiereii şi fariseii, auzind parabolele lui, şi-au dat seama că vorbeşte despre ei 46 şi căutau să-l prindă, dar se temeau de mulţimi, pentru că ele îl considerau profet.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: